Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2014. – Випуск 2(28)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – 107 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Електронна тахеометрія у безрефлекторному режимі
  (2014) Тревого, І.; Лісник, О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Встановлено, що між виміряними відстанями на різні відбивні поверхні під час тахеометричного знімання у масштабах від 1:1000 включно немає суттєвої різниці. Визначено, що гарантії виробника щодо дальності вимірів у режимі без рефлектора та на плівковий відбивач значно завищені. Установлено, что между измеренными расстояниями на различные отражающие поверхности при тахеометрической съемке в масштабах от 1:1000 нет существенной разницы. Определено, что гарантии производителя по дальности измерений в режиме без рефлектора и на пленочный отражатель значительно завышены. Found that between the measured distances on different beatings back surfaces during a Tacheometric surveying in 1:1000 scales and more there is not a substantial difference. Determined, that guarantees of producer in relation to distance measuring , considerably overpriced.
 • Item
  XІХ Міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум 2014”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Тревого, І. С.; Денисов, О.; Савчук, С.; Четверіков, Б.; Задорожний, В.
  Наведено хронологію міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум 2014”, яка відбулася 23–25 квітня 2014 р. у Львові–Яворові. Представлена хронология международной научно-технической конференции “Геофорум 2014”, состоявшейся 23–25 апреля 2014 г. во Львове–Яворове. The article presents the chronology of the international scientifi c and technical conference “Geoforum 2014”, held from 23–25 April 2014, in Lviv–Yavorov.
 • Item
  Геодезичний моніторинг переформувань елементів долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Волосецький, Б.
  Розглянуто результати моніторингових робіт із дослідження переформувань долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регону. За результатами повторних геодезичних спостережень виявлено зміни положення русел рік та деформацій морфоформ рельєфу річкових долин внаслідок проходження паводків. Виявлено величини переміщень положення русел рік та наявність повененебезпечних ділянок. Расмотрены результаты мониторинговых работ по исследованию переформирований долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона. По результатам повторных геодезических наблюдений выявлены изменения положения русел рек и деформации морфоформ речных долин вследствие прохождения паводков. Определены величини перемещений положения русел рек и наличие паводкоопасных участков. The results of the geodetic monitoring of the rivers valley-relief changing in Carpathian region is considering. The repeated geodetic observations reveal the displacements of rivers valleys and its deformation due to freshets. The displacements of the river valleys and positions of potentially hazardous freshets are determined.