Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2000. – № 388

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/48254

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Державного університету «Львівська політехніка» та інших вузів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 388 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 236 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка»

Зміст


1
3
6
9
15
21
26
30
35
42
58
66
70
73
84
92
105
112
116
122
125
130
133
138
144
153
157
160
165
169
172
176
182
186
189
194
200
204
207
213
226
231
233

Content


1
3
6
9
15
21
26
30
35
42
58
66
70
73
84
92
105
112
116
122
125
130
133
138
144
153
157
160
165
169
172
176
182
186
189
194
200
204
207
213
226
231
233

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 43
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив пластифікаторів на властивості епоксинафтополімерних покриттів
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Похмурська, Михайлина; Гуменецький, Тарас; Зінь, Іван; Білий, Левко; Державний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
  Досліджено вплив пластифікаторів на антикорозійні властивості полімерних покриттів на основі епоксидіанової та функціональних нафтополімерних смол. Встановлено, що найвищою водо- та хімтривкістю, стабільністю адгезійного зв’язку в корозійноактивних середовищах характеризуються покриття, пластифіковані бутадієн-нітрильним каучуком, який добре суміщається з іншими складовими та, завдяки наявності в своїй структурі реакційноздатних карбоксильних груп, зв’язується з ними в єдину тривимірну сітку та не вимивається середовищами під час експозиції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Одержання нафтополімерних смол в присутності диепоксидної похідної 4,4’-азо-біс(4-ціанпентанової) кислоти
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Оринчак, С. І.; Новосад, О. В.; Братичак, М. М.; Державний університет ’’Львівська політехніка”
  Розглянуті деякі аспекти впливу диепоксидної похідної 4,4- азо-біс(4-ціанпентаново‘0 кислоти (ДЕПАЗК) на одержання нафтополімерних смол. Наведені експериментальні дані про особливості синтезу ДЕПАЗК. Вивчено закономірності процесу ініційованої полімеризації фракції С9. Досліджено вплив ініціатора та температури на вихід та фізико-хімічні характеристики синтезованих нафтополімерних смол.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аніонні флокулянти на основі щепленого кополімеру
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Момот, Леся; Шляхтун, Тетяна; Желтоножська, Тетяна; Сиромятніков, Володимир; Київський університет імені Т.Г. Шевченка
  Розглянуто кінетику процесу лужного гідролізу щепленого кополімеру на основі поліакриламіду та полівінілового спирту.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження закономірностей синтезу співолігомерних нафтополімерних смол
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Дзіняк, Б. О.; Державний університет "Львівська політехніка"
  Досліджено закономірності одержання нафтополімерної смоли (НПС) співолігомеризацією олефінвмісних фракції С5 і С9 рідких продуктів піролізу дизельного палива в присутності пероксидних ініціаторів. Показано, що використання термостабільних алкілпероксидів дає змогу одержати НПС з високим виходом. На підставі математичної моделі реакції вибрано оптимальні умови процесу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Модифіковані гідропероксидами епоксидні смоли і каучуковмісні суміші на їх основі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Базиляк, Лілія; Братичак, Михайло; Духачек, Вратіслав; Державний університет “Львівська політехніка”; Інститут хімії полімерів, м. Прага, Чехія
  У роботі показана можливість одержання модифікованих гідропероксидами епоксидних смол на основі продукту ЕД-22, а також вивчено структурування ними рідкого каучуку “KRASOL- LB”. Встановлено, що модифіковану гідропероксидами епоксидну смолу ЕД-22, яка містить у своїй структурі вільні пероксидні групи, можна використовувати для формування полімерних сіток на основі епокси-каучуковмісних сумішей.
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування"
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25)
 • Thumbnail Image
  Item
  Парова конверсія газів з високим вмістом оксиду вуглецю на цинк-хромовому каталізаторі
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Тертишна, О. В.; Гулямов, Ю. М.
  Пропонується застосування цинк-хромового каталізатора типу СМС-4 для конверсії газів з високим (до 85% об.) вмістом оксиду вуглецю. Визначені та підтверджені оптимальні технологічні параметри.
 • Thumbnail Image
  Item
  Сенсори на основі полімерних матеріалів для контролю якості повітря і води
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Загній, Валентина; Горбенко, Людмила; Сиромятніков, Володимир; Савранський, Леонід; Національний університет імені Тараса Шевченка
  Досліджені реакції іонів металів та деяких інших речовин (NHj, NO2, SO2 тощо), які знаходяться у воді або повітрі, з реагентами, що розчинені в полімерних плівках. Реагенти підбирали так, щоби реакції супроводжувалися зміною забарвлення плівок. Сенсори, які базуються на реакціях у полімерному середовищі, мають перспективи для багатоелементного аналізу. Це пов’язано з різною рухливістю речовин, що визначаються, в полімерній матриці. Досліджено вплив складу полімерної матриці.
 • Thumbnail Image
  Item
  Proecologiczne kierunki restrukturyzacji technologii rafineryjnych
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Surygala, Jan; Inst. Chem. Techn. Nafty i Węgla Politechn. Wrocł.,Wroclaw, Polska
  Комплексна програма реструктуризації нафтопереробної галузі Польщі була розроблена з метою зведення до мінімуму негативного впливу переробки нафтової сировини на довкілля. До головних нововведень належать комплексний гідрокрекінг, для високосірчистих дистилятів, гідродесульфуризація вакуумзалишкової сировини, нова платформінгова установка з протитечійною регенерацією, установка для процесу ізомеризації нафтової фракції С5-С6, гідроочистка нафтової сировини, а також розробка проекту установки для утилізації відпрацьованої сировини.
 • Thumbnail Image
  Item
  Industrial applications of photocuring - a short overview
  (Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 2000-01-25) Jakubiak, Julita; Rabek, J. F.; Jagiellonian University; Karolińska Intitute (Royal Academy of Medicine)
  Стаття присвячена деяким аспектам використання фотоініціюючої полімеризації у різних галузях промисловості, в яких її успішно застосовують. Процес застосовується під час полімеризації жорстких мономерів, олігомерів і преполімерів, які структуруються під впливом УФ-опромінення видимого спектру (350-600 нм).