Правові засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України

Date
2016
Authors
Крижановська, В. А.
Крижановський, А. С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Здійснено аналіз дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України у контексті Закону України «Про Національну поліцію» та інших нормативних актів, прийнятих у зв’язку з реформуванням системи правоохоронних органів. Розглянуто співвідношення адміністративного законодавства та законодавства про працю у частині регулювання дисциплінарного провадження в органах Національної поліції. Надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази. Осуществлен анализ дисциплинарного производства в органах Национальной полиции Украины в контексте Закона Украины «О Национальной полиции» и других нормативных актов, принятых в связи с реформированием системы правоохранительных органов. Рассмотрено соотношение административного законодательства и законодательства о труде в части регулирования дисциплинарного производства в органах Национальной полиции. Даны предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы. The article analyzes the disciplinary proceedings before the National Police of Ukraine in the context of the Law of Ukraine «On the National Police» and other regulations adopted in connection with reform of the police. We consider the ratio of administrative law and labor law in the regulation of disciplinary proceedings before the National Police. The proposals on improvement of the legal framework.
Description
Keywords
дисциплінарне провадження , органи Національної поліції , дисциплінарний статут , учасники дисциплінарного провадження , дисциплинарное производство , органы внутренних дел , дисциплинарный устав , участники дисциплинарного производства , disciplinary proceedings , law enforcement bodies , disciplinary status , participants disciplinary proceedings
Citation
Крижановська В. А. Правові засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України / В. А. Крижановська, А. С. Крижановський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. – 2016. – № 845. – С. 99–106. – Бібліографія: 18 назв.