Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №468

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47749

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології» входить до переліку видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт в галузі технічних наук. У Віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та елекіроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 468 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 182 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
6
10
18
24
29
34
38
42
46
49
53
58
65
69
73
77
83
91
95
101
109
118
121
129
133
139
145
151
156
159
162
170
174
178

Content


1
3
6
10
18
24
29
34
38
42
46
49
53
58
65
69
73
77
83
91
95
101
109
118
121
129
133
139
145
151
156
159
162
170
174
178

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Thumbnail Image
  Item
  Інтерпретатор мови Perl для Windows
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кузьмін, О.; Федак, О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається задача проектування інтерпретатора підмпожини мови Perl для Windows. Наводиться граматика мови, постфіксні форми запису основних операторів, особливості реалЬації інтерпретатора та аналіз швидкодії його роботи.
 • Thumbnail Image
  Item
  Низхідне розміщення різногабаритних елементів з оптимізацією методом сканувальної області
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Базилевич, Р.; Щерб’юк, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описано низхідний алгоритм розміщення різногабаритних елементів з використанням методу сканувальної області для оптимізації положення макроелементів на коленому рівні декомпозиції Наведено порівняльні результати алгоритму для реальних конструктивів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дворівневий синтезатор частоти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Максимович, В.; Стахів, Р.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянута можливість використання цифрового накопичувана на двох комбінаційних суматорах для побудови дворівневого синтезатора.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимальний розподіл швидкодії між пристроями проблемно-орієнтованої обчислювальної системи
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Лукащук, Л.; Кустра, Н.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядаться одна з основних можливостей покращення продуктивності шляхом оптимізації розподілу швидкодії обробки заявок між пристроями проблемно-орієнтованої обчислювальної системи, особлива увага приділяться системам, що представляються замкненими стохастичними сітковими моделями.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження характеристик середовища типу "вита пара"
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Тимченко, О.; Горбатий, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається одна з основних можливостей покращення продуктивності шляхом оптимізації розподілу швидкодії обробки заявок між пристроями проб-лемно-орієнтованої обчислювальної системи, особлива увага приділяється системам, що представляються замкненими стохастичними сітковими
 • Thumbnail Image
  Item
  Інформаційно-вимірювальна система мікрохвильового технологічного процесу: канал вимірювання швидкості повітряного потоку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Водотовка, В.; Юрчик, Г.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається вимірювальний канал швидкості повітряних потоків, побудований на основі термоанемометра з терморезистивним первинним перетворювачем, підвищення точності результату вимірювання в якому досягається алгоритмічною корекцією похибок як адитивного, так і мультиплікативного характеру.
 • Thumbnail Image
  Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26)
 • Thumbnail Image
  Item
  Комп’ютерні технології спрощення багатоконтурних систем управління
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Струк, Є.; Фабрі, Л.; Садов’як, Б.; Ісаєнко, А.; Баб'як, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описані розроблені програми Management v.1.0 maAliNA застосовуються при аналізі багатоконтурних систем управління. За допомогою цих програм здійснюються визначення результуючої передатної функції складних структурних схем. Програми мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси та розвинуту систему підказок, що дає можливість ефективно використовувати їх у навчальному процесі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оптимізація процесу пошуку інформації в базах даних систем управління навчанням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Рашкевич, Ю.; Пелешко, Д.; Пасєка, М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Пропонується метод прискорення пошуку символьних рядків в системах зберігання даних, побудований на основі представлення слова чи фрази у вигляді дискретного сигналу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості перетворення часової структури дифтонгів польської мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Шиманські, З.; Фігура, Р.; Марцишин, Р.; Вища школа підприємництва та управління Лодзь, Польща; Національний університет "Львівська політехніка"
  Пропонуються результати дослідження залежностей довжин дифтонгів польської мови від зміни темпу мовлення. Визначено структуру дифтонгів, отримано статистичні характеристики дифтонгів та їх структурних частин, обґрунтовано необхідність побудови функцій темпорального перетворення для зміни темпу мовлення.