Комп'ютерні системи та мережі. – 2017. – №881

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Подано статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, кіберфізичних систем, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, комп’ютерних мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 881. – 180 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі

Зміст


1
3
7
15
25
32
41
48
55
66
87
98
107
120
125
129
135
152
160
166
178

Content


1
3
7
15
25
32
41
48
55
66
87
98
107
120
125
129
135
152
160
166
178

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Підвищення точності оцінювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп’ютерних системах під час поярусного стохастичного моделювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Клушин, Ю. С.; Klushyn, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Для підвищення точності оцінювання часу виконання складних програмних комплексів на паралельних комп’ютерах розроблено алгоритм рівномірного розподілу вершин графу заданого комплексу взаємопов’язаних робіт. Цей алгоритм використовується у методі поярусного стохастичного моделювання у багатопроцесорних комп’ютерних системах.
 • Item
  Критерій оцінювання ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ігнатович, А. О.; Іванців, Р.-А. Д.; Павич, Н. Я.; Ihnatovych, A.; Ivantsiv, R.; Pavych, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано сучасний стан оцінювання ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем та мереж. Встановлено, що таке оцінювання ефективності все ще недостатньо забезпечене фундаментальною теорією та методологією і значною мірою суб’єктивне. Запропоновано використання узагальненого критерію ефективності. Розглянуто технологію використання такого критерію на тестовому прикладі для блокових шифрів. Показано, що використання запропонованого критерію підвищує об’єктивність оцінювання ефективності компонентів безпеки комп’ютерних систем та мереж.
 • Item
  Реалізація у ПЛІС помножувачів елементів полів Галуа високих порядків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Жолубак, І. М.; Глухов, В. С.; Zholubak, I.; Hlukhov, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто реалізацію матричних помножувачів полів Галуа з основами 2, 5, 3, 7, 13 та вищими основами на ПЛІС фірмиXilinx – Spartan-6 та Altera – Cyclone-5. Показано, що найменшими апаратні затрати будуть у помножувачів полів Галуа з основою 2. Для реалізації помножувачів полів Галуа різних основ розроблено програму для автоматизованого синтезу VHDL коду помножувачів.
 • Item
  Підхід до стиснення зображень без втрат методом JPEG-LS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Глухов, В. С.; Хоміць, В. М.; Hlukhov, V.; Khomits, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Детально описано алгоритм стиснення JPEG-LS, його програмну реалізацію мовою C та її часові характеристики.
 • Item
  Бездротова мережа сенсорних та виконавчих вузлів у складі кіберфізичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бочкарьов, О. Ю.; Голембо, В. А.; Крайкін, Ю. А.; Botchkaryov, A.; Golembo, V.; Kraikin, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему розроблення бездротової мережі сенсорних та виконавчих вузлів у складі кіберфізичної системи (КФС). Проаналізовано способи реалізації схеми бездротового зв’язку. Запропоновано структуру та алгоритми роботи мережі. Наведено результати реалізації сенсорних та виконавчих вузлів мережі.
 • Item
  Підхід до реалізації на ПЛІС засобами пакета VIVADO C-описів алгоритму стиснення зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Глухов, В. С.; Хоміць, В. М.; Hlukhov, V.; Khomits, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто особливості побудови пристроїв для стиснення монохромних зображень без втрат методом JPEG-LS на сучасних ПЛІС. Апробовано можливості пакета Vivado (ф. Xilinx) з перетворення опису алгоритму JPEG-LS мовою C на VHDL- описи, придатні для імплементації в ПЛІС. Визначено конструкції мови C, які не можуть оброблятися вказаними засобами, та можливі способи обходу таких конструкцій.
 • Item
  Комп’ютерна мобільна мережа міста Львова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Березко, Л. О.; Клачко, І. Ю.; Berezko, L.; Klachko, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто задачу вибору безкабельної технології, на основі якої може бути розроблена мобільна комп’ютерна мережа на території міста Львова із урахуванням територій зі щільною забудовою та таких, для яких створити кабельну мережу проблематично. Розглянуто переваги технологій безкабельного зв’язку та запропоновано технологію для розв’язання поставленої задачі.
 • Item
  Реалізація мережевого стека протоколів для ОС Linux з використанням технології DPDK
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Березко, Л. О.; Гурик, Я. П.; Berezko, L.; Huryk, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто завдання підвищення швидкодії наявних мережевих стеків протоколів. Проаналізовано засоби високошвидкісної обробки пакетів. Запропоновано архітектуру мережевого стека протоколів.
 • Item
  Метод просторової ідентифікації джерела акустичних сигналів у двовимірному хеммінговому просторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Трембач, Б. Р.; Trembach, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено теоретичні основи кореляційного методу просторової ідентифікації джерела акустичних сигналів у двовимірному хеммінговому просторі декартових координат. Запропоновано структурну модель полігона просторової ідентифікації джерел акустичних сигналів у декартових координатах двовимірного хеммінгового простору з пріоритетним розміщенням мікрофонів як приймачів акустичних сигналів. Наведено приклади аналітичних розрахунків системних характеристик апаратної та часової складності кореляційної системи на основі визначеної кількості мікрофонів та відповідної кількості взаємокореляторів. Розроблено структурні рішення апаратної спецпроцесорної реалізації такого класу багатоканальних пристроїв розпізнавання та ідентифікації типів і просторового розміщення джерел акустичних сигналів. Показано можливість застосування такого класу пристроїв у галузі спецтехніки воєнного призначення.
 • Item
  Паралельне фільтрування рангу на основі імпульсної нейронної мережі типу “K-WINNERS-TAKE-ALL”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тимощук, П. В.; Tymoshchuk, P. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Представлено нейронну мережу (НМ) неперервного часу типу “K-winners-take-all” (KWTA), яка ідентифікує К найбільші з-поміж N входів, де керуючий сигнал 1 £ K < N . Мережа описується рівнянням стану з розривною правою частиною і вихідним рівнянням. Рівняння стану містить шлейф імпульсів, які описуються сумою дельта- функцій Дірака. Головною перевагою мережі порівняно з іншими близькими аналогами є відсутність обмежень на швидкість збіжності. Описано застосування мережі для паралельного фільтрування рангу. Отримані теоретичні результати проілюстровано прикладом комп’ютерного моделювання, який демонструє ефективність мережі.
 • Item
  Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сало, А. М.; Кравець, О. І.; Salo, A.; Kravets, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено огляд інтерфейсів та протоколів периферійних пристроїв для вендингових автоматів, виконано їх порівняння. На основі особливостей, які наведені в порівняльній характеристиці, запропоновано реалізацію уніфікованого програмного інтерфейсу для набору цих протоколів. Описані етапи взаємодії між платою управління та виконавчими пристроями. Наведено структурну схему реалізації інтерфейсу.
 • Item
  Комбінаторний метод мінімізації булевих функцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Різник, В. В.; Соломко, М. Т.; Riznyk, V. V.; Solomko, M. T.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто нову процедуру алгебри логіки – суперсклеювання змінних, яка здійснюється за наявності у структурі таблиці істинності повної бінарної комбінаторної системи з повторенням або неповної бінарної комбінаторної системи з повторенням. Ефективність алгебричної операції суперсклеювання змінних істотно спрощує алгоритм мінімізації булевих функцій, що уможливлює мінімізацію функцій з кількістю змінних до 10.
 • Item
  Спецпроцесор для визначення характерних ознак на основі алгоритму SURF
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Пуйда, В. Я.; Puyda, V.; Національний університет ”Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано структуру спецпроцесора реалізації алгоритму визначення характерних ознак відеооб’єкта на основі алгоритму SURF для спеціалізованої системи технічного зору.
 • Item
  Мультипроцесорна система для виконання задач технічного зору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Пуйда, В. Я.; Puyda, V.; Національний університет ”Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано варіант системи технічного зору на основі багатопроцесорної архітектури з використанням багатопортової пам’яті з рівним доступом усіх спецпроцесорів.
 • Item
  Автоматичне генерування ефективних алгоритмів ДКП-II на основі циклічних згорток
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Процько, І. О.; Рикмас, Р. В.; Protsko, I.; Rykmas, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто програмну реалізацію дискретного косинусного перетворення другого типу ДКП-II на основі циклічних згорток. Визначено етапи автоматичного генерування ефективних алгоритмів для обчислення ДКП-II довільного обсягу N. Алгоритм ДКП-II має швидшу програмну реалізацію для коротких обсягів порівняно з відомою бібліотекою FFTW.
 • Item
  Алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Парамуд, Я. С.; Яркун, В. І.; Paramud, Y.; Yarkun, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто алгоритмічно-програмні засоби розпізнавання рукописних символів на зображенні за алгоритмом логістичної регресії та побудови штучної нейронної мережі (ШНМ). Здійснено порівняльний аналіз цих двох підходів. Виконано тестування рукописних цифр. Встановлено, що краща якість розпізнавання досягається у разі використання штучної нейронної мережі.
 • Item
  Засоби перевірки вузлів комунікаційної мережі кіберфізичної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Пастернак, І. І.; Pasternak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано принципи побудови комунікаційних мереж. Розглянуто переваги та недоліки сучасних засобів реалізації середовищ діагностики вузлів комунікаційних мереж. Запропоновано засоби перевірки надійності вузлів комунікаційної мережі у кіберфізичних системах.
 • Item
  Спосіб прискореного обслуговування АРІ запитів до систем управління хмарними базами даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Павич, Н. Я.; Кутковий, Б. Є.; Pavych, N.; Kutkovyi, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано сучасний стан обслуговування Application Programming Interface (API) запитів до систем управління хмарними базами даних. Встановлено доцільність створення засобів щодо зменшення часу обслуговування таких запитів та ефективної синхронізованості локальної та хмарної баз даних. З’ясовано основні особливості та принципи реплікації даних. Обґрунтовано доцільність використання для реплікації даних лічильника поколінь замість системного таймера. Запропоновано асинхронний спосіб прискореного обслуговування АРІ запитів до систем управління хмарними базами даних за рахунок застосування синхронізаційної акумулятивної таблиці та реєстрації змін у базах даних за допомогою двоетапного встановлення поколінь. Розроблено бібліотеку, яка забезпечує виконання асинхронних API запитів до системи управління хмарними базами даних Salesforce. Бібліотека може бути використана у будь-якому Ruby on Rails застосунку. Оцінено вигоди від запропонованих рішень на тестовому прикладі. Отримані результати тестових досліджень підтверджують мінімізацію часу обслуговування API викликів до систем управління хмарними базами даних за запропонованим асинхронним способом.
 • Item
  Вбудована локальна комп’ютерна Wi-Fi мережа з конфігуруванням за допомогою технології Bluetooth
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мельник, А. О.; Лихотоп, Д. В.; Гребеняк, А. В.; Melnyk, A. O.; Lykhotop, D. V.; Grebeniak, A. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено та досліджено принципи побудови мобільної локальної мережі для кіберфізичних систем на базі мікропроцесорів з безкабельним інтерфейсом WI-FI, яка націлена на високушвидкість приймання–передавання даних між клієнтами, а також на кількість клієнтів до 16 на одну точку доступу, які є одночасно під’єднаними і мають можливість передавати дані. Зокрема, досліджено проблему організації комутації клієнтів мережі між собою. Запропоновано формати пакетів даних для пересилання від клієнта до клієнта за ідентифікатором, від клієнта до групи клієнтів одного типу, ідентифікації клієнта – для внесення повної інформації про пристрій, та налаштувань клієнта – для надсилання налаштувань конфігураційного файла клієнтові за ідентифікатором. Реалізовано функції для розділення “склеєних” пакетів під час пересилання, всіляких перевірок на цілісність пакета даних та правильність його формування. Запропоновано використовувати технологію Bluetooth Low Energy (BLE) як додатковий канал для конфігурації мережі, а саме: налаштування назви безкабельної мережі, паролю доступу, режимів функціонування модуля (автовизначення, точка доступу, станція), режимів шифрування, обмеження доступу з інших пристроїв, незалежно від налаштувань режиму роботи модуля в цей час. Розглянуто верхні рівні стека протоколів Bluetooth (GAP, GATT), специфікацію та основні аспекти для побудови пристрою на BLE. Розроблено додаток для ОС Android, який спрощує роботу з мережею та разом з нею утворює систему керування та моніторингу. Наведено приклад додатка, який є користувацьким інтерфейсом для конфігурування основних налаштувань мережі.