Problems and prospects of environmental insurance in Ukraine

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
The article considers the nature of the environmental insurance as a category of economic relations. It outlines the principal ways of development and analyzes problems of the environmental insurance in Ukraine. On the basis of the selected problems and the experience of foreign countries certain proposals concerning the development of this type of insurance are elaborated. Розкрито сутність екологічного страхування як категорії економічних відносин. Окреслено провідні напрями розвитку та проаналізовані проблеми проведення екологічного страхування в Україні. На основі виділених проблем та з врахуванням досвіду зарубіжних країн розроблено певні пропозиціїщодо розвитку цього виду страхування.
Description
Keywords
environmental insurance, insurance relations, damage compensation, екологічне страхування, страхові відносини, відшкодування шкоди
Citation
Smirnova T. O. Problems and prospects of environmental insurance in Ukraine / T. O. Smirnova, M. A. Tsikailo // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 799 : Проблеми економіки та управління. – С. 200–203. – Bibliography: 5 titles.