Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 484 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 99
 • Item
  Перспективи застосування флокового покриття з водорозчинними полімерними наповнювачами в енергозбереженні й екології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Симоненко, О. П.
  Наведено результати експериментальних досліджень зі створення на основі флокових покриттів,з гідродинамічно активними водорозчинними наповнювачами, проточного генератора приготування розчинів високомолекулярних сполук – поліетиленоксиду (ПЕО) і поліакриламіду (ПАА). Показано, що використання такого генератора значно спрощує процес приготування однорідних розчинів високомолекулярних ПЕО і ПАА у промислових масштабах з максимальним збереженням їх гідродинамічної ефективності. In the publication, there are shown the results of experimental research concerned with creation of a flowing generator for preparation of solutions of high-molecular polyethylene oxide (PEO) and polyacrylamide (PAA) based on the flock coatings with hydrodynamically active water-soluble fillers. It is shown that the use of such generator simplifies the process of preparation of homogenous solutions of high-molecular PEO and PAA at industrial level and allows maximum preserving their hydrodynamic efficiency.
 • Item
  Синтез, властивості та біологічна дія нових S-, N-, O-вмісних похідних 1,4-нафтохінону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Стасевич, М. В.
  Наведено узагальнення досліджень з синтезу нових представників S-, N-, O-вмісних похідних 1,4-нафтохінону,пошуку серед них речовин з практичними властивостями та визначення перспективних «сполук-лідерів» в ряду синтезованих похідних 1,4-нафтохінону. The generalization of research of synthesis of new representatives of S-, N-,O-containing derivatives of 1,4-naphthoquinone, search among them the substances with practical properties and identification of perspective "compounds-leaders" in order of synthesized derivatives of 1,4-naphthoquinone are present in the article.
 • Item
  Ковалентно зшиті колоїдосоми та пікерінг-емульсії на основі пероксидованих пікерінг-стабілізаторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Попадюк, А. І.; Соломко, Н. Ю.; Варваренко, C. М.; Воронов, А. С.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.
  Пероксидовані полістирольні латексні частинки, які містять ковалентно прищеплений шар емульгатора-ініціатора солі полі(5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-ін- альт-малеїнової кислоти), використано як пікерінг-стабілізатори для одержання пероксидованих пікерінг-емульсій олія-вода, на основі яких радикальною кополімеризацією сформовано ковалентнозшиті колоїдосоми. Досліджено залежності стабільності пікерінг-емульсії від рН дисперсійного водного середовища та структури колоїдосом від умов синтезу. Peroxidized polysterene latex, that exhibit covalently grafted surface layer of poly(5-tertbutylperoxy- 5-methyl-1-hexane-3-in-alt-maleic acid) initator-surfactant, was employed as Pickering-stabilizer to form oil-in-water peroxidized Pickering-emulsions. On the latter basis, covalently-grafted colloidosomes were obtained by the means of free-radscal copolymerization. Stability of formed Pickering-emulsions was determined as a function of pH. Colloidosome structure studies were carried for different initial synthesis compositions.
 • Item
  Технологічні аспекти одержання нанодисперсних порошків алюмоітрієвого гранату
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Луцюк, І. В.; Борщишин, І. Д.; Жук, Л. В.; Вахула, Я. І.
  Золь-гель методом отримано високодисперсний порошок алюмоітрієвого гранату. Методом РФА встановлено фазовий склад порошку і параметри кристалічної решітки частинок. The ultrafine powder of the aluminum-yttrium garnet is obtained by sol-gel methods. It was determined the phase composition of the powder by X-ray powder diffraction (XRD).