Фізико-математичні науки. – 2007. – №601

Permanent URI for this collection

У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2007. – № 601 : Фізико-математичні науки / [відповідальний редактор П. І. Каленюк]. – 100 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Економні ізотопії ламаних на площині
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Олексів, І. Я.
  Побудовано ізотопії між двома простими ламаними А і В на площині, які мають спільні кінцеві точки, за додаткових вимог, щоб проміжні дуги при ізотопіях знаходились в замиканні об'єднання окремих компонент доповнення до А+В і мали довжини, що не більші за суму довжин А і В. A linear isotopy between piecewise linear arcs A and B having common endpoints is constructed such that each intermediate arc under the isotopy is situated in the closure of the union of the bounded components of the complement of A [ B and its length does not exceed the sum of the lengths of A and B.
 • Item
  Мішана задача для нелінійного псевдопараболічного рівняння з виродженням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Доманська, Г. П.
  Розглянуто мішану задачу для нелінійного псевдапараболічного рівняння з виродженням в необмеженій (запросторовими змінними) області. Одержано достатні умови існування та єдності узагальненого розв'язку незалежно від його поведінки. The initial boundary value problem for nonlinear pseudoparabolic degenerate equation in an unbounded (in space variables) domain is considered. The existence and uniqueness of the generalized solution are obtained without any conditions if jxj ! +1.
 • Item
  Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні та теплові властивості сегнетоелектриків типу KH2PO4
  (Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Левицький, Р. Р.; Вдович, А. С.; Зачек, І. Р.
  Для сегнетоелектриків сім'ї KH2PO4 у межах моделі протонного впорядкування з врахуванням взаємодії зі зсувною деформацією в наближенні чотиричастинкового кластера рохраховано статичну діелектричну проникність, п'єзоелектричні модулі, пружну сталу та молярну теплоємність. Порівняно розраховані характеристики цих кристалів з відповідними експериментальними даними і отримано добре їх кількісне описання. Calculations of static dielectric permittivity, piezoelectric modules, elastic constant and molar heat capacity for KH2PO4 type crystals are performed within the four particle cluster approximation for the proton ordering model with taking into account a coupling with the shear strain "6. Comparison of calculated temperature characteristics of the crystals with experimental data are performed.
 • Item
  Про константу в лемі Пяртлі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ільків, В. С.; Магеровська, Т. В.
 • Item
  Зміст Вісника "Фізико-математичні науки" № 601
  (Національний університет "Львівська політехніка", 2007)
  У Віснику публікуються результати оригінальних наукових досліджень з різних розділів математики, фізики та прикладних аспектів цих наук. Публікуються також оглядові статті з нових перспективних напрямів досліджень та роботи з історії і методології фундаментальних наук. Для наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, аспірантів.