Комп'ютерні системи та мережі. – 2006. – №573

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковано статті, що відображають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету “Львівська політехніка”, вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язан- ня задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – № 573 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 180 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 30
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Investigation of associative property of matrix multiplication in discrete cosine transforms for fixed-point calculation systems
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Ayman M. M. Ahmed
  Досліджено, як зміна порядку множення матриць у двовимірному дискретному косинусному перетворенні та обчисленнях з фіксованою комою для стиску зображень впливає на якість відтвореного зображення. They investigate how matrix multiplication order change in the discrete cosine transform and fixed-point calculation for image compression affects the resolution of the reconstructed image.
 • Item
  Метод пасивної локації джерела квазіперіодичного сигналу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Спіченков, С. Ю.
  Запропоновано метод пасивної локації джерела квазіперіодичного сигналу, незалежного від періоду повторення сигналу, його можливої широкосмуговості та наявності випадкової складової з можливістю визначення координат джерела сигналу однозначно та з наперед заданою точністю. Наведено послідовність його реалізації. A method of quasi-periodic signal passive location is proposed. The method is not dependent on the period of signal, its possible wide bandwidth factor and random component presence. It has a possibility of position data to be determined uniquely or with a preset accuracy. Execution sequence of the method is presented.
 • Item
  Система аутентифікації вузлів мобільних мереж довільної структури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Сокіл, В. М.
  Розглянуто децентралізовану систему аутентифікації вузлів мобільних мереж довільної структури, побудована на базі концепції довіри Джерка. Показано основні результати досліджень запропонованої системи. The decentralized authentication system for mobile ad-hoc networks, based on trust conception of Gerck, is considered. Main results of proposed system investigations are shown.