Енергетика та системи керування (EPECS-2011). – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2011

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі енергетики. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Енергетика та системи керування : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених EPECS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 139 с. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Паралельний титульний аркуш англійською.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 44
 • Item
  Розрахунок гравітаційних систем центрального опалення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Музичак, Андрій
  Розглянуто особливості систем центрального опалення з природною циркуляцією теплоносія. Запропоновано метод розрахунку їх гідравлічних режимів в рамках теорії гідравлічних кіл.
 • Item
  Проблематика очищення відхідних газів теплоенергетичних підприємств від діоксиду сірки – нові шляхи вирішення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Баранович, Дмитро
  Теплоенергетичні підприємства щорічно викидають більше 1,7 млн. тон діоксиду сірки в атмосферу. Тому питання очищення відхідних газів від SO2 є актуальною проблемою і потребує якнайшвидшого вирішення. Автор даної статті пропонує очищати відхідні гази новим абсорбентом – натрію тіосульфатом, який є багатотонажним відходом коксохімічної промисловості, накопичується, є дешевим і доступним та зможе ефективно хемосорбувти SO2, в результаті чого можна отримувати ромбічну та полімерну сірку. Сфера застосування звичайної і полімерної сірки прогресивно зростає, особливо в промислово розвинутих країнах світу. Її широко використовують в виробництві гумово-технічних та будівельних матеріалів.
 • Item
  Застосування випромінювачів, як методу підвищення ефективності водогрійних котлів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мартиняк, Марта
  Наведено один з шляхів досягнення бажаного ефекту підвищення продуктивності і зменшення утворення викидів оксидів азоту в котлах великої потужності завдяки встановленню в камері згорання випромінювача.
 • Item
  Оптимальна температура свіжої пари термодинамічного циклу ПГУ-182
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Римар, Тетяна; Дюмін, Дмитро
  На відміну від парових турбін, газові турбіни вже через декілька хвилин після пуску здатні виробляти електроенергію в мережу. Максимальних показників економічності (понад 50 %), вони досягають у комбінації з паровими турбінами (електростанції з парогазовим циклом – ПГУ ). Підвищення температури перегрітої пари за фіксованого значення початковоготиску супроводжується підвищенням ККД паротурбінного циклу. Але це призводить до збільшення поверхонь нагріву котла-утилізатора і, як наслідок, зростання аеродинамічного опору його тракту. Тому, при розгляді комплексної проблематики ПГУ, доводиться шукати оптимальний варіант між величиною втрат на власні потреби, що залежать від температури перегрітої пари, і підвищенням ККД циклу ПТУ.
 • Item
  Застосування в енергетичних установках загущеної присадками індустріальної оливи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Коваленко, Тетяна; Гарасим, Андрій
  Одержано багатофункціональні поліметакрилатні присадки та досліджено експлуатаційні властивості мастильної композиції загущеної оливи І-20А.
 • Item
  Synchronized acoustic refrigerator and heat engine (SARAH)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Banerjee, Aayan; Nayak, Gaurav
  In light of the present global energy scenario, it is imperative to seek novel and efficient energy solutions to redress the situation. Solar energy, wind energy, geothermal energy, ocean thermoclines and waste heat recovery are the major players in the sustainable energy field. In this paper we propose a Synchronized Acoustic Refrigerator And Heat Engine (SARAH), a Thermoacoustic (TA) device capable of harnessing these untapped sources in a cost-effective and efficient way on both small and large scales. It is a coupled device which transforms acoustic power into heat (refrigerator or heat pump) and heat into acoustic power (engine or primemover).
 • Item
  Вплив технологічних факторів на утворення, склад і якість біогазу при зброджуванні у метантенку відходів тваринницьких ферм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Колосова, Неллі; Сербін, Володимир
  Проаналізовано з використанням программи NVK вплив основних технологічних параметрів зброжування у метантенку відходів тваринницьких ферм на кількість і якість біогазу. Встановлено, що при сталій кількості свиней і птиці зростання кількості корів приводить до суттєвого збільшення загального об'єму біогазу, але зменшується доля метану в ньому. Підвищення кількості голів свиней збільшує як вихід біогазу, так і об'ємну долю метану в ньому. Показано, що біогаз утворений з кормів та підстілки, які виносяться з ферм разом з гноєм тварин, складає суттєву величину ( до 12%), яку необхідно враховувати при розробці метантенків.
 • Item
  Використання парокомпресійного теплового насосу для утилізації тепла відпрацьованої пари турбін
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кравець, Тарас; Кузнецова, Марта; Вовк, Андрій
  Розглянуто проблеми використання низько-потенційного тепла відпрацьованої пари для потреб теплозабезпечення з використанням парокомпресійного теплового насосу типу “пара-вода”.
 • Item
  Оцінка пошкодження та залишкового ресурсу стопорних клапанів парової турбіни К-200-130 Луганської ТЕС
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Черноусенко, Ольга; Нікуленкова, Тетяна
  Визначення залишкового ресурсу автоматичного стопорного клапану (АСК) циліндра високого тиску (ЦВТ) і автоматичного захисного клапану (АЗК) циліндра середнього тиску (ЦСТ) дозволив разом із експериментальними дослідженнями та технічним аудитом стану металлу в процесі довгої експлуатації прогнозувати або термін подальшої експлуатації з дотриманням певних вимог, або виведення обладнання з експлуатації з заміною на нове обладнання. При аналізі характеру змін напружень у клапанах режимів, у якості критерію визначення напружень, прийнято максимальний градієнт температури. Для моментів часу, в які градієнти температур набувають екстремальних значень, розраховувалось розподілення напружено-деформованого стану. Встановлено реальну можливість подовження терміну експлуатації клапанів АСК ЦВТ і АЗК ЦСТ по результатах проведених чисельних і експериментальних досліджень та визначено залишковий термін експлуатації клапанів парової турбіни К-200-130 Луганської ТЕС.
 • Item
  Mathematical model of the inertial object programmed control method
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Gapon, Anatoly; Savitskiy, Sergey; Rudakova, Natalia
  The article deals with the development of the extrapolator mathematical model of the software management system for the objects with the distributed parameters, which possess properties of the linear object with self-alignment.
 • Item
  Various concerns regarding monitoring& measurement of power quality problems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Singh, Tejinder; Dhingra, Arvind
  Power quality has been catching the attention of researchers worldwide. With the advent of more and more semiconductor based equipments, the power quality standards have been re-written. There are many causes of power quality problems, voltage sags/swells, harmonics, fast impulses or subcycle impulses, neutral to ground high frequency noise etc. Some of these occur very frequently and cause problems and others (such as 1 nanosecond or 0.5 nanosecond impulses) either occur very rarely or cause problems rarely. It is important to evaluate power quality level and identify the source of faults that origin electrical disturbances in electrical power systems, which determines the responsibility of a bad quality of power. In order to evaluate and identify the disturbances and its origin, power quality monitoring is the tool that utilities and customers can use. This paper attempts to review the power quality issues including ways of monitoring power quality and also the effect of harmonics on power quality.
 • Item
  Визначення адресних перетоків потужності для енергопостачальних компаній
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рильський, Сергій
  В даній доповіді розкрито суть задачі адресності перетоків потужності для енергопостачальних компаній та запропоновано новий метод її вирішення на основі теорії чутливості. Показано переваги запропонованого медотоду над уже існуючими.
 • Item
  Уточнення методу експериментального визначення електромагнітних параметрів турбогенераторів з дослідів трифазного короткого замикання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шеїна, Ганна; Ситник, Катерина
  Запропоновано новий підхід до експериментального визначення сукупності електромагнітних параметрів синхронних машин у вигляді частотних характеристик провідностей з боку обмотки статора, який дозволяє уточнити стандартну методику, що передбачається ДСТУ ГОСТ 10169-77.
 • Item
  A comparison of genetic algorithm and immune algorithm in optimization of one typical axial flux permanent magnet motor
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Alishahi, Ehsan; Ali Saket, Mohammad; Moghaddami, Masood
  Рermanent magnets motors are widely used in the industry due to their high efficiency and their small sizes. Axial flux permanent magnet motors are new generation of permanent magnet motors and they are mainly used as propulsion of electrical vehicles. First in this paper, equations which are related to design of one typical slot less bidirectional axial flux motor have been proposed. These equations have been used in order to optimize key parameters of motor with two optimization methods: genetic algorithm and immune algorithm. Finally results have been presented and one can see that immune algorithm is better than genetic algorithm in optimization of this kind of motor.
 • Item
  Регулювання режимів електроспоживання промислових підприємств з використанням технологічного ресурсу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрова, Катерина
  Досліджено можливості застосування теорії графів при регулюванні режиму електроспоживання промислових підприємств у часі за рахунок технологічного ресурсу. Обґрунтовано доцільність використання запропонованого методу за умов обмеженої інформації щодо технологічного процесу.
 • Item
  Дослідження режимів роботи трансформаторів струму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ференсович, Роман
  Запропоновано розрахункову модель, що дозволяє виконувати дослідження режимів роботи трансформаторів струму та обчислювати миттєві значення напруги на розімкнутій вторинній обмотці трансформатора струму. Запропонована принципова схема уникнення крахових подій шляхом закорочення вторинної обмотки трансформатора струму в аварійних ситуаціях.
 • Item
  Influnce of arrester model and transmission line tower footing resistance on lightning strike
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Nowruzi, Alireza; Lohi, Mohammad
  One of the fundamental issues is phenomenon lightning in transmission system that constantly challenge the design of transmission lines. in this paper by modeling transmission network elements, over voltage cause by lightning andmaximum quantity on isulator chain for two state, i.e. while lightning strike on tip of tower, and impact on guard wires between two tower at the substation terminal tower, and infulance of footing resistance tower on this process ,are simulated, and then for state, direct storke to phase conductor and generated over voltage in power transformer and effect of arrester on reduction of this over voltage is discussed. The study was carried out on an actual power network in south of Iran (Bandar-abbas Power plant to janah station) at 400 KV voltage level,and simulation are performed using EMTP-RV software.
 • Item
  A novel on electricity market modeling based on game theory according to physical constraints
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Khodabakhsh, Javad
  This paper conduct a general comparative study on game theory based models for electricity market performance according to network physical constraints. Main paper focus is on quantity based offering method. Therefore, some methods in this category evaluated and market performance index introduced for numerical judgment.
 • Item
  Solution of optimal capacitor placement problem using improved differential evolutionary algorithm on radial networks
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Karimi, Mohammad; Shayeghi, Hossein
  The capacitor placement problem consists of determining the optimal numbers, types, locations and sizes of capacitor banks such that minimum yearly cost due to power/energy losses and cost of capacitors is achieved, while the operational and power quality constraints are maintained within the required limits. This paper has proposed several improvement steps on differential evolutionary algorithm (DE) for obtaining improved differential evolutionary (IDE) algorithm. The obtained IDE has used for optimal placement and sizing of capacitor in radial distribution networks. The proposal method has been tested on 10-bus IEEE standard network. To demonstrate sufficiency and reliability of proposed IDE, this compared with other approaches in valid references.
 • Item
  Differential evolutionary algorithm for distribution capacitor allocation considering varying load conditions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Karimi, Mohammad
  Many loads in power systems are inductive loads then consume reactive power, this fact lead to drop voltage and in worst case blackout and collapse voltage. Best option in distribution networks for avoid of this problem is installation of capacitor bank. In capacitor installation, finding optimal location and size of capacitor have special importance. In this paper, Differential Evolutionary (DE) algorithm is proposed for optimal placement and sizing of capacitor. Our objective function includes the minimization of investment costs and energy losses. Load of network has been considered in three levels. The proposal method has been tested on 34-bus radial distribution system and results of simulation have been compared with several valid reference.