Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2002. – №433

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології» входить в перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт в галузі технічних наук. У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 433 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор М. В.Лобур. – 281 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
6
11
22
27
33
37
41
48
50
56
63
68
73
79
84
94
102
107
111
117
124
127
134
138
143
154
156
161
166
171
178
182
187
190
194
200
208
212
225
233
239
244
249
257
266
271
277

Content


1
3
6
11
22
27
33
37
41
48
50
56
63
68
73
79
84
94
102
107
111
117
124
127
134
138
143
154
156
161
166
171
178
182
187
190
194
200
208
212
225
233
239
244
249
257
266
271
277

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Пристрої для компенсації "мертвого" часу детекторів іонізуючого випромінювання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Лопачак, О.; Максимович, В.; Сторонський, Ю.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто принцип роботи пристроїв для компенсації "мертвого " часу детекторів іонізуючого випромінювання. Пристрої належать до класу число-ім- пульсних функціональних перетворювачів і побудовані на базі нагромаджуючого суматора з додатним зворотним зв’язком. У результаті математичного моделювання визначені методичні похибки пристроїв.
 • Item
  Пропускна спроможність двійкового симетричного каналу з двома градаціями вірності та сигналом стирання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Обельовська, К.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропонована формула для визначення пропускної спроможності двійкового симетричного каналу без пам'яті з двома градаціями вірності та сигналом стирання.
 • Item
  Число-імпульсні перетворювачі для реалізації функцій двійкового і десяткового логарифмів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Баран, Р.; Вітер, О.; Максимович, В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто принцип роботи і досліджено перетворювачів число-імпульсних кодів для функцій двійкового логарифмів. Перетворювачі створені на основі нагромаджуючих суматорів із використанням імпульсних зворотних зв'язків та принципу змінної розрядчості,що дозволяє розширити їх динамічний діапазон.
 • Item
  Універсальний прецизійний піковий детектор
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Мичуда, З.; Ільканич, К.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано універсальний прецизійний піковий детектор з основною похибкою у меншою за 0,025%, який придатний для перетворення періодичних і неперіодичних сигналів, а також поодиноких імпульсів.
 • Item
  Потоковий процесор швидких тригонометричних перетворень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Ліскевич, О.; Яцимірський, М.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Синтезовано універсальний потоковий процесор швидких тригонометричних перетворень, що реалізує перетворення Фур'є, Хартлі, косипусне та синусне. Наведено структурні схеми основних функціональних вузлів пристрою, а також часову діаграму симуляції роботи процесора.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27)
 • Item
  Інформаційна система підтримки кредитної діяльності: кредити із секвенційними внесками
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Марецька, Е.; Державний НДІ інформаційної інфраструктури; Академія інформатики та управління
  Розроблено математичні моделі консолідації кредитів, які сплачують у сек- венційпих внесках. Моделі враховують різноманітні способи нарахування процентів: простий чи складний, постійну чи змінну процентні ставки. Створена інформаційна система дає можливість порівнювати кошти кредитів, знаходити оптимальні умови надання кредитів.
 • Item
  Нормування тривалостей звуків у процесі сповільненого відтворення мовних повідомлень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Шпак, З.; Шпак, Л.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано математичну модель нормування тривалості мовних елементів для методів адаптивного часового масштабуваня голосових записів. Наведено числові параметри моделі для мовних елементів базових темпоральних класів.
 • Item
  Організація Web-орієнтованих навчальних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Рашкевич, Ю.; Пелешко, Д.; Пасєка, М.; Стецюк, А.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Пропонується підхід до побудови Web-орієнтованих віддалених навчальних систем в рамках української системи освіти.
 • Item
  Таблична реалізація функцій перетворення в процесорі шифрування даних за алгоритмом AES
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Мельник, А.; Прудкий, С.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто алгоритм криптографічного захисту інформації за стандартом AESy основні проблелШу що виникають при його реалізації, а також запропоновано підходи до табличного обчислення основних перетворень алгоритму та скорочення обсягу таблиць.
 • Item
  Алгоритми і структури адаптивного різницевого кодування з попередженням перенавантаження за крутизною
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Стрепко, І.; Тимченко, О.; Українська академія друкарства; Національний університет "Львівська політехніка"
  На основі аналізу методів адаптації різницевого кодування розроблені нові алгоритми та структурні схеми кодерів з попередженням перенавантаженпя за крутизною, що мають ефективну апаратну реалізацію.
 • Item
  Стійкість імпульсних процесів на зважених орграфах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Плахта, Л.; Притула, Н.; Притула, М.; НУ центр математичного моделювання ІППММ НАНУ ім. Я. С. Підстригана
  Розглядаються імпульсні процеси на зважених орграфах. Наведені дослідження залежності стійкості імпульсного процесу від зміни ваг дуг орграфа.
 • Item
  Підсилення контрасту зображень з використанням зміни параметрів функції нечіткої належності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Воробель, Р.; Дацко, О.; Фізико-механічний інститут НАН України
  Запропоновано метод підсилення контрасту напівтоповихзображень, Він полягає у зміні параметрів функцій нечіткої належності, підсиленні локальних контрастів в області нечіткості та відновленні зображення, у якого підсилені локальні контрасти.
 • Item
  Застосування психодіагностичних процедур в задачах укладання розкладу навчальних занять
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Верес, О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Наведено класифікацію психодіагностичних продедур. Обгрунтовано застосування тест-опитувань для побудови множини показників кратерів оптимізації та методу експертних оцінок для побудови інтегрованого критерію якості варіанту розкладу навчальних занять.
 • Item
  Функційна декомпозиція в класі ДНФ методом q-розбиття кон'юнктермів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Рицар, Б.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто метод декомпозиції повних часткових булевих фуннцій, заданих у диз'юнктивній нормальній формі, що ґрунтується на процедурі кон'юнктермів. Метод ґрунтується на простих теоретико-множинних операціях і процедурах, що вигідно відрізняє його від інших методів, Наведені приклади ілюструють переваги запропонованого методу.
 • Item
  Обгрунтування оптимальної структури цифрових ПІ-, ПД - та ПІД - алгоритмів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Ковела, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  За допомогою математичних методів, а також відповідних розрахунків обгрунтовується структура цифрових Пі-, ПД - та ПІД - алгоритмів, оптимальних з огляду на близькість їх КЧХ до КЧХ неперервних прототипів, що дає змогу суттєво спростити проблеми параметричного синтезу цифрових АСР і алгоритмічного забезпечення програмованих мікропроцесорних контролерів.
 • Item
  Метод оптимізації часу прибуття пожежних автомобілів на місце виклику
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Рак, Т.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано метод оптимізації часу прибуття пожежних автомобілів на місце виклику, який базується на зонному розподілі території та аналітичному визначенні мінімального часу прибуття,
 • Item
  Адаптивний алгоритм корекції квазірегулярної компоненти іоносферного впливу на інтерферометричні дані в декаметровому діапазоні радіохвиль
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Досин, Г.; Кошовий, В.; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  Запропоновано адаптивний алгоритм оцінки та корекції іоносферного впливу на результати вимірювань за допомогою наземних декаметрових радіо-інтер- фгрометрів. Проведено попередні дослідження ефективності алгоритму на основі обробки даних спільних спостережень за допомогою радіотелескопів УРАН-3 та УРАН-2.
 • Item
  Перетворення графів, що мають прості контури, в ярусно-паралельну форму
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Дунець, Р.; Українська академія друкарства
  Запропоновано метод перетворення в ярусно-паралельну форму графів, що мають прості контури, без яких граф має топологію "дерево", із поданням графів матрицями суміжн остей.
 • Item
  Використання довжин зразків при розпізнаванні мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001-03-27) Попович, Р.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Запропоновано використання довжин мовних зразків (кількості акустичних векторів спектральних оцінок) для звуження області пошуку класифікатора при розпізнаванні мови.