Проблеми української термінології. – 2018. – №890

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 890. – 92 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
15
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
20
24
30
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
36
42
46
50
55
62
66
70
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
75
81
ПОВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ, РЕЦЕНЗІЇ
85
87
88
89
90
92

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMINOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
15
LEKSYKOHRAFIIA TA MIZHMOVNI ZVIAZKY
20
24
30
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
36
42
46
50
55
62
66
70
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
75
81
POVIDOMLENNIA, MATERIALY, RETSENZII
85
87
88
89
90
92

Browse