Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2021. – Volume 3, number 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59800

Науковий журнал

Науковий журнал “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” є правонаступником Вісника Національного університету “Львівська політехніка” Серії “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Виходить двічі на рік з 2019 року.

Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. – Volume 3, number 2. – 356 p.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий журнал

Зміст (том 3, № 2)


1
9
21
29
40
47
56
65
72
82
91
99
106
121
127
140
149
157
166
181
193
204
213
231
240
248
256
272
280
290
304
315
328
338
353

Content (Vol. 3, No 2)


1
9
21
29
40
47
56
65
72
82
91
99
106
121
127
140
149
157
166
181
193
204
213
231
240
248
256
272
280
290
304
315
328
338
353

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 35
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на основі цільових показників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Мельник, О. Г.; Передало, Х. С.; Горошко, Юрій Васильович; Melnyk, O. G.; Peredalo, Kh. S.; Horoshko, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сутність понять “ефект”, “ефективність” та “результативність”. Зауважено, що ефективність є ширшим поняттям, оскільки не бере до уваги досягнення окремих результатів, на відміну від поняття “результативність”. Перераховано основні проблеми, пов’язані з оцінюванням результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю. Наведено, на основі опрацювання як наукових джерел, так і практики діючих організацій, етапи оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю на підставі цільових показників. Рекомендовано систему показників оцінювання результативності управління зовнішньоекономічною діяльністю для імпортоорієнтованого підприємства.
 • Thumbnail Image
  Item
  Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Кузьмін, О. Є.; Станасюк, Н. С.; Уголькова, О. З.; Kuzmin, O. Ye.; Stanasyuk, N. S.; Ugolkova, O. Z.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано підходи до визначення поняття “соціальна відповідальність”. Досліджено види соціальної відповідальності та її прояви. Зроблено висновок, що ініціативи корпоративної соціальної відповідальності ґрунтуються на чотирьох різних категоріях. Запропоновано розділити усі чинники, що впливають на формування та розвиток соціальної відповідальності компанії, на дві групи: чинники дії та чинники забезпечення. Охарактеризовано один із можливих варіантів процесу фінансово-економічного забезпечення соціальної відповідальності.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості вибору стратегії розвитку вітчизняних підприємств на основі аналізу стратегічних альтернатив
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Маслак, О. О.; Огерчук, Ю. В.; Маслак, Т. О.; Maslak, O. O.; Oherchuk, Yu. V.; Maslak, T. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано змістове навантаження поняття “стратегія”, розглянуто основні ключові концепції визначення стратегії як зарубіжних, так і українських вчених, наведено відомі види стратегічних альтернатив, які найчастіше використовують в організаціях, наведено етапи вибору стратегії розвитку компанії на основі вибору стратегічних альтернатив, вказано ризики, з якими можуть зіткнутися розробники стратегії, реалізуючи цей процес.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості інноваційного менеджменту в діяльності міжнародних компаній
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Кара, Н. І.; Зинич, Л. В.; Kara, N. I.; Zynych, L. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто роль та особливості інноваційного менеджменту в діяльності підприємства на досвіді іноземних компаній. Обґрунтовано сутність інноваційного менеджменту, його завдання та функції. Відображено взаємозв’язок між типами інновацій та інноваційним менеджментом. Наведено приклади іноземних компаній, які стали одними із передових у своїй галузі завдяки управлінню інноваціями.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінювання стратегії підприємства методом теорії ігор
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Коваль, З. О.; Koval, Z. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано методику вибору і оцінювання стратегій підприємств за допомогою застосування теорії ігор, що дасть змогу врахувати стратегії конкурентів (інших учасників конфліктної ситуації) або стан “природи”, що уособлює середовище функціонування підприємств. Розглянуто переваги і недоліки застосування методів теорії ігор у сфері оцінювання стратегій підприємств, здійснено класифікацію та порівняння видів цих методів з метою з’ясування особливостей використання їх у визначених ситуаціях, досліджено особливості застосування критеріїв вибору стратегій у цій сфері.
 • Thumbnail Image
  Item
  Новітні технології маркетингових досліджень та аналізу ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Дума, О. І.; Мельник, М. С.; Duma, O. I.; Melnyk, M. S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На сучасному етапі все актуальнішими для успішності підприємств стають маркетингові дослідження. Проведення маркетингових досліджень знижує ризик прийняття неправильних рішень під час аналізу та розроблення маркетингових стратегій, планування і контролю маркетингової діяльності. Наведено огляд виникнення маркетингових досліджень, досліджено новітні методи маркетингових досліджень, їхні переваги та недоліки, можливість їх використання на різних етапах маркетингової діяльності. Систематизовано наукові підходи до трактування понять “маркетингові дослідження”, “методи маркетингових досліджень”. Проаналізовано новітні методи маркетингових досліджень, які передбачають широке використання AI (штучний інтелект), Big Data, ML, TRI*M. Проаналізовано також реалізацію методів маркетингових досліджень на основі Big Data, AI, ML, кейси із використанням новітніх методів маркетингових досліджень.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25)
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження цільових сегментів ринку легкої промисловості України в період пандемії COVID-19
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Шандрівська, О. Є.; Юнко, І. Ю.; Shandrivska, O. Ye.; Yunko, I. Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено стан та тенденції розвитку цільових сегментів ринку легкої промисловості під час впливу пандемії Covid-19, домінантно – у сегменті текстильної промисловості. Проаналізовано динаміку виробництва продукції легкої промисловості за видами діяльності, вплив пандемії на експортні та імпортні операції на ринку легкої промисловості за 2017–2020 рр., а також попит (за країнами ЄС) на український текстиль. Проаналізовано чинники впливу та проблеми, з якими виробництво текстилю зіткнулося під час світової пандемії Covid-19. Розкрито складові потенціалу розвитку ринку легкої промисловості України.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зростання рівня безробіття серед молоді як один з наслідків пандемії COVID-19
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Стасюк, Н. Р.; Харчук, Т. В.; Stasiuk, N. R.; Kharchuk, T. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив пандемії Covid-19 на макроекономічні показники Європи та окремих регіонів світу. Зокрема, відображено динаміку реального ВВП та рівня зайнятості упродовж 2012–2020 рр. Виявлено, що молоді працівники в Європі були більш схильними до втрати робочих місць під час кризи, аніж населення старшого віку. Втім, тенденція до скорочення зайнятості молоді стосується не лише Європи, а й інших регіонів світу, зокрема країн, що розвиваються, де рівень безробіття серед молоді може втричі перевищувати загальний. Встановлено низку причин низької зайнятості молоді, серед яких, зокрема, бар’єр входу на ринок праці через брак досвіду, незахищеність робочих місць, висока частота добровільних звільнень і тенденція до надциклічності. Із метою подолання безробіття, серед молоді сформовано низку пропозицій щодо державної політики зайнятості, з врахуванням можливості витіснення інших вікових груп з ринку праці.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив чинників на управління безпекою валютного ринку в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-25) Сватюк, О. Р.; Svatiuk, O. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано засади розвитку та управління безпекою валютного ринку України. Обґрунтовано вплив чинників на функціонування валютного ринку, а саме: удосконалення нормативно-законодавчої бази; валютної політики з питань стабілізації режиму плаваючого курсоутворення; кредитування Національного банку України в межах поточної 18-місячної програми стенд-бай від Міжнародного валютного фонду; поповнення валютою ринку шляхом купівлі-продажу державних облігацій; вплив міжнародних та вітчизняних чинників на лібералізацію стану валютного ринку в Україні; надтодження частки валюти понад 10 % від працюючого за кордоном населення; повернення довіри фізичних осіб та підприємців до національної валюти. Охарактеризовано структуру та проведено аналіз процесу й динаміки валютного ринку України. Проведено оцінку управління безпекою і валютного регулювання режиму плаваючого курсоутворення, що прямо впливає на стан валютного ринку. Досліджено стан регулювання курсу валют і його впливу на валютний ринок на основі особистого спостереження протягом 2015–2021 рр. Основною перевагою даного дослідження є уточнення елементів механізму валютного регулювання, що обумовлено негативним впливом обширного спектра зовнішніх та внутрішніх чинників на інструментарій. Цей механізм є потужним важелем державного управління безпекою економіки і регулювання лібералізації валютного ринку в умовах суттєвого погіршення кризової ситуації в Україні.