Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2017. – Випуск 1(33)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 1 (33). – 184 с. : іл.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва

Зміст (том 1 (33))


1
9
13
18
22
29
31
39
41
44
47
53
61
65
69
73
80
83
89
95
101
104
110
115
120
125
131
139
147
152
158
166
172
179
183
184
185
186

Content (Vol. 1 (33))


1
9
13
18
22
29
31
39
41
44
47
53
61
65
69
73
80
83
89
95
101
104
110
115
120
125
131
139
147
152
158
166
172
179
183
184
185
186

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 38
 • Item
  Створення геопорталу геодезичної основи з розширеними характеристиками пунктів мереж згущення
  (2017-02-07) Тревого, І.; Ільків, Є.; Галярник, М.; Trevoho, I.; Ilkiv, E.; Halyarnyk, M.; Тревого, И.; Илькив, Е.; Галярник, М.; Національний університет “Львівська політехніка”, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Запропоновано створити геопортал пунктів геодезичних мереж згущення з розширеними характеристиками пунктів на основі чинного геопорталу Державної геодезичної мережі України. Наведений приклад для одного пункту геодезичної мережі згущення.
 • Item
  До 145-річчя кафедри геодезії
  (2017-02-07) Тартачинська, З.; Tartachynska, Z.; Тартачинская, З.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні передумови виникнення кафедри геодезії у Львівській політехніці, її досягнення, значення завідувачів у її становленні та розвитку.
 • Item
  Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених “GeoTerrace-2016”
  (2017-02-07) Савчин, І.; Лозинський, В.; Досин, С.; Марусаж, Х.; Savchyn, I.; Lozynskyi, V.; Dosyn, S.; Marusazh, Kh.; Савчин, И.; Лозинский, В.; Досын, С.; Марусаж, Х.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено роботу Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених “GeoTerrace-2016”, що відбулася 15–17 грудня 2016 р. в Інституті геодезії Національного університету “Львівська політехніка”.
 • Item
  Новий етап у спільній німецько-українській програмі підготовки геодезистів-магістрів як один із факторів євроінтеграції
  (2017-02-07) Тревого, І.; Задорожний, В.; Trevoho, I.; Zadorozhnyy, V.; Тревого, І.; Задорожный, В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено новий етап підготовки українських магістрів-геодезистів Львівської політехніки у 2016/17 навчальному році за угодою про подвійні дипломи із Університетом прикладних наук “Вища школа Нойбранденбурґ” (Німеччина), за якою наступних п’ять магістрів-політехніків здобувають німецькі дипломи магістрів.
 • Item
  Досягнення світової та української геодезії на “INTERGEO-2016”
  (2017-02-07) Тревого, І.; Третяк, К.; Глотов, В.; Задорожний, В.; Кілару, В.; Trevoho, I.; Treyak, K.; Glotov, V.; Zadoroznhyy, V.; Kilaru, V.; Тревого, И.; Третяк, К.; Глотов, В.; Задорожный, В.; Килару, В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна Академія сухопутних військ; Українське товариство геодезії і картографії, ПП “Західзем”
  Детально викладено результати й особли- вості роботи світового геодезичного конгресу “INTERGEO-2016” (11–13 жовтня 2016 р.), який працював у м. Гамбург (Німеччина). Конгрес став рекордним за кількістю учасників – українських геодезистів: понад 100 фахівців і науковців з України взяли активну участь в його роботі.
 • Item
  Почесна відзнака імені професора
  (2017-02-07) Дрбал, О.; Іванчук, О.; Моторний, А.; Тревого, І.; Drbal, A.; Ivanchuk, O.; Motornyy, A.; Trevoho, I.; Дрбал, А.; Иванчук, О.; Моторный, А.; Тревого, И.
  Подано коротку біографічну інформацію про видатного вченого А. Д. Моторного, а також поло- ження про почесну відзнаку його імені, засновану Українським товариством геодезії та картографії.
 • Item
  Еталонний геодезичний базис: аналіз результатів і нова атестація
  (2017-02-07) Тревого, І.; Цюпак, І.; Геґер, В.; Trevoho, I.; Tsyupak, I.; Heger, V.; Тревого, И.; Цюпак, И.; Геґер, В.; Національний університет “Львівська політехніка”, Вища школа, Нойбрандербург
  Проаналізовано метрологічну атестацію…
 • Item
  Про деякі фахові назви в українській геодезичній термінології
  (2017-02-07) Літинський, В.; Кочан, І.; Litynskyy, V.; Kochan, I.; Литинский, В.; Кочан, И.; Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський національний університет імені Івана Франка
  Запропоновано українське написання частовжи- ваних геодезичних термінів, а також деякі терміни, які варто внести до словника української мови. Подано терміни, дефініції яких уточнено в геодезії.
 • Item
  Remote Sensing Methods andMaterials Usage in State Border Demarcation Works
  (2017-02-07) Раткевичс, А.; Целмс, А.; Баумане, В.; Ratkevičs, A.; Celms, A.; Baumane, V.; Раткевичс, А.; Целмс, А.; Баумане, В.; Latvia University of Agriculture, Faculty of Environment and Civil Engineering, Department of Land Management and Geodesy
  Використання технології дистанційного зондування разом з географічними інформаційними системами відкриває нові можливості для розвитку робіт з демаркації державного кордону. Дослідження проводилося на основі латисько- російського процесу демаркації державного кордону, на практиці використовуються результати вишукувальних робіт і досвід, накопичений в 1999–2017 рр.
 • Item
  Геоінформаційне моделювання рівнів води р. Стир у паводковий період у межах території м. Луцька
  (2017-02-07) Волошин, В.; Мельник, О.; Мельник, Ю.; Верешко, О.; Voloshyn, V.; Melnyk, O.; Melnyk, Y.; Vereshko, O.; Волошин, В.; Мельник, А.; Мельник, Ю.; Верешко, О.; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцький національний технічний університет
  Наведено результати досліджень зміни рівня води на р. Стир та зон підтоплення у межах м. Луцька. Запро- поновано математичну модель короткострокового прог- нозу рівня води у паводковий період на р. Стир та здійснено геоінформаційне моделювання територій підтоплення з використанням даних ДЗЗ.
 • Item
  Методика автоматизованого визначення координат центрів вузлів тест-об’єкта за його РЕМ-зображеннями з використанням засобів MatLab
  (2017-02-07) Іванчук, О.; Тумська, О.; Ivanchuk, O.; Tumska, O.; Иванчук, О.; Тумская, О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено та описано окремі технологічні процеси автоматизованого методу вимірювання координат вузлів спеціального тест-об’єкта з роздільною здат- ністю r = 1425 лін./мм для визначення дійсних значень збільшень цифрових РЕМ-зображень та величин їх геометричних спотворень, який розробили автори. Результати досліджень підтвердили високу ефективність запропонованого методу розпізнавання вузлів тест- об’єкта, який дає змогу отримувати координати вузлів тест-об’єкта з точністю 1–3 піксели (0,1–0,3 мм), яка співмірна з точністю вимірювань цифрових РЕМ- зображень. Внаслідок цього можна визначити параметри калібрування РЕМ-зображень з необхідною точністю і значно швидше.
 • Item
  Розроблення схеми функціонального зонування регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя” методами геоінформаційного картографування
  (2017-02-07) Стойко, Н.; Ткачук, Л.; Паршова, В.; Stoiko, N.; Tkachuk, L.; Parsova, V.; Стойко, Н.; Ткачук, Л.; Паршова, В.; Львівський національний аграрний університет, ТзОВ “Архземцентр”, Латвійський сільськогосподарський університет
  Розглянуто можливості застосовування методів геоінформаційного картографування для організації території природних парків. У результаті виконаної роботи створено цифрову карту регіонального ландшафтного парку “Равське Розточчя”; розроблено картосхему функціонального зонування території парку на топографічній основі масштабу 1:50 000.
 • Item
  Особливості картографування лісогосподарського комплексу
  (2017-02-07) Прядка, К.; Ванчура, Р.; Pryadka, K.; Vanchura, R.; Прядка, К.; Ванчура, Р.; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему здійснення геодезичного зні- мання для потреб картографування лісів з вико- ристанням супутникових технологій у несприятливих умовах листяного лісу, проведено польове дослідження впливу середовища на якість отриманих даних, дослід- жено технічний спосіб покращення якості приймання сигналу в режимі реального часу.
 • Item
  Третій з’їзд УТГК
  (2017-02-07) Тревого, І.; Карпінський, Ю.; Даценко, Л.; Четверіков, Б.; Trevoho, I.; Karpinskyy, Yu.; Dacenko, L.; Chetverikov, B.; Тревого, И.; Карпинский, Ю.; Даценко, Л.; Четвериков, Б.; Президія Українського товариства геодезії і картографії
  У статті подано інформацію про ІІІ з’їзд УТГК та його ухвалу.
 • Item
  Аналіз можливостей застосування безпілотних літальних апаратів для військових цілей
  (2017-02-07) Глотов, В.; Гуніна, А.; Телещук, Ю.; Hlotov, V.; Hunina, A.; Teleschuk, Yu.; Глотов, В.; Гунина, А.; Телещук, Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено критичний аналіз літературних джерел щодо можливостей застосування сучасних БПЛА у військових цілях. Подано розгорнуту класифікацію БПЛА. Висвітлено основні завдання і переваги БПЛА. Досліджено можливість застосування БПЛА для виявлення літальних апаратів у локальних війнах і збройних конфліктах.
 • Item
  Дослідження меандрування ріки Дністер з використанням геоінформаційних технологій
  (2017-02-07) Бурштинська, Х.; Третяк, С.; Шевчук, В.; Burshtynska, Kh.; Tretyak, S.; Shevchuk, V.; Бурштынская, К.; Третьяк, С.; Шевчук, В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік та їх меандрування. Запро- поновано технологічну схему визначення зміщень русла ріки Дністер поблизу м. Миколаїв Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки за 125-літній період використано топографічні карти 1886, 1928 та 1989 рр., космічні зображення із супутників Landsat 7 (2000 р.) та Landsat 8 (2014 р.) та геомо- рфологічні й ґрунтові карти. Встановлено, що зміщення русла за цей період на деяких ділянках сягають 1000 м. Опрацювання вихідних матеріалів здійснено з використанням геоінформаційної системи ArcGIS.
 • Item
  Документування та моделювання археологічних об’єктів засобами цифрової фотограмметрії
  (2017-02-07) Кузик, З.; Ставовий, А.; Ільків, Т.; Kuzyk, Z.; Stavovyi, A.; Ilkiv, T.; Кузык, З.; Ставовый, А.; Илькив, Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання дослідження та документу- вання археологічних пам’яток. Підкреслено актуаль- ність та можливості фотограмметрії та для вирішення завдань урбаністичної археології. За допомогою ЦФС “Дельта” створено фронтальні плани, 3D-моделі та виконано обміри архітектурних деталей.