Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2000. – №413

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Призначений для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 413 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 182 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
АРХІТЕКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
3
7
12
15
19
23
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ
27
30
33
39
43
47
51
56
61
69
МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
74
78
84
89
95
98
102
106
112
117
120
127
133
145
148
153
155
158
161
164
169
175
177

Content


1
ARKHITEKTURA TA KOMPONENTY KOMPIUTERNYKH SYSTEM
3
7
12
15
19
23
MODELIUVANNIA PROTSESIV I SYSTEM
27
30
33
39
43
47
51
56
61
69
METODY Y ALHORYTMY SUCHASNYKH INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII
74
78
84
89
95
98
102
106
112
117
120
127
133
145
148
153
155
158
161
164
169
175
177

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 40