Інтеграція вітчизняних бібліотек ВНЗ до європейського та світового наукового простору: досвід практичної роботи

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано досягнення в діяльності європейських бібліотек вищих навчальних закладів, досліджено їх досвід щодо впровадження окремих інноваційних методів роботи в бібліотечній сфері, а також розглянуто можливості та перспективи для успішної інтеграції вітчизняних бібліотек вищих навчальних закладів до європейського і світового наукового простору шляхом вдосконалення сучасних форм обслуговування користувачів. There was reviewed of the European university libraries achievements, analyzed their experience of introducing some innovative methods of work in the library sector, also there was outlined of the opportunities and prospects for the successful integration of domestic university libraries to the European and universal scientific area by improving the modern forms of the users services. Przeanalizowano osiągnięcia w działalności europejskich bibliotek uczelnianych, zbadano ich doświadczenie we wprowadzeniu określonych metod innowacyjnych do pracy w dziedzinie bibliotecznej, jak również rozpatrzono możliwości i perspektywy skutecznej integracji krajowych bibliotek uczelnianych z europejską i światową przestrzenią naukową poprzez wdrażanie współczesnych form obsługi użytkowników.

Description

Keywords

зарубіжні бібліотеки вищих навчальних закладів, сучасні бібліотечні послуги, інновації в сфері обслуговування, наукова та освітня спільнота, бібліотечно-інформаційні технології, електронні конференції, наукові публікації, foreign university libraries, modern library services, innovation in services, scientific and educational community, library and information technologies, electronic conferences, scientific publications, zagraniczne biblioteki uczelniane, współczesne usługi biblioteczne, innowacje w sferze obsługi, wspólnota naukowa i dydaktyczna, technologie biblioteczno-informacyjne, konferencje elektroniczne, publikacje naukowe

Citation

Говоруха В. Інтеграція вітчизняних бібліотек ВНЗ до європейського та світового наукового простору: досвід практичної роботи / Володимир Говоруха, Лариса Семенова, Людмила Семенова // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 539–551. – Бібліографія.