Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2005. – № 536

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8429

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 536 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 280 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 66
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 536
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005)
 • Thumbnail Image
  Item
  Композиції з покращаними адгезійними властивостями на основі новолачних феноло-формальдегідних смол
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Шаповал, Й. М.; Гриценко, О. М.; Когут, Я. А.; Римар, Т. І.; Кочубей, В. В.
  Одержано клеєві композиції та мастики на основі новолачної фенолоформальдегідної соли, модифікованої полівінілбутералем, та встановлено оптимальні умови їх приготування. It was obtained the adhesive compositions and mastics on the basis of novolacs phenolformaldehyde resinse, modified by polyvinylbutyraldehyde, and optimal conditions of theis preparing are determined as well.
 • Thumbnail Image
  Item
  Фізико-механічні властивості термопластів модифікованих полівінілпіролідоном
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Тарнавський, А. Б.; Жуковська, У. В.; Левицький, В. Є.
  Досліджено фізико-механічні властивості промислових термопластів, модифікованих полівінілпіролідоном у взаємозв’язку з їх надмолекулярною структурою. The physical-mechanical properties of industry thermoplastic modify by polyvinylpyrrolidone have been studing with munual relation of this molecular structure.
 • Thumbnail Image
  Item
  Нові струмопровідні композиційні матеріали на основі полімерних гідрогелів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гриценко, О. М.; Скорохода, В. Й.; Лозинський, Я. Т.; Мількович, О. І.
  Встановлено можливість одержання електропровідних наповнених полімерних гідрогелів на основі кополімерів гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП). Досліджено вплив природи, кількості наповнювача, вологи на електропровідні характеристики одержаних матеріалів. It was determined the possibility of conducting filled polymer hydrogels on the basis of co-polymers of hydroethylenemethacrylate (HEMA) with polyvinylpirrolidone (PVP) obtaining. The effect of nature, filler quantity, moisture and temperature on conducting characteristics of obtained materials was investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Фактори формуванняя асортименту та рівня якості керамічних виробів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Гивлюд, М. М.; Дублянська, І. П.
  Наведено фактори формування асортименту та рівня якості керамічних виробів, на основі чого запропоновано схему їх впливу на конкурентоспроможність указаної продукції. Some factors of assortment and guality level of the ceramics products are presented in this article, on the basics of these factors the sheme of their influence on the competitivnes of this products is proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив природи стабілізатора на дисперсні характеристики гранульних кополімерів полівінілпіролідону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Семенюк, Н. Б.; Лукань, Г. Д.; Суберляк, О. В.; Скорохода, В. Й.
  Досліджені особливості стабілізації полімер-мономерних композицій на основі ГЕМА та ПВП у водному середовищі під час суспензійної полімеризації. Встановлено вплив природи та кількості стабілізатора на форму та розмір полімерних частинок. The peculiarity of polymer-monomer compositions stabilization based on hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpirrolidone in water environment at the suspension polymerization were investigated. The influence of stabilizer amount and nature on the form and size of polymeric particles determined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення міцності керамзитового гравію регулюванням його напруженого стану
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Солоха, І. В.; Пона, М. Г.; Луцюк, І. В.; Семеген, Р. І.
  Досліджено фактори, які спричиняють напружений стан гранул керамзиту і можливість підвищення його міцності. Factors, that cause the intense state of keramzite granules and possibility of increasing its durability were investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження легкотопкого скла як наповнювача полімерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Бабаджанова, О. Ф.; Вахула, Я. І.; Васійчук, В. О.; Токарєв, В. С.
  У результаті досліджень розроблено склади скла в системах P2O5–B2O3–Na2O і MoO3–P2O5–Na2O з низькою температурою синтезу і визначено їх властивості. Показано, що такі скла можуть бути використані як сповільнювачі горіння для наповнення полімерів. The result of investigations is an elaboration of glasses in systems P2O5–B2O3–Na2O and MoO3–P2O5–Na2O with low temperature of synthesis and properties have been studied. Is shown, that these glasses can be utilised as inhibitor of burning at filling polymers.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості спрямованого формування структури високогідрофільних кополімерів полівінілпіролідону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Скорохода, В. Й.
  Виявлені ефективні шляхи спрямованого формування структури і регулювання властивостей високогідрофільних кополімерів полівінілпіролідону з (мет)акриловими естерами гліколів. The effective ways of the directed structure formation and properties regulation of highly hydrophilic poly(vinylpirrolidone) and glycols methacrylic esters copolymers are established.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження процесу осадження поліакриламіду 8 %-го водного розчину
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005) Дулеба, В. П.; Білецька, Л. З.; Дуда, П. Б.
  Проведено дослідження процесу осадження поліакриламіду за допомогою різних органічних речовин, з метою одержання його у сухому вигляді. Research of process of besieging of poliacrilamidou is conducted by means different organic matters, with the purpose of receipt of him in a dry kind.