Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2017. – №10

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Друкуються матеріали круглого столу на тему: «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні», що відбувся 10-24 березня 2017 р. на кафедрі теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка». Матеріали друкуються у редакції авторів. За дотримання авторських прав, достовірність інформації, коректність висновків відповідальність несуть автори. Упорядники можуть не погоджуватися з ідеями авторів статей.

Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. – Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. – Випуск X. – 74 c.

Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал

Зміст (том 10)


1
3
4
5
8
13
18
23
32
35
37
46
51
56
60
63
70
73

Content (Vol. 10)


1
3
4
5
8
13
18
23
32
35
37
46
51
56
60
63
70
73

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Структурний аналіз впливу кінофільмів «Джон Вік», «Ангели і демони» на глядача
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Демчишин, Олена
  Назва кінофільму: «Джон Вік». Режисери – Девід Лейтч і Чад Стахельскі. Рік створення 2014. Країна виробник – США. Імена головних акторів: Кіану Рівз, Альфі Аллен, Віллем Дефо. Жанровий напрям: фільм-дія. Назва кіножанру: бойовик (екшн), триллер.
 • Item
  Сутність та методи соціально-психологічного розвитку людського капіталу підприємства
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Широн, Юлія; Чернобай, Ліана
  В статті обґрунтовано пропозицій щодо впровадження методів психологічного та соціально-психологічного розвитку людського капіталу підприємства як рушійних методів підвищення продуктивності праці працівників та підприємства. Cтворено підґрунтя для системного підходу професійного розвитку людського капіталу підприємства у поєднанні із психологічним та соціально-психологічним аспектами розвитку.
 • Item
  Взаємозв’язок соціально-психологічного клімату в студентському колективі та ефективності в навчальній діяльності
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Бойко, Анастасія; Панасюк, Надія
  Письменник Антуан де Сент-Екзюпері висловив думку про те, що на світі немає нічого дорожчого за ті зв'язки, що з'єднують людей. У результаті порушення соціально запрогра- мованих взаємозв'язків між людьми в колек- тиві виникає несприятливий соціально-психо- логічний клімат (СПК), який можна розглядати як продукт предметно-практич- них взаємостосунків людей у процесі їх спільної діяльності, що виявляється у поведінці, довільних і мимовільних реакціях, способах спілкування. Якщо соціально-психологічний клімат є несприятливим, то це негативно відображається на роботі групи і кожного її учасника зокрема, можуть виникати відкриті конфлікти, а також загальний стан психологічного напруження.
 • Item
  Економічний механізм приватних підприємств у сільському господарстві
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Михалюк, Наталія
  На сьогодні дуже важливим є дослідження економічного механізму як сукупності економічних засобів управління агропромисло- вим виробництвом. Його можна представити у вигляді елементів економічного механізму, що в сумі визначають фінансовий стан суб'єктів господарювання: ціни і тарифи, кредити, податки, дотації, асигнування з бюджету, страхування, стимулювання праці. Яке б із визначень не бралося до уваги, усі вони спільною рисою мають не що інше як економічні методи (способи, прийоми) управління приватних підприємств на основі всебічного використання економічних важелів (ціна, прибуток, кредит, відсоток, санкції тощо).
 • Item
  Організаційно-економічний механізм розвитку аграрних формувань з виробництва зернових
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Лакіш, Ліліана
  У сучасних умовах ринкової трансформації економіки і суспільства України виняткове значення набуває наукове обґрунтування економічної стратегії, спрямованої на досягнення стійкого економічного зростання і підйому на основі вдосконалення організаційно-економічного механізму підприємств. До сих пір впроваджувана система вільного підприємництва не забезпечувала таких прогресивних зрушень. Багато в чому це результат необгрунтованої ринкової економіки і майже повного ігнорування державних методів її регулювання.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20)
 • Item
  Передмова
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20)
 • Item
  Довідка про авторів
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20)
 • Item
  Емоційний інтелект у осіб з різним рівнем самоконтролю
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Ярощук, Назар
  В статті описаний взаємозвязок рівня емоційного інтелекту з рівнем самоконтролю, як одного з базисних компонентів емоційного інтелекту. Та те як різні рівні самоконтролю впливають на розвиток емоційного інтелекту та людське благополуччя.
 • Item
  Психологічні особливості лідера у студентській групі
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Скірка, Ірина
  У статті проаналізовано значення лідера у студентській групі. Подано визначення терміну “лідер” та “лідерство”. Визначено основні ознаки, які об'єднують студентів у групах, ознаки сприятливого мікроклімату у колективі. Також визначено основні психологічні особливості лідера та необхідні йому навички, здібності та якості.
 • Item
  Особливості та психологія покоління X, Y, Z
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Садова, Софія
  У статті проаналізовано особливості поколінь X, Y та Z. Наведено основні критерії відбору персоналу враховуючи особливості поколінь. Також описано психологічні особливості поколінь X, Y. Визначено основні ознаки, які об'єднують студентів у групах, ознаки сприятливого мікроклімату у колективі. Також визначено основні психологічні особливості лідера та необхідні йому навички, здібності та якості.
 • Item
  Психологічні механізми упередженого ставлення до вимушених переселенців зі Сходу та Криму
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Панасюк, Надія; Бойко, Анастасія
  Проблема соціальних стереотипів, упереджень є актуальною в даний час. Існують підстави припускати, що стереотипи як елементи міфологічної свідомості, засновані на стародавніх, глибинних пластах останнього, відіграють визначальну роль у прийнятті масами політичних рішень тоді, коли суспільство знаходиться у перехідному або кризовому стані.
 • Item
  Роль факторів психологічної пружності у підтримці психічного здоров’я підлітків
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Подусівська, Надія
  Дана стаття присвячена дослідженню факторів психологічної пружності та психічного благополуччя підлітків сучасного українського суспільства. На основі результатів проведеного дослідження висвітлюється специфіка розвитку психологічних ресурсів, а також факторів психологічної пружності та психічного здоров’я підлітків з різних соціальних груп.
 • Item
  Амбівалентність ставлення громадян до корупційних ситуацій як психологічна причина існування корупції
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Лозинський, Олег
  Проаналізовано психологічні причини амбівалентності ставлення громадян до корупції та корупційних ситуацій.
 • Item
  Ставлення особистості до проходження співбесіди
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20) Кута, Оксана; Малинович, Лариса
  Співбесіда - це зустріч між кандидатом на посаду та потенційним роботодавцем, під час якої відбувається знайомство, оцінюються вміння та навички кандидата та аналізується сумісність особистості до відкритої вакансії, посади.
 • Item
  Титульний аркуш до "Психологічні виміри культури, економіки, управління"
  (ТзОВ «Ліга-Прес», 2017-04-20)
  Друкуються матеріали круглого столу на тему: «Західноукраїнська психологія вчора та сьогодні», що відбувся 10-24 березня 2017 р. на кафедрі теоретичної та практичної психології НУ «Львівська політехніка». Матеріали друкуються у редакції авторів. За дотримання авторських прав, достовірність інформації, коректність висновків відповідальність несуть автори. Упорядники можуть не погоджуватися з ідеями авторів статей.