Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура. – 2021. – Том 3, випуск 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60279

Науковий журнал

Журнал публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та наших колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень, та формує інформаційне поле для наукових дискусій з актуальних проблем теорії та практики в галузі архітектури, містобудування та дизайну.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Т. 3 (2), № 2 (6) . – 134 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Архітектура

Зміст (том 3 (2), № 2 (6))


1
8
18
28
38
44
51
58
69
79
84
94
101
108
118
127

Content (Vol. 3 (2), No 2 (6))


1
8
18
28
38
44
51
58
69
79
84
94
101
108
118
127

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 16
 • Thumbnail Image
  Item
  Конкурсний дизайн за завданнями реальних замовників в архітектурній школі як новий вектор формування національної освіти майбутнього
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Проскуряков, Віктор; Іванов-Костецький, Сергій; Копиляк, Ігор; Proskuryakov, Viktor; Ivanov-Kostetskyi, Serhii; Kopylyak, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті висвітлено місце конкурсного дизайну за завданнями реальних замовників в навчальному процесі студентів Львівської архітектурної школи на кафедрі дизайну архітектурного середовища і, зокрема, аналіз ідей студентських творчих колективів на кращу ескізну пропозицію нового архітектурного вирішення та розширення функцій торгового центру “Панорама” в м. Одеса. Ці проєкти цінні тим, що вирішувалися не лише за одним аспектом – пропозицією тільки типологічних, просторових, функціональних або архітектурно-естетичних ідей, а врахуванням усіх їх загалом – синкретично.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ідеї “Паперової архітектури” в навчальному футуристичному проєктуванні “Львівської архітектурної школи”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Проскуряков, Віктор; Proskuryakov, Victor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті висвітлено ідеї “паперової архітектури” ХХ ст., які отримали розвиток у навчальному футуристичному проєктуванні Львівської архітектурної школи на кафедрі дизайну архітектурного середовища. Подано інформацію про творців такої архітектури ‒ А. Бродського, І. Уткіна, І. Лєжави, Ю. Авакумова, М. Бєлова, О. Анісімова, О. Гутнова та ін. з Москви й Росії. Цікаві ідеї в проєктах архітекторів з України – В. і Г. Проскурякових, О. Боднара, Ю. Джигіля, І. Гнеся зі Львова та інших міст (Полтави, Києва, Дніпра). Висвітлено ідеї футуристичних, експериментальних, пошукових проєктів у семестрових навчальних бакалаврських і маґістерських роботах, у проєктних семінарах, у міжнародних конкурсах і ін. Подано результати нового проєктування на кафедрі, яка розвиває ідеї всесвітньовідомих архітектора-сценографа Ф. Кізлера і сценографа-архітектора Є. Лисика, що зацікавило не тільки архітекторів-практиків, економістів, екологів, інвесторів із різних регіонів і міст України, а також спеціалістів із закордону.
 • Thumbnail Image
  Item
  Поняття творчого методу. Особливості творчого методу архітектора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Погранична, Ірина; Pohranychna, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проаналізовано поняття творчого методу, визначено закономірності, особливості та принципи формування творчого методу архітектора, адже архітектура має багато спільного з іншими дисциплінами, як-от: соціальні науки, історія, філософія, дизайн, математика тощо. Проте, крім технічних і професійних навичок, якими повинен володіти кожен архітектор, він повинен мати просторове мислення та фантазію, бути творчим на багатьох рівнях, а також набути мистецьких та інтелектуальних здібностей.
 • Thumbnail Image
  Item
  Еволюція формування архітектури кіностудійних об’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Мусієвська, Вероніка; Musiyevska, Veronika; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано розвиток і чинники впливу на формування архітектури кіностудійних об’єктів. У статті розкрито, наскільки і як саме змінювалася архітектура кіностудійних об’єктів, що саме вплинуло на її формування.
 • Thumbnail Image
  Item
  Мистецтво вітражу в архітектурі храмових споруд Львова періоду Ренесансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Задорожний, Богдан; Zadorozhny, Bogdan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У процесі дослідження вітражів в оздобленні ренесансних храмів та каплиць у Львові проаналізовано технологію виготовлення, композиційне рішення, їх колористичну гаму та виявлено основні особливості художньо-образного виразу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Український архітектурний модерн у творчості Івана Левинського
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Гнідець, Ростислав; Ясінський, Максим; Hnidets, Rostyslav; Yasinskyi, Maksym; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто формотворчі особливості формування українського архітектурного стилю (модерну) як явища, що акумулювало у собі як властивості, характерні для стилістики західно-европейських країн, так і національні традиції формування народного житла або сакрального будівництва. Український архітектурний стиль (модерн) став непересічним явищем у розвитку вітчизняного та европейського архітектурного мистецтва. Він увібрав у себе багато рис, що стали спільними для загальноевропейської архітектурної спадщини, із її особливостями та відмінностями у різновидах його вираження. У період ХІХ ‒ початку ХХ ст. у храмовій архітектурі з’являються будівлі церков, що ґрунтувалися на основах “модерністичного” чи “реалістичного” розуміння у формотворенні. Тому з’являється орієнтація на національну культуру та традиції у новаторському звучанні. Лінеарність, сильветковість та декоративність виявляються у стилістичних вирішеннях і деталюванні декоративних елементів та вставок. Саме в Галичині вперше у 1894 р. було реалізовано будівлю, що втілила у собі вище перелічені риси та засади формування УАС (УАМ). І його творцем став відомий архітектор та промисловець Іван Левинський, професор Львівської політехніки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Змінний тематичний декор в дизайні житлового інтер’єру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Дида, Ірина; Дида, Олександра; Езатуллах, Абдул Хакім; Dyda, Iryna; Dyda, Oleksandra; Ezatullah, Abdul Hakim; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена дослідженню проблеми змінного тематичного декору в житловому середовищі як актуального суспільного явища, що має історично обумовлений генезис і значний потенціал розвитку в майбутньому. Визначено основні типи змінного тематичного декору, їх характеристики, функціональне призначення і особливості розташування в інтер’єрі. Обґрунтовано потребу передбачувати місця для розміщення змінних декоративних елементів ще в процесі розробки архітектурного проєкту, створивши необхідні конструктивні передумови і забезпечивши відповідну інженерну інфраструктуру.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості містобудівних вирішень та еволюції поселень для переселенців з чорнобильської зони
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Гнесь, Людмила; Hnes, Liudmyla; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Репрезентуються результати власних натурних досліджень еволюції поселень для переселенців із Чорнобильської зони, зведених в 1986–1987 роках ХХ ст. Розглядаються стратегії та наслідки їхнього розміщення, інтеграції в структуру існуючих сіл, особливості розпланування кварталів, сільських садиб, житлових і господарських будівель. Аналізуються наслідки прийнятих архітектурно-містобудівних проектних рішень через 30 років після їхньої реалізації.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Архітектурно-просторовий устрій хрестовоздвиженського монастиря у Маняві (Великого скиту Манявського) ХVІІ–ХХ ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Чень, Леся; Chen, Lesya; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У процесі дослідження прослідковано еволюцію розвитку монастирського ансамблю в Маняві на протязі ХVІІ–ХХІ ст. та виявлено основні етапи його розвитку. Проаналізовано архітектурно-просторовий устрій Манявського Хресто-Воздвиженського монастиря протягом свого існування. Розкрито архітектурно-планувальні, композиційні та мистецькі особливості споруд Великого Скиту Манявського.