Вплив співвідношення між динамічним і статичним коефіцієнтами тертя нашвидкість вібротранспортування під час еліптичних коливань

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Розглянуто вплив співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя (тертя ковзання та спокою) на безрозмірний коефіцієнт швидкості вібротранспортування під час еліптичних коливань у безвідривних режимах переміщення. Показано, що зі зменшенням відношення коефіцієнта тертя ковзання до коефіцієнта тертя спокою величина коефіцієнта швидкості за оптимальних параметрів горизонтального транспортування зменшується. Зі збільшенням кута нахилу транспортної площини це зменшення стає менш істотним і за граничних кутів підйому фактично зникає. Величина оптимального кута зсуву фаз між компонентами еліптичних коливань зі зменшенням співвідношення динамічного і статичного коефіцієнтів тертя зменшується.
The influence of the ratio between kinetic and static frictional coefficients on the dimensionless velocity coefficient is considered for non-jumping vibratory conveying modes with elliptical oscillations. It is shown that with decreasing of this ratio the value of velocity coefficient decreases. This decreasing is less essential with the track inclination angle increasing and it almost disappears with the extreme inclination angles. The decreasing of the ratio between kinetic and static frictional coefficients reduces the optimal phase difference angle between the longitudinal and normal components of elliptical oscillations.

Description

Keywords

вібраційне транспортування, еліптичні коливання, коефіцієнт тертя, vibratory conveying, elliptical oscillation, coefficient of friction

Citation

Врублевський І. Й. Вплив співвідношення між динамічним і статичним коефіцієнтами тертя нашвидкість вібротранспортування під час еліптичних коливань / І. Й. Врублевський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 867. — С. 41–45.