Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2016. – №9

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Психологічні виміри культури, економіки, управління = Psychological dimensions of culture, economics, management : науковий журнал / Західний науковий центр НАН України та МОН України, Громадська організація "Львівський аналітичний дім" ; [відповідальний редактор О. М. Лозинський]. – Львів : Ліга-Прес. – 2016. – Вип. 9. – 184 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Гроші та мораль. Уроки історії та сучасна фінансова грамотність
  (Ліга-Прес, 2016) Яворська, Жанна; Національний університет “Львівська політехніка”
  Що таке гроші ? Гроші – одне з найдавніших явищ у житті суспільства, які привертають до себе особливу увагу вчених. Люди з давніх-давен проявляли неабиякий інтерес до грошей, навколо яких існує багато таємниць і парадоксів. Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість визначень грошей, сьогодні також існує багато думок щодо їх сутності та виконання ними функцій, а також їх ролі в житті кожного з нас і суспільстві в цілому. Очевидно, усе це можна пояснити тим, що суть грошей змінюється адекватно змінам характеру суспільних відносин, в яких вони функціонують. Тому для визначення суті грошей потрібно з’ясувати питання про їх походження, про причини, що зумовлюють виникнення та існування грошей в економічному житті суспільства та їх еволюцію.
 • Item
  Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки
  (Ліга-Прес, 2016) Сватюк, Оксана; Пальна, Анна; Львівський державний університет внутрішніх справ
  Одним із основоположних чинників незалежності України за сучасних умов господарювання є стан її фінансової безпеки. Без забезпечення фінансової безпеки держави на всіх рівнях управління неможливо вирішити економічні проблеми, що стоять перед країною, регіоном та підприємством. Це завдання набуває особливої пріоритетності в умовах нестабільності та фінансової кризи, а також складної воєнно-політичної ситуації України. Метою є обґрунтування напрямів зміцнення фінансової безпеки України, ідентифікація її внутрішніх та зовнішніх загроз.
 • Item
  Соціально-психологічні умови подолання явищ політичної корупції
  (Ліга-Прес, 2016) Лозинський, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”
  Узагальнено основні результати аналізу стосовно умов подолання політичної корупції серед громадян. Проведений аналіз змушує нас зважати на висновки чільних експертів (E. Dimant, R. Truex та ін.), що працюють з цією проблемою: «Не дивлячись на велику кількість досліджень про причини корупції, ми знаємо напрочуд мало про закономірності подолання корупції через процеси економічного розвитку і модернізації», з огляду на це, на жаль, комплексного плану по боротьбі з корупцією до цього часу знайти не вдається.
 • Item
  Моральні цінності у житті сучасної людини
  (Ліга-Прес, 2016) Сторожинська, Зоряна; Національний університет “Львівська політехніка”
  В статті розглядається тема моральних цінностей у житті сучасної людини; яке значення має це для людини, чи впливає це на ділове спілкування і розвиток бізнесу, яку роль посідають цінності у житті людини.
 • Item
  Як досягнути успіху в житті і у бізнесі?
  (Ліга-Прес, 2016) Пеленська, Ірина; Національний університет “Львівська політехніка”
  Багато людей не знають як, домогтися успіху і цілі в житті або в спорті, в роботі, хтось взагалі навіть не думав і не ставив для себе конкретну і чітку мету домогтися чогось у житті. Більшість людей сьогодні взагалі не мають своїх цілей і мрій, часто їх змінюють, коли бачать труднощі на шляху і як підсумок нічого не домагаються в житті. У статті ми дізнаємося, як можна, добитися успіху і цілі в житті або в спорті,в роботі, і що для цього потрібно робити, з чого почати діяти.
 • Item
  Успішність менеджера: ефективні стратегії комунікації з різними типами людей
  (Ліга-Прес, 2016) Лесів, Ольга; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті розкривається суть питання про комунікації в менеджменті. Як вдосконалити процес комунікації в побутовому житті підприємства для зниження рівня помилок. Представлено комунікативні стратегії для покращення комунікації менеджерам з підлеглими, за допомогою комунікативної техніки «Встановлення рапорту» на основі репрезентативних систем – відомою технікою НЛП.
 • Item
  Особистість керівника та його мотивація до роботи
  (Ліга-Прес, 2016) Дармороз, Ірина; Національний університет “Львівська політехніка”
  Ефективність функціонування будь-якої організації залежить від багатьох соціальних, економічних, політичних та психологічних чинників, серед яких і мотивація, як фактор, що впливає на продуктивність праці посадових осіб. Мотивація дає змогу з’ясувати, чому так, а не інакше чинить керівник, чим зумовлений його вибір тактики поведінки при розв’язанні управлінського завдання, стилю управління, манери ділового спілкування тощо. Від того наскільки керівники зацікавленні у налагодженні і здійсненні високоефективної діяльності очолюваної ними організації і буде залежати ступінь досягнення мети(виконання завдань) організації в цілому.
 • Item
  Страх смерті в осіб похилого віку: проблема чи вимисел?!
  (Ліга-Прес, 2016) Хомік, Христина; Національний університет “Львівська політехніка”
  Похилий вік в онтогенезі людини виступає як механізм, який пов’язує життя і смерть. Усвідомлення того, що життя небезмежне, особливо чітко й в повному обсязі з’ясовується людиною саме у період похилого віку. Тема смерті займає важливе місце в сучасному філософському і психологічному осмисленні людського буття, адже смерть є джерелом страху. Страх смерті має велике значення у внутрішньому досвіді людини, він переслідує її, як ніхто інший, і завжди нагадує про себе «підводним каменем», і саме в похилому віці цей «камінь» стає найбільш видимим.
 • Item
  Смисложиттєві орієнтації Інтернет-залежної особистості
  (Ліга-Прес, 2016) Пастух, Галина; Національний університет “Львівська політехніка”
  У психології підкреслюється величезна значущість для людини психологічного феномена смислу життя. І справді, людина, яка усвідомлює свої цілі, перспективи на майбутнє, може конструювати та порівнювати різні варіанти своєї поведінки здатна зробити вільний вибір, будувати своє життя за власними, а не чужими бажаннями та потребами. Смисложиттєві орієнтації – це результат усвідомлення людиною цілей і сенсу власного життя.
 • Item
  Вплив соціального середовища на емоційний стан студентів
  (Ліга-Прес, 2016) Наконечна, Лілія; Національний університет “Львівська політехніка”
  Кожного дня людина отримує безмежну кількість інформації про навколишній світ, для забезпечення нормального функціонування їй необхідно відповідати на зовнішні та внутрішні стимули. Відповідно реакції забезпечуються емоціями та почуттями, які відображають ступінь задоволення чи незадоволення відносно того чи іншого подразника. Зважаючи на той факт, що людина соціальна істота, яка практично увесь свій час проводить в оточенні найрізноманітніших людей, виникає питання чи впливає емоційний стан оточуючих на виникнення власних емоцій? Висновки дадуть нам змогу чітко розуміти чи можливо навіювати іншим ті емоції, яких насправді вони б не відчували в даний момент, якби не ми, і чи не можна використовувати отримані результати наприклад для підтримування емоційного стану у людей, які перебувають у депресивних, апатійних та пригнічених станах.
 • Item
  Гендерні особливості особистості у юнацькому віці
  (Ліга-Прес, 2016) Мірило, Юлія; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття-інтерв'ю присвячена висвітленню сутності та зміст гендерного розвитку особистості у юнацькому віці, охарактеризовано гендерні ролі та стереотипи, розглянуто питання гендерної соціалізації та ідентичності особистості у суспільстві. З'ясовано зміст взаємозв'язку фемінності та маскулінності з акцентуаціями характеру ранніх юнаків.
 • Item
  Психокорекція емоційних станів ігрозалежних юнаків
  (Ліга-Прес, 2016) Любочкіна, Ганна; Національний університет “Львівська політехніка”
  Динамічність життя сучасної молоді, наявність емоційної напруги, фізичних і психічних навантажень зумовлюють пошук адекватних способів відпочинку та відновлення. Одним із видів психологічного розвантаження є гра. Серед великої кількості існуючих ігор люди, особливо це стосується юнаків, обирають такі, що відповідають їх сприйняттю себе як дорослої людини, та є доступними, соціально привабливими, часто не вимагають особливих умінь і навичок, на перший погляд, потребують мінімальних капіталовкладень. Зону ризику становлять комп’ютерні та азартні ігри.
 • Item
  Формування адекватної самооцінки у школярів
  (Ліга-Прес, 2016) Ліпковська, Юлія; Національний університет “Львівська політехніка”
  Суспільний розвиток нерозривно пов'язаний з розвитком людей. Самосвідомість і самооцінка кожної людини впливають на її індивідуалізацію, професійного вдосконалення, підвищення кваліфікації і професійно - особистісний зріст. Як психологічне явище самооцінка людини існує вже тривалий час. Вважається, що вона з’явилася майже з виникненням самої людини і суспільних відносин, з функціонуванням яких нерозривно пов’язана.
 • Item
  Психологічні особливості прийняття студентами рішення щодо професійного майбутнього
  (Ліга-Прес, 2016) Кучкуда, Софія; Національний університет “Львівська політехніка”
  Стаття присвячена комплексному дослідженню психологічних особливостей прийняття студентами рішення щодо професійного майбутнього. Досліджено, що чим більше студенти прагнуть реалізації за фахом, тим краще вони навчаються, показують кращі результати зокрема, у проведенні психодіагностики, психологічної просвіти, частіше використовують можливість приймати участь в різних психологічних заходах (конференціях, конкурсах, круглих столах, дискусіях тощо). Представлено основні рекомендації щодо важливості проведення професійного відбору та сприяння у професійному становленні майбутніх фахівців психологів.
 • Item
  Покоління незахищених жінок
  (Ліга-Прес, 2016) Вільчинська, Зоряна; Національний університет “Львівська політехніка”
  В статті розглядається тема захисту жінок. Чому в сучасному світі вони все більше стають самостійними й не хочуть, чи не потребують захисту чоловіків.
 • Item
  Психологічні особливості формування пізнавальної мотивації творчої особистості
  (Ліга-Прес, 2016) Гриник, Ірина; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наукова робота присвячена комплексному дослідженню психологічних особливостей формування пізнавальної мотивації творчої особистості. Було зібрано та проаналізовано літературу з цієї проблематики, розглянуто основні підходи до тлумачення пізнавальної мотивації як елемента структури творчої особистості, показано шляхи формування пізнавальної мотивації за допомогою особистісних атракторів.
 • Item
  Еволюція механізмів психологічного захисту у студентів-психологів протягом навчання
  (Ліга-Прес, 2016) Гончаренко, Єлизавета; Національний університет “Львівська політехніка”
  Останніми десятиліттями проблема особистості займає центральне місце у вітчизняній і закордонній психології. Науковий інтерес до її вивчення ґрунтується на багатогранності феноменології особистості, міждисциплінарному статусі проблеми. Проте, попри появу значної кількості робіт, пов’язаних з дослідженнями закономірностей розвитку особистості, як і раніше поза увагою вітчизняних вчених залишається проблема розвитку її психологічних механізмів захисту, які оптимізують взаємодію із соціальним середовищем.
 • Item
  Що на вашу думку є творчість?
  (Ліга-Прес, 2016) Боса, Надія; Національний університет “Львівська політехніка”
  Творчість є історично еволюційною формою активності людей, що виражається в різних видах діяльності і ведуча до розвитку особистості. Через творчість реалізуються історичний розвиток і зв'язок поколінь. Воно безупинно розсовує можливостей людини, створюючи умови для скорення нових вершин. Попередньою умовою творчої діяльності виступає процес пізнання, нагромадження знання про предмет, що має бути змінений.