Комп'ютерні системи та мережі. – 2008. – №630

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторатів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 630 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 131 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Item
  Вибір методу підвищення візуальної якості зображень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Ваврук, Є.; Грицик, І.
  Проаналізовано методи опрацювання зображень, визначено критерії оцінки та вибраний метод покращання якості зображень. Images processing methods are analysed, criteria of a rating are determined. The method of improvement of images quality is chosen.
 • Item
  Структура та принципи функціонування спеціалізованих пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Акимишин, О. І.
  Запропоновано алгоритм розбиття тріангуляції для її паралельної обробки та на його основі розроблено базову структуру спеціалізованих пристроїв зменшення обсягів даних тріангуляційного опису тривимірних об’єктів. The method of triangulation partitioning into separated processing elements to their parallel processing is developed. The basic structures and functioning principles of the hardware accelerators of data reduction of 3D object triangular representation based on proposed method have been developed.
 • Item
  Колективна поведінка мобільних агентів у задачах рівномірного розподілу обмеженої території
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Бочкарьов, О. Ю.; Голембо, В. А.; Ціж, А. М.
  Розглянуто проблему організації колективної поведінки в завданнях рівномірного розподілу обмеженої території. Запропоновано узагальнений підхід до вирішення цієї проблеми, який дає змогу одержувати універсальні розв’язки на вищому "організаційному" рівні прийняття рішень. The problem of organization of collective behavior of mobile autonomous agents dividing some territory within unknown boundaries to equal individual areas of responsibility for each agent is considered. The generalized approach to solve this problem is proposed. The approach allows to find corresponding universal solutions at superior "organizational" level of decision making.
 • Item
  Оцінка варіантів синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Яковлєва, І. Д.
  Розглянуто різні варіанти синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування та їхнє проектування від програмного опису алгоритму до апаратної реалізації з можливістю зміни ширини паралельної форми. Various options for the synthesis of parallel computing sorting devices and their design flow from software descriptions of the algorithm to hardware implementation with the possibility of changing the width of the parallel form are considered.
 • Item
  Розпізнавання рухів на сенсорній панелі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сокіл, В. М.; Карпін, О. О.; Кремінь, В. Т.; Кулик, Т. В.
  Наведено новий метод розпізнавання рухів на сенсорних панелях. Метод надає можливість розпізнавати найпоширеніші рухи, що виконуються одним або декількома ємнісними об’єктами (наприклад, пальцями). Реалізація методу на сучасних сенсорних дисплеях доводить його працездатність та ефективність. The new method of gesture recognition on sensing panels was proposed. This method gives the possibility to recognize the most popular gestures, which are performed by one or several capacitive objects (for example by finger). Implementation of the proposed method confirms its availability and efficiency.