Логістика. – 2005. – №526

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результата наукових досліджень професорського-викладацького складу та співробітників Національного університету «Львівська політехніка», українських та зарубіжних вищих навчальних закладів, в яких висвітлено сучасні рішення проблем теорії логістики та маркетингу та їх адаптація до умов функціонування вітчизняного ринку, обґрунтовано методи маркетингового та логістичного управління, розглянуто механізми формування та проектування логістичних систем, проаналізовано практичний міжнародний досвід інтеграції логістики і маркетингу, єврологістики та євромаркетингу. Матеріали становлять інтерес і можуть бути корисними для широкої наукової громадськості, керівників державних виконавчих органів і організацій всіх форм власності, викладачів, слухачів системи підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 526 : Логістика / відповідальний редактор Є. В. Крикавський. – 684 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРІЯ ЛОГІСТИКИ І МАРКЕТИНГУ
3
7
13
19
23
29
33
39
44
50
56
61
68
72
80
84
89
94
98
102
106
112
122
130
139
144
148
151
156
160
165
169
173
181
186
193
199
205
209
ЛОГІСТИЧНЕ ТА МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ
215
219
224
231
236
240
246
250
255
261
267
272
281
287
292
298
302
310
317
323
328
335
343
347
354
358
364
368
376
381
386
396
402
408
413
421
426
432
436
440
444
448
453
460
467
472
477
ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
485
490
496
501
508
515
520
524
527
534
540
546
549
557
562
566
572
576
583
589
594
601
608
614
619
626
630
638
642
647
653
661
666
674
680

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 122
 • Item
  Особливості організації гуртової торгівлі на агропромисловому ринку України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дудяк, Р. П.; Колодійчук, В. А.; Лукаш, В. О.; Львівський державний аграрний університет
  Розглянуто роль і значення гуртового ринку товарів АПК та основних операторів гуртової торгівлі в Україні. Охарактеризовано біржову торгівлю агропромисловою продукцією, її стан, особливості та тенденції розвитку.
 • Item
  Перспективи розвитку інфраструктури прикордонних регіонів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Довба, М. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано наукові підходи до аналізу перспектив розвитку регіонів. Оцінено конкурентні переваги прикордонних регіонів на прикладі Яворівського району. Обґрунтовано пріоритетні напрями його розвитку.
 • Item
  Вертикально інтегровані канали дистрибуції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дашківська, О. П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуті особливості каналів дистрибуції у логістиці. Обґрунтована ефективність впровадження вертикально зінтегрованих каналів дистрибуції на ринку палива.
 • Item
  Зміни на ринку праці і логістична та маркетингова орієнтація ринку освіти в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гурч, Л. М.; Міжрегіональна академія управління персоналом
  Досліджено логістичну та маркетингову орієнтації ринку освіти в Україні в контексті змін на ринку праці та процесів глобалізації. Запропоновано методичні підходи щодо побудови стратегії національного ринку освіти України.
 • Item
  Внутрішні інвестиції міжнародних холдингових компаній у розвиток ефективності фінансової логістики
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Голляк, Ю. Б.; Національний авіаційний університет
  Розглянуто проблемні питання діяльності міжнародних холдингових компаній на українському ринку та досліджено напрями розвитку потенціалу фінансової логістики.
 • Item
  Злиття та поглинання підприємств: причини та наслідки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Глинська, Г. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто український та зарубіжний досвід злиття підприємств. Проаналізовано основні причини реорганізації підприємств та наслідки їх злиття. Описано синергічний ефект від об’єднання підприємств.
 • Item
  Характеристика елементів маркетингових систем взаємодії на ринку лакофарбових товарів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вотченікова, О. В.; Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського
  Подано характеристики ринкових суб’єктів, що функціонують на ринку лакофарбових товарів. Характеристику виробників, споживачів, торгових посередників та постачальників було зроблено з позицій можливостей щодо формування маркетингових систем взаємодії. У ролі підприємств-інтеграторів, навколо яких формуються відповідні маркетингові системи взаємодії, виступають виробники товарів.
 • Item
  Еволюція та становлення іноземного банківського капіталу в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Владичив, У. В.; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Головну увагу приділено еволюції та розвитку іноземного банківського капіталу в Україні. Подано авторське визначення поняття банківський капітал, а також виявлено особливості становлення іноземного банківського капіталу на ринку України.
 • Item
  Формування стратегії дистриб’юції на євроринку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Вівчарчин, Н. М.; Інститут економіки і підприємництва
  Розкрито питання розробки ефективної системи дистриб’юції підприємств при входженні на євроринки. Виконано аналіз змін та тенденцій у структурі торгівлі Європи. Автором розроблено та запропоновано до використання форми дистриб’юції для вітчизняних підприємств при входженні на євроринки.
 • Item
  Інформаційні системи в управлінні логістикою
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Василевський, М.; Громадська вища школа підприємництва та управління
  Здійснені дослідження систем ERP, SCM та WMS, окреслені сфери логістичної діяльності, придатні для впровадження таких інформаційних систем. Обґрунтовані ключові проблеми та умови їх впровадження на конкретному об’єкті.
 • Item
  Рекламна стратегія у системі маркетингових стратегій підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Горбаль, Н. І.; Романишин, С. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Аналізується сутність понять “стратегія маркетингу” та “рекламна стратегія”, описано особливості рекламної діяльності у системі маркетингу підприємства.
 • Item
  Конфлікт цілей в маркетинго-логістичній системі і напрями його вирішення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Білик, І. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядається взаємовплив маркетингової політики на логістичні рішення у сфері збуту з погляду забезпечення належного сервісного обслуговування споживачів. Визначено можливі місця виникнення конфліктів в системі розподілу продукції та методи їх вирішення.
 • Item
  Гармонізація і міжнародна стандартизація бухгалтерського обліку і звітності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Акіншина, О. В.; Мадрига, Г. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто питання впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні для розв’язання проблеми інтернаціоналізації бухгалтерського обліку.
 • Item
  Підготовка менеджера: основні риси і вимоги
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Янковська, Л. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Представлено теоретично обґрунтований підхід до підготовки менеджера, побудований на основі, з одного боку, наявності формальних вимог до вакантної посади, а з іншого - об'єктивної інформації про кандидатури на цю посаду. Подається експертна оцінка вимог до особи - кандидата на певну посаду у вигляді профілів та аналіз вимог, що ставляться перед кандидатом на посаду у організації з їх послідовністю та вагомістю. Автори вважають, що вона повинна бути орієнтиром для системи навчання і підготовки в навчальних закладах.
 • Item
  Організація моніторингу реалізації інноваційної стратегії підприємства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Чубай, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто етапи здійснення моніторингу реалізації інноваційної стратегії підприємства, виділено параметри реалізації інноваційної стратегії, які будуть досліджуватись під час моніторингу та основні вимоги до нього.
 • Item
  Проблеми створення і функціонування неприбуткових організацій в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Цьорох, А. І.; Мархевка, І. І.; Склярова, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розкрито проблеми утворення та функціонування неприбуткових організацій, визначено загальні засади та основи благодійництва, меценатства, спонсорства; відображено питання оподаткування доходів у неприбутковій діяльності, оподаткування благодійної допомоги. Проаналізовано вимоги до джерел формування майна та коштів благодійних організацій та проблеми, що виникають із порядком їх витрачання.
 • Item
  Методологічний підхід до впровадження процесно- орієнтованого управління в умовах сучасного динамічного середовища
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Тревого, О. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто ряд методик з удосконалення бізнес-процесів підприємства при переході до процесно орієнтованого підходу до управління, а також вплив технологій та інформації на процес управління. Проаналізовано можливості застосування відомих методик процесного управління на вітчизняних підприємствах в умовах сучасного динамічного середовища.
 • Item
  Оцінка конкурентоспроможності підприємства: вибір критеріїв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Титаренко, В. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано сучасні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Визначено головні критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства. Запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності підприємства.
 • Item
  Соціально-етичний маркетинг як стратегічний фактор діяльності небанківських фінансових установ
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Таранський, І. П.; Сорока, М. В.; Саталкін, С. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Аналізуються сучасні тенденції та особливості розвитку небанківських фінансових установ на українському фінансовому ринку. Розглядаються доцільність і перспективи застосування ними соціальної концепції маркетингу як передумови забезпечення конкурентних переваг. Акцент зроблено на проблемах впровадження соціально-етичного маркетингу як засобу підвищення ефективності діяльності суб’єктів цієї сфери.
 • Item
  Вплив логістичних процесів на стратегії торговельних підприємств
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Талан, М. В.; Університет Марії Кюрі-Склодовської
  Логістичні процеси як інтегровані матеріальні та інформаційні потоки є основними процесами торговельного підприємства. Залежно від рівня їх усвідомлення відбувається формування стратегій торговельних підприємств і ступеня застосування логістики як концепції господарювання.