Комп'ютерні системи та мережі. – 2005. – № 546

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55270

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику надруковано статті, що відображають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних науковцями кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка», вченими Західного регіону України та вченими Польщі в галузі теорії та розроблення обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 546 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 168 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
7
12
17
23
30
34
45
50
54
58
69
75
85
90
96
101
105
110
113
119
126
131
135
139
147
155
162
166

Content


1
3
7
12
17
23
30
34
45
50
54
58
69
75
85
90
96
101
105
110
113
119
126
131
135
139
147
155
162
166

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 30
 • Thumbnail Image
  Item
  Надлишкові масиви незалежної флеш-пам’яті
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Глухов, В. С.; Грица, Р. В.; Ногаль, М. В.; Тиханський, Д. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано застосування технології RAID для побудови завадостійкого нагромаджувана на базі флеш-пам’яті. Для забезпечення надійності використовують стандартний для флеш-пам’яті код Геммінга з виправленням однієї помилки в масиві. Також застосовують код Геммінга, що виправляє дві помилки у 16-розрядному слові.
 • Thumbnail Image
  Item
  Комп’ютерна система підтримки сканувальної оптичної мікроскопії рельєфів мікрооб’єктів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Грицьків, З. Д.; Педан, А. Д.; Шклярський, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання підвищення ефективності сканувальної оптичної мікроскопії за рахунок різнобічного використання комп’ютерної підтримки. Основна увага зосереджена на алгоритмах відтворення зображень, які формуються під час роботи мікроскопа на відбиття та використання мультисенсорного фотоелектричного приймача. Запропоновані алгоритми режиму колової панорами та хитного секторного режиму дають змогу забезпечувати сприйняття просторовості (об’ємності) мікрооб’єкта у разі двовимірності сформованих на екрані монітора зображень.
 • Thumbnail Image
  Item
  Уніфікація інтерфейсів космічної апаратури з використанням технології LVDS
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Воськало, В. І.; Лукенюк, А. А.; Шендерук, С. Г.; Львівський центр Інституту космічних досліджень НАНУ та НКАУ
  Запропоновано уніфікований інтерфейс для стикування бортової апаратури, побудований на фізичному рівні на основі технології LVDS (Low Voltage Differential Sygnaling). Описано його технічні характеристики.
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі аспекти організації контролю і діагностики систем і процесорів опрацювання сигналів у режимі реального часу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ваврук, Є. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано особливості контролю і діагностики систем і процесорів опрацювання сигналів. Розроблені схеми діагностики і контролю на прикладі системи обробки радіолокаційної інформації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розробка та розв’язання тестових задач просторової самоорганізації багатоагентної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бочкарьов, О. Ю.; Голембо, В. А.; Попадюк, Х. Р.; Національний університет ’’Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему самоорганізації колективу автономних мобільних агентів (багатоагентної системи) у деякому просторі з погляду узгодженого цілеспрямованого переміщення та взаєморозташування агентів колективу. Запропоновано декілька тестових задач для розробки та оцінки розподілених алгоритмів просторової самоорганізації (формування многокутника, автономне розгортання в обмеженому просторі, гра у поглинання).
 • Thumbnail Image
  Item
  Колективна поведінка мобільних інтелектуальних агентів у задачах автономних розподілених досліджень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Бочкарьов, О. Ю.; Національний університет ’’Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему самоорганізації колективу мобільних вимірювальних агентів (дослідницьких станцій) в задачах автономних розподілених досліджень. Обґрунтована необхідність використання принципів самоорганізації для забезпечення якісного переходу на вищий рівень автономних досліджень (з погляду кількості та якості інформації, яку збирає колектив вимірювальних агентів про об’єкт дослідження).
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимальне розміщення мобільних агентів у нечіткому інформаційному середовищі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Березко, Л. О.; Троценко, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Оптимальність розміщення мобільних вимірювальних агентів розглядається з аспекту критерію оцінки збігу прогнозів значень параметрів нечіткого середовища, які досліджують за певний період та реальних даних, отриманих за наступний період.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до “Комп’ютерні системи та мережі”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Підхід до побудови потокового графа алгоритму
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Яковлева, І. Д.; Лісовенко, І. Д.; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
  Розглянуто метод визначення готовності даних з використанням концепції машини потоків даних та запропоновано підхід до побудови потокового графа алгоритму.
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання класифікаційних правил для зменшення невизначеності у сховищах даних, побудованих на основі реляційної моделі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шаховська, Н. Б.; Кісь, Я. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано методи побудови класифікаційних правил для усунення невизначеностей. Запропоновано алгоритми для розв’язання основних задач.