Логістика. – 2000. – №390

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорського- викладацького складу та співробітників Державного університету «Львівська політехніка», вищих закладів освіти України та закордонних навчальних закладів, в яких висвітлені сучасні проблеми теорії логістики, обгрунтування та процедура прийняття логістичних рішень, методи логістичного управління, формування та проектування логістичних систем на макро-, мета- та мікрорівні, практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих закладів освіти.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 390 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 227 с. : іл.

Вісник Державного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
11
15
20
22
26
35
39
42
52
55
62
67
70
73
77
82
84
88
92
95
98
102
105
110
116
119
123
126
130
136
139
143
150
155
157
162
166
170
177
182
186
192
198
200
204
209
212
216
224

Content


1
3
11
15
20
22
26
35
39
42
52
55
62
67
70
73
77
82
84
88
92
95
98
102
105
110
116
119
123
126
130
136
139
143
150
155
157
162
166
170
177
182
186
192
198
200
204
209
212
216
224

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 51
 • Item
  Інтеграція стратегій логістики та просування як засіб підвищеня конкурентоспроможності підприємства
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Кісіль, Т. Ю.; ДУ “Львівська політехніка”
  Обгрунтовано доцільність інтеграції стратегій логістики і просування, висвітлено перспективність розвитку даних сфер,
 • Item
  Особливості міжнародної логістики
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Карий, О. І.; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглядаються особливості логістики підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Item
  Збутова логістика: зміст, функціональна структура, актуальні тенденції розвитку у контексті єврологістики
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Зоммерер, Г.; Глогусь, О.; Західносаксонська Вища школа Цвіккау; Тернопільська Академія народного господарства
  Розглянуто економічний зміст збутової логістики, здійснено аналіз її структури, Розглянуто питання планування та оптимізації логістичних дистрибуційних систем у поєднанні з концепцією єврологістики.
 • Item
  Проблемні питання створення і використання логістичної системи підприємства
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Дороніна, М. С.; Шемаєва, Л. Г.; Харківський державний економічний університет
  Показана необхідність побудови і оптимізації систем управління вітчизняними підприємствами на логістичній основі; роль та місце служби логістики як координатора усіх підрозділів підприємства для найбільш ефективної ретізації глобальної мети управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками; розглянуто проблеми впровадження логістики на українських підприємствах.
 • Item
  Зміст до Вісника “Логістика”
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29)
 • Item
  Газорозподїльчі організації як суб’єкт ринку природного газу
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Шандрівська, О. Є.; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглядаються регіональні газорозподільні організації як суб'єкти роздрібного ринку природного газу. Наведено аналіз основних показників виробничо-господарської та фінансової діяльності корпорації “Укргаз”, до складу якої входили газорозподільні організації до 21.09.1998 р,
 • Item
  Логістична система управління та її взаємозв’язок з стратегією підприємства
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Димарчук, С. М.; Луцький державний технічний університет
  Обгрунтовано необхідність побудови логістичної концепції підприємства з метою узгодження і об’єднання цілей постачання, виробництва і збуту.
 • Item
  Прикладні математичні теорії в оптимізації логістичних систем
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Сорока, Л. А.; Бондарєва, Н. М.; Садовий, А. І.; ДУ “Львівська політехніка”
  Пропонується інструмент для дослідження логістичних об’єктів як об}єктіву яким притаманний прихований чи явний конфлікт, а прийняття оптимального рішення залежить від багатьох факторів впливу.
 • Item
  Метод відносних відхилень в аналізі діяльності ПФГ
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Савіна, Н. Б.; Брухаль, Б. С.; Рівненський інститут слов’янознавства Київського слов’янського університету; ВАТ «Львівгаз»
  Розглядається нормативна база стосовно промислово-фінансових груп (ПФГ). Розроблена структура учасників ПФГ, яка дає змогу вдосконалювати діяльність ПФГ загалом та інвестиційної діяльності зокрема.
 • Item
  Формування логістичної системи в молочному підкомплексі АПК
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Сафін, О.; Гримак, О.; Львівська академія ветеринарної медицини
  Проаналізовано сучасний стан розвитку виробництва молочних продуктів та проблеми, що спричинили істотне зменшення їх виробництва. Окреслено можливі шляхи вирішення цих проблем.
 • Item
  Управління транспортними витратами підприємства
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Поліщук, Н. В.; ДУ “Львівська політехніка”
  Пропонуються методи скорочення транспортних витрат підприємства, описуються нові стратегії організації транспортних потоків, що дозволяють скоротити транспортні витрати.
 • Item
  Проблеми і перспективи розвитку ринку авіапослуг
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Мних, О. Б.; Балик, У. О.; Гаврилюк, О. Г.; ДУ "Львівська політехніка”
  Розглядаються причини погіршення діяльності авіапідприємств, проблеми державного регулювання та створення умов для розвитку вітчизняних авіапідприємств.
 • Item
  Місце складського господарства в організації логістичних систем і перспективи його розвитку
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Міщук, І. П.; Львівська комерційна академія
  Аналізуються причини занепаду гуртової торгівлі та якісних змін в її матеріально-технічній базі Пропонується використання логістичного підходу до трактування поняття “склад” в контексті функціонування товаропровідних систем та напрямки перетворення гуртових підприємств в потужні центри управління потоками товарів народного споживання. Розглядаються групи послуг, які надають клієнтам склади гуртової торгівлі в Україні та реальні шляхи їх розширення.
 • Item
  Оцінка ризику інвестиційного проекту на підставі поняття ентропії
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Марчук, Б. С.; Крикавський, Є. В.; Савіна, Н. Б.; Рівненський державний технічний університет; ДУ “Львівська політехніка”; Рівненський інститут слов’янознавства Київського слов’янського університету
  Розглядається можливість використання поняття ентропії для аналізу стану інвестиційних рішень. Наведено значення ентропії для систем з різною ймовірністю станів. Розглянуто приклади оцінки ризику інвестиційних проектів на основі Н- критерію.
 • Item
  Використання інтернет-технологій в механізмі функціонування товарного ринку
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Мамчин, М. М.; Терлецький, П. Б.; Жишко, Р. Р.; ДУ “Львівська політехніка”
  Аналізуються можливості проведення бізнесу з використанням різних форм електронної комерції Розглядаються існуючі моделі ведення електронного бізнесу
 • Item
  Нафтогазовий комплекс ї металургія: логістичнї аспекти
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Кобилюх, О. Я.; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглянуто виробництво, споживання, експорт й імпорт труб в Україні та Росіїі шляхи забезпечення нафтогазового комплексу України продукцією трубних заводів. Відображено специфіку закупівельної логістики на нафтогазотранспортних та нафтопереробних підприємствах
 • Item
  Про необхідні передумови державної підтримки розвитку регіональних логістичних структур
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Дудкін, Павло Дмитрович; Смиричинський, В. В.; Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя; Тернопільська академія народного господарства
  Обгрунтовано необхідність сприяння розвиткові системи логістичних структур завдяки використанню методів державної підтримки.
 • Item
  Методичні особливості управління процесом виробничого споживання основних засобів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Дейнега, О. В.; Підцерковна, І. О.; Рівненський інститут слов’янознавства Київського слов’янського університету
  Проаналізовано існуючі методичні принципи обгрунтування економічної доцільності впровадження технологічних інновацій при споживанні основних засобів і визначено критерій, який формує характер та інтенсивність продовження процесу споживання основних засобів.
 • Item
  Металогістика в системі менеджменту
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Гронська, Н. С.; ДУ “Львівська політехніка”
  Пропонується метод модифікації сил дії і протидії в системі менеджменту. Розглядаються метод, завдання та інструментарій металогістики як новий напрялі досліджень в системі самовиживання, описуються нові тенденції в розвитку логістики і менеджменту.
 • Item
  Основні принципи моделювання логістичних систем у стратегічному розвитку організацій
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-02-29) Гринів, Н. Т.; Таранський, І. П.; ДУ “Львівська політехніка”
  Розглядаються проблеми, що постають в процесі розвитку виробництва, найактуальнішою з яких є створення логістичних систем. Пропонуються принципи побудови макромодели