Моделювання оцінки якості об’єктів нерухомості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2002

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Викладено математичну модель оцінювання рівня якості об’єктів нерухомості, зокрема житлових квартир. Розглянуто цільову функцію мети, яка побудована за допомогою функції компромісу між максимальними зручностями і мінімальною ціною квартири. Целью работы является создание математической модели оценивания уровня качества объектов недвижимости, в частности жилых квартир. Рассмотрена целевая функция цели, которая построена при помощи функции компромисса между максимальными удобствами и минимальной ценой квартиры. Presented work is aimed to create a mathematical model for immovable quality level evaluation, especially for habitable flats. Criterion functional calculated by means of compromise function between the best conveniences and the lowest price is studied.

Description

Keywords

Citation

Столярчук П. Моделювання оцінки якості об’єктів нерухомості / П. Столярчук, В. Куць, В. Юзевич // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002. – Випуск 59. – С. 156–161. – Бібліографія: 7 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By