Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, No. 4

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. – Volume 11, number 4. – P. 397–532. : ill.

Зміст (том 11, № 4)


397
405
410
415
420
430
437
445
449
454
459
463
469
475
480
487
492
497
503
509
517
523
524
525
529

Content (Vol. 11, No 4)


397
405
410
415
420
430
437
445
449
454
459
463
469
475
480
487
492
497
503
509
517
523
524
525
529

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Optical properties of hydrogels filled with dispersed nanoparticles
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Samaryk, Volodymyr; Varvarenko, Sergiy; Nosova, Nataliya; Fihurka, Nataliia; Musyanovych, Anna; Landfester, Katharina; Popadyuk, Nadiya; Voronov, Stanislav; Lviv Polytechnic National University; Max Planck Institute for Polymer Research; Fraunhofer ICT-IMM
  Вивчено нові гетерогідрогелеві матеріали з регулярними включеннями дисперсної фази, а саме полісти- рольними латексними наночастинками. Синтезовані 3D гідрогелеві матриці містять збалансоване число перехресних зв‘язків і певну кількість наночастинок полістиролу з радіусом 50 або 85 нм. Встановлено, що отримані гідрогелеві матриці здатні змінювати ступінь набрякання та оптичні властивості залежно від розміру та концентрації дисперсних наночастинок. Показано, що синтезовані 3D гідрогелі є чутливими до невеликих змін концентрації глюкози, тому є дуже перспективними матеріалами для біосенсорів.
 • Item
  Synthesis and properties of mercury selenide films deposited by using pottasium iodide as complexing agent
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Sozanskyi, Martyn; Stadnik, Vitalii; Chaykivska, Ruslana; Guminilovych, Ruslana; Shapoval, Pavlo; Yatchyshyn, Iosyp; Lviv Polytechnic National University
  Методом хімічного осадження ванн отри- мано плівки меркурій селеніду (HgSe) на скляних підкладках з використанням водних розчинів меркурій(II) нітрату, калій йодиду і натрій селеносульфату. Проведено рентгенофазовий та структурний аналіз отриманих зразків плівок за двох різних температур синтезу. Досліджено вплив тривалості осадження на оптичні та морфологічні властивості плівок HgSe. Обговорено механізм осадження.
 • Item
  Validation of a method to quantify platinum in cisplatin by inductively-coupled plasma
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Torres, Maykel Gonzalez; Torres, Carolina Munoz; Torres, Ataulfo Martinez; Munoz, Susana Vargas; Talavera, Rogelio Rodriguez; Ruiz-Baltazar, Alvaro de Jesus; Brostow, Witold; Centro de Ciencias de la Complejidad, Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla; Laboratorio de Neurobiologia Molecular y Celular, Instituto de Neurobiología (INB), Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional Autónoma de México; Department of Materials Science and Engineering, University of North Texas
  Розглянуто можливість кількісного визна- чення цис-діаміндихлороплатини(II), відомої як цисплатин, безпосереднім застосуванням індуктивно зв’язаної плазми, зокрема визначенням концентрації платини з цисплатину у воді. Доведено, що загальна концентрація препарату може бути кількісно визначена через вміст платини з прийнятною лінійністю, чіткістю, повторюваністю, точністю, межею виявлення та межею кількісного визначення. Показана можливість застосування методу для моніторингу якості контрольних зразків для нормативного подання цисплатину та для визначення профілів вивільнення цисплатину в біомаркерних імплантатах in vitro.
 • Item
  Catalytic intensification of the cyclohexane oxidation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Ivashchuk, Oleksandr; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто методи інтенсифікації процесу рідиннофазного окиснення циклогексану в присутності складних каталітичних систем, каталітичних розчинів та індивідуальних каталізаторів. Визначено кількісний та якісний вплив бінарних каталітичних систем, до складу яких входить нафтенат кобальту та органічні модифікатори різної природи. Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю компонентів каталітичних розчинів у реакційному середовищі. Побудовано структурну формулу ймовірного проміжного каталітичного комплексу.
 • Item
  Measurement of SF6 using GC-ECD: a comparative study on the utilization of CO2-N2 mixture and CH4-Ar mixture as a make-up gas
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Zuas, Oman; Budiman, Harry; Hamim, Nuryatini; Gas Analysis Laboratory (GasAL), Metrology in Chemistry Research Group, Research Centre for Metrology-Indonesian Institute of Sciences (RCM-LIPI); Electrochemistry Laboratory (ELab), Metrology in Chemistry Research Group, Research Centre for Metrology-Indonesian Institute of Sciences (RCM-LIPI)
  Для визначення гексафлюору сульфуру (SF6) досліджено суміші 10% СО2-N2 і 5% СН4-Ar як допоміжного газу в газовій хроматографії з детектором захоплення електронів (ГХ-ДЕЗ). Встановлено, що 10% СО2-N2 можна порівняти з 5 %CH4-Ar і така суміш може бути використана як альтернатива.
 • Item
  Phase relations in the Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9TbTe6 system
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Imamaliyeva, Samira; Gasanly, Turan; Amiraslanov, Imameddin; Babanly, Mahammad; Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after acad. M. Nagiyev, Azerbaijan National Academy of Sciences; Baku State University; Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences
  За допомогою ДТА і РСА аналізів та вимірю- вання мікротвердості експериментально вивчені фазові взаємодії в системі Tl5Te3-Tl9SbTe6-Tl9TbTe6. Побудовані ізоплетний та ізотермічний переріз за 760 К, а також проекції ліквідусу і солідусу поверхонь. Встановлено, що система характеризується необмеженою розчинністю компонентів в твердому стані
 • Item
  Thermodynamic analysis of obtaining ferroalloy from silicon-aluminum-containing silica clay
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Amanov, Danijel'; Shevko, Viktor; Karatayeva, Gul'nara; Serzhanov, Galimzhan; M. Auezov South Kazakhstan State University
  Приведено результати термодинамічного моделювання процесу одержання комплексного Fe-Si-Al сплаву з опоки (77.8 % Al2O3, 11.6 % Al2O3). Термодинамічне моделювання проведено за допомогою програмного комплексу HSC-5.1. Визначено, що сумісне відновлення кремнію та алюмінію з аморфного SiO2 та Al2O3 характеризується вищою реакційною здатністю, ніж із суміші кристалічного SiO2 тa Al2O3. Показано, що при відновленні кремнію відбувається небажане утворення газоподібного SiO; ступінь перетворення кремнію в SiO може бути зменшений за рахунок пониження температури і збільшення вмісту вуглецю.
 • Item
  Author index of "Chemistry & Chemical Technology" Volume 11
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20)
 • Item
  Contents of "Chemistry & Chemical Technology" Volume 11
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20)
 • Item
  5th International Conference on Polymer Processing and Characterization (ICPPC–2017)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Haponiuk, Jozef; Gdansk University of Technology
 • Item
  Investigation of disposal of liquid wastes from olefin production by sodium hypochlorite solutions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Znak, Zenoviy; Zin, Olha; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив співвідношення органічних сполук алкенового та аренового рядів як компонентів стічних вод виробництва олефінів, загальний вміст яких виражений величиною хімічного споживання кисню, з натрію гіпохло- ритом як рідким відходом виробництва каустичної соди і хлору. Встановлено принципову можливість взаємного знешко- дження рідких відходів та стічних вод. Здійснення процесу в кавітаційному полі дає змогу істотно скоротити тривалість процесу та зменшити співвідношення між натрію гіпохло- ритом та органічними сполуками. Реалізація цього процесу в адіабатичних умовах збільшує швидкість процесу внаслідок збільшення температури середовища завдяки явищу кавітації. За розрахованими кінетичними параметрами процесу встановлено, що у разі збудження кавітації за допомогою магнітострикційного випромінювача процес відбувається у дифузійній області.
 • Item
  New Textbook “Materials: Introduction and Applications” by Witold Brostow & Haley E. Hagg Lobland, John Wiley & Sons 2017
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Bratychak, Michael; Shyshchak, Olena; Lviv Polytechnic National University
 • Item
  Obtaining of coumarone-indene resins based on light fraction of coal tar 1. Coumarone-indene resins with carboxy groups
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Bratychak, Michael; Astakhova, Olena; Shyshchak, Olena; Namiesnik, Jacek; Ripak, Oresta; Pyshyev, Serhiy; Lviv Polytechnic National University
  Коолігомеризацією ненасичених сполук, що містяться в легкій фракції кам‘яновугільної смоли (ЛФКВС) та її фракції, що википає за температур 423–463 К (ІКФ) з додаванням промислових мономерів розроблений метод одержання інден-кумаронових смол (ІКС) з карбоксильними групами. Як промислові мономери вивчені стирен, малеїновий ангідрид, гліцидилметакрилат та метакрилова кислота. Як ініціатор реакції використано 2,2`-азо-біс-(2-метилпропіоніт- рил) у вигляді 0,2М толуольного розчину. Встановлено вплив природи мономерів, кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та характеристику отримуваних ІКС. Структура синтезованих ІКС підтверджена ІЧ- спектроскопічними дослідженнями. Мас-хроматографічними дослідженнями встановлено конверсію ненасичених сполук в процесі одержання ІКС з карбоксильними групами.
 • Item
  The quantum-chemical modelling of structure and spectral characteristics for molecular complexes in pentaplast-terlon system
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Tokar, Andrey; Synchuk, Elena; Chigvintseva, Olga; Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics
  З використанням ab initio методів кван- тової хімії досліджено структуру та спектральні влас- тивості молекулярних комплексів, утворених мономерною ланкою пентапласту та N-феніл-бензамідом, що відтворюють особливості міжмолекулярної взаємодії у системі пентон- терлон. Запропоновані теоретичні моделі адекватно відобра- жають спектральні та енергетичні характеристики дослід- жуваної системи.
 • Item
  Ecological and energy aspects of using the combined solar collectors for low-energy houses
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Shapoval, Stepan; Shapoval, Pavlo; Zhelykh, Vasyl; Pona, Ostap; Spodyniuk, Nadiya; Gulai, Bogdan; Savchenko, Olena; Myroniuk, Khrystyna; Lviv Polytechnic National University
  Описано перспективні екологічно безпечні системи сонячного теплопостачання на основі комбінованого геліоколектора, теплопоглинач якого виконаний із конструк- тивного матеріалу екобудинків. Показано, що використання комбінованого теплопоглинача із зовнішнім захищенням екобу- динку дає можливість забезпечити достатню ефективність комбінованого геліоколектора та зменшити його вартість. Розроблено трифакторну матрицю із врахуванням взаємо- впливу всіх чинників. Приведено аналітичні та графічні залеж- ності ефективності комбінованого геліоколектора з прозорим покриттям та без нього від кутів падіння теплового потоку та його інтенсивності. Досліджено ефективність захисту теплопоглинача геліоколектора прозорим покриттям. Роз- раховано екологічний ефект від використання комбінованого геліоколектора.
 • Item
  Biocorrosion of metal sewage treatment constructions and its inhibition with pyridinium chlorides
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Bondar, Olena; Kurmakova, Iryna; Polevichenko, Sergey; Demchenko, Nataliya; Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University
  На металевих конструкціях очисних споруд (м. Чернігів, Україна) формується біоплівка, яка є корозійно небезпечною за чисельністю сульфатвідновлювальних бактерій (107 кл/см2). Показано, що хлориди піридинію за концентрації 0,5 г/л внаслідок впливу на сульфатредукуючу активність мікроорганізмів забезпечують до 98,7 % захисту сталі Ст3пс при корозії ініційованої культурою бактерій виділеною з біоплівки.
 • Item
  Kinetics of biologically active compound extraction from hops strobiles extraction cake
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Pavliuk, Inessa; Dyachok, Vasyl; Novikov, Volodymyr; Ilkiv, Nataliya; State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and Feed Additives; Lviv Polytechnic National University
  Вивчена кінетики екстрагування флавоноїдів зі шроту шишок хмелю, визначено сумарне значення опору масоперенесення враховуючи анатомічні особливості рослинної сировини, а саме наявність клітинного та міжклітинного середовища. Підтверджено достовірність запропонованого математичного апарату для визначення головних кінетичних констант процесу. Отриманий результат можна засто- совувати для розрахунку обладнання при проектуванні тех- нологічних схем екстрагування твердих тіл клітинної будови.
 • Item
  Differential scanning calorimetry research of biodegradable films for confectionery and bakery products
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Shulga, Oksana; Chorna, Anastasia; Kobylinskyi, Sergij; National University of Food Technologies; Institute of Highmolecular Compounds Chemistry
  В роботі досліджено біодеградабельні плівки для хлібобулочних і кондитерських виробів за допомогою диференційно-скануючої калориметрії. Визначено ступінь кристалічності полімеру та кінетику кристалізації. Досліджено вплив пластифікатора у складі плівки (гліцерину) на температури плавлення та склування вихідних сполук біодеградабельної плівки.
 • Item
  Binding of aromaforming cryo- and thermotropic jellies of gelatin and starch
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Lashko, Nataliya; Derevianko, Nataliya; Dudarieva, Galina; National University of Zaporozhya; Khortitska National Academy of Education and Rehabilitation
  Вивчені закономірності зв’язування аро- матоутворюючих речовин кріо- та термотропними драглями желатини і крохмалю. Експериментально підтверджено вплив гідрофобної поверхні досліджуваних драглів на їх здатність сорбувати тимол із водних розчинів. Встановлено зменшення сорбції тимолу кріотропними драглями порівняно з термо- тропними. Експериментально підтверджено, що технологічно найбільш перспективним для створення ароматизаторів на основі гідрофобних ароматичних речовин є термотропні драглі желатини з високою гідрофобністю.
 • Item
  Vibrocavitation decontamination of brewing yeast-containing wastewater
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Shevchuk, Liliya; Aftanaziv, Ivan; Falyk, Taras; Lviv Polytechnic National University
  Показано, що одним із перспективних напрямів вирішення проблем екологічної безпеки довкілля є створення високоефективних методів знезараження стічних вод та руйнування наявних в них органічних сполук. Запропо- новано конструкцію та описано принцип роботи створеного для очищення стічних вод пивоваріння електромагнітного вібраційного кавітатора, досліджено ефективну технологію віброкавітаційного очищення стоків харчових виробництв. Встановлено, що при очищенні дріжджових стоків пивоварін- ня найвищі ступені знезараження від біологічних і органічних забруднень забезпечуються спільною дією віброкавітації та відповідних процесів оброблення газів, зокрема азоту.