Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – 2001. – №419

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику висвітлюються актуальні проблеми лінгвометодики, лінгвістики науково-технічного та художнього тексту. У функціонально-комунікативному аспекті досліджуються елементи лексичного та граматичного рівнів як мови загалом, так і різних субмов зокрема. Розглядаються питання різних методик викладання іноземних мов, контролю знань студентів, програм курсу, а також перекладацької майстерності. Для філологів, викладачів, аспірантів і студентів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001. – № 419 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики / відповідальний редактор В. В. Задорожний. – 140 с.

Browse