Логістика. – 2000. – №390

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47990

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорського- викладацького складу та співробітників Державного університету «Львівська політехніка», вищих закладів освіти України та закордонних навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики, обгрунтування та процедура прийняття логістичних рішень, методи логістичного управління, формування та проектування логістичних систем на макро-, мета- та мікрорівні, практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих закладів освіти.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 390 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 227 с. : іл.

Вісник Державного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
11
15
20
22
26
35
39
42
52
55
62
67
70
73
77
82
84
88
92
95
98
102
105
110
116
119
123
126
130
136
139
143
150
155
157
162
166
170
177
182
186
192
198
200
204
209
212
216
224

Content


1
3
11
15
20
22
26
35
39
42
52
55
62
67
70
73
77
82
84
88
92
95
98
102
105
110
116
119
123
126
130
136
139
143
150
155
157
162
166
170
177
182
186
192
198
200
204
209
212
216
224

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 51
 • Thumbnail Image
  Item
  Інтеграція стратегій логістики та просування як засіб підвищеня конкурентоспроможності підприємства
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Кісіль, Т. Ю.; ДУ “Львівська політехніка”
  Обгрунтовано доцільність інтеграції стратегій логістики і просування, висвітлено перспективність розвитку даних сфер,
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості міжнародної логістики
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Карий, О. І.; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглядаються особливості логістики підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Thumbnail Image
  Item
  Збутова логістика: зміст, функціональна структура, актуальні тенденції розвитку у контексті єврологістики
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Зоммерер, Г.; Глогусь, О.; Західносаксонська Вища школа Цвіккау; Тернопільська Академія народного господарства
  Розглянуто економічний зміст збутової логістики, здійснено аналіз її структури, Розглянуто питання планування та оптимізації логістичних дистрибуційних систем у поєднанні з концепцією єврологістики.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблемні питання створення і використання логістичної системи підприємства
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Дороніна, М. С.; Шемаєва, Л. Г.; Харківський державний економічний університет
  Показана необхідність побудови і оптимізації систем управління вітчизняними підприємствами на логістичній основі; роль та місце служби логістики як координатора усіх підрозділів підприємства для найбільш ефективної ретізації глобальної мети управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками; розглянуто проблеми впровадження логістики на українських підприємствах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника “Логістика”
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29)
 • Thumbnail Image
  Item
  Газорозподїльчі організації як суб’єкт ринку природного газу
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Шандрівська, О. Є.; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглядаються регіональні газорозподільні організації як суб'єкти роздрібного ринку природного газу. Наведено аналіз основних показників виробничо-господарської та фінансової діяльності корпорації “Укргаз”, до складу якої входили газорозподільні організації до 21.09.1998 р,
 • Thumbnail Image
  Item
  Логістична система управління та її взаємозв’язок з стратегією підприємства
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Димарчук, С. М.; Луцький державний технічний університет
  Обгрунтовано необхідність побудови логістичної концепції підприємства з метою узгодження і об’єднання цілей постачання, виробництва і збуту.
 • Thumbnail Image
  Item
  Прикладні математичні теорії в оптимізації логістичних систем
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Сорока, Л. А.; Бондарєва, Н. М.; Садовий, А. І.; ДУ “Львівська політехніка”
  Пропонується інструмент для дослідження логістичних об’єктів як об}єктіву яким притаманний прихований чи явний конфлікт, а прийняття оптимального рішення залежить від багатьох факторів впливу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Метод відносних відхилень в аналізі діяльності ПФГ
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Савіна, Н. Б.; Брухаль, Б. С.; Рівненський інститут слов’янознавства Київського слов’янського університету; ВАТ «Львівгаз»
  Розглядається нормативна база стосовно промислово-фінансових груп (ПФГ). Розроблена структура учасників ПФГ, яка дає змогу вдосконалювати діяльність ПФГ загалом та інвестиційної діяльності зокрема.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування логістичної системи в молочному підкомплексі АПК
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Сафін, О.; Гримак, О.; Львівська академія ветеринарної медицини
  Проаналізовано сучасний стан розвитку виробництва молочних продуктів та проблеми, що спричинили істотне зменшення їх виробництва. Окреслено можливі шляхи вирішення цих проблем.