Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2005. – №543

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету "Львівська політехніка" та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп'ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп'ютеризованих засобів розв'язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – № 543 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 216 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
АРХІТЕКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
3
11
15
19
28
31
37
40
46
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ
58
64
68
72
79
85
92
95
103
112
121
125
131
МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
135
140
143
149
162
169
174
179
184
189
195
204
212

Content


1
ARKHITEKTURA TA KOMPONENTY KOMPIUTERNYKH SYSTEM
3
11
15
19
28
31
37
40
46
MODELIUVANNIA PROTSESIV I SYSTEM
58
64
68
72
79
85
92
95
103
112
121
125
131
METODY Y ALHORYTMY INFORMATSIINYKH SYSTEM
135
140
143
149
162
169
174
179
184
189
195
204
212

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Розробка гарнітури шрифту півустав для комп’ютерного складання тексту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Назаркевич, М.; Марусенкова, Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розробку можна використовувати для створення електронних варіантів книг, обкладинок чи рекламних видань із елементами старовини, а також створення електронних видань.
 • Item
  Дослідження пріоритетного підходу в доступі до фізичного середовища на МАС-підрівні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Леонтьева, О.; Обельовська, К.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено систему імітаційного моделювання множинного доступу з прослу- ховуванням несучої та виявленням колізій і корекцією вихідних потоків станцій залежно від їхніх пріоритетів та завантаженості мережі.
 • Item
  Архітектура автоматизованої системи класифікації та рангування новинних інтернет-ресурсів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Жежнич, П.; Пелещишин, А.; Сєров, Ю.; Тарасов, Д.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто архітектуру та принципи побудови автоматизованої системи класифікації та рангування новинних Інтернет-ресурсів. Призначення системи — автоматизована агрегація новин, поданих у електронній формі, їх класифікація, фільтрація, рангування, впорядкування, зручне подання. Використання системи значно спрощує роботу користувача новинних каналів у форматі RSS, позбавляє користувача необхідності опрацьовувати нетематичні та мало-інформаційні новини.
 • Item
  Реалізація та функції інструментальної системи розробки програм дистанційного навчання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Семотюк, В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто деякі особливості реалізації та основні функції інструментальної системи, призначеної для розробки програм дистанційного навчання.
 • Item
  Метод захисту інтелектуальних систем діагностування мікропроцесорних пристроїв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Поморова, О.; Хмельницький національний університет
  Наведено метод захисту інтелектуальних систем діагностування мікропроцесорних пристроїв, який базується на використанні фонової автентифікації користувача у процесі роботи з системою. Як засіб автентифікації використано характеристики клавіатурного почерку користувача. Метод реалізовано на основі штучних нейронних мереж архітектури ART2.
 • Item
  Системний аналіз сучасних концепцій у теорії автоматичного керування (огляд)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Безрук, В.; Драган, Я.; Медиковський, М.; Сікора, Л.; Національний університет “Львівська політехніка”; Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем
  Вказано витоки і місце таких сучасних концепцій, як системно-сигнальна, ресурсно-енергетична, комп’ютерно-інформаційна у модернізації теорії автоматичного керування.
 • Item
  Зміст до Вісника “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Інформаційне забезпечення мікрохвильових технологій: структурно-алгоритмічний синтез інваріантного термобалансного вимірювача швидкості потоку рідини
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Водотовка, В.; Юрчик, Г.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; “Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто метод підвищення точності контролю швидкості рідинних потоків за допомогою мікропроцесорної вимірювальної структури з підігрівним терморезистором, інваріантної щодо різних неінформативних дестабілізуючих факторів.
 • Item
  Представлення знань та формування нових
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Грицик, В.; Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури
  Досліджено методи побудови нових знань на базі вже наявних фактів у базі знань.
 • Item
  Розробка програмного пакета для моделювання нелінійних коливних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дронюк, Іванна Мирослаівна; Назаркевич, М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано математичні моделі точних розв’язків для деяких класів нелінійних систем диференційних рівнянь теорії другого порядку. Розглянуто системи загального вигляду, одержано точні розв’язки з узагальненим і функціональним розділенням змінних. Розглянуто комп’ютерне моделювання нелінійних автономних механічних систем.
 • Item
  Задачі керування рухом з регульованим тертям
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шпакович, Р.; Притула, Н.; Притула, М.; Пасічник, О.; Центр математичного моделювання ІППММ НАНУ; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Львівська залізниця
  Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для проведення тягово- енергетичних розрахунків з можливостями ідентифікації окремих параметрів і адаптації моделі поїзда та його складових, а також стратегію оптимального керування рухом.
 • Item
  Програмно-алгоритмічний комплекс для проведення моніторингу стану довкілля
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Стрямець, С.; Фабрі, Л.; Паращак, Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано автоматизовану систему для проведення екологічного моніторингу за станом навколишнього природного середовища (метеодані, радіологічний контроль тощо). Система може контролювати, зчитувати з приладів показники і заносити їх у пам’ять комп’ютера з будь-яким інтервалом. Розглянуто можливість застосування її в інших галузях народного господарства.
 • Item
  Застосування алгоритмів класифікації для зменшення невизначеності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пелещишин, А.; Шаховська, Н.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано методи побудови класифікаційних правил для усунення невизначеностей. Запропоновано алгоритми для вирішення основних задач.
 • Item
  Система дистанційного навчання на платформі Linux
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кузьмін, О.; Кульчицький, А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено структуру та реалізацію системи дистанційного навчання на платформі Linux. Описано організацію бази даних, перелік таблиць та їх структуру, інтерфейс взаємодії з користувачем.
 • Item
  Програмне забезпечення для отримання кольорових друкарських фарб у флексографічному друці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лотошинська, Н.; Раєвський, П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено результати розробки програмного забезпечення для одержання складних сумішевих фарб флексографічного друку, що є складовим модулем у межах системи забезпечення і регулювання кольору під час відтворення друкарської продукції. Програма пропонує зручніші та різноманітніші можливості для ефективного змішування друкарських фарб та сприяє зменшенню затрат і підвищенню якості друкарської продукції.
 • Item
  Інформаційні технології на «оптимальних структурних пропорціях» в аксіомах гармонії простору-часу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Різник, В.; Бандирська, О.; Талан, М.; Національний університет «Львівська політехніка»; ДП Укр НДНЦ; Університет Марії Кюрі-Склодовської
  Розглянуто новий підхід до розробки інформаційних технологій з поліпшеними якісними показниками, який базується на використанні властивостей «оптимальних структурних пропорцій» в аксіомах гармонії простору-часу.
 • Item
  Ігровий метод пошуку динамічного об’єкта з відносною дисперсією координат
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кравець, П.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розв’язано ігрову задачу стохастичного пошуку динамічного об’єкта, переміщення якого задається дискретним розподілом з відносною дисперсією координат. Відносна дисперсія є функцією поточної відстані до шуканого об’єкта. Розглянуто варіанти з лінійно зростаючою та спадаючою функціями зміни дисперсії. Розроблено ігровий метод, алгоритм та виконано програмне моделювання пошуку динамічного об’єкта у дискретному евклідовому просторі.
 • Item
  Використання числових лінійок-в’язанок для кодування інформації
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Різник, О.; Балич, Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто подавання чисел на основі числових в'язанок для кодування інформації. Розроблено методику побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість подавати кодові комбінації чисел у вигляді монолітного коду.
 • Item
  Розподіл території на економічні зони в умовах невизначеності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ковальчук, А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано модель розподілу території на економічні зони з використанням методів теорії нечітких множин.
 • Item
  Дослідження сканування під час декомпозиції візуальних образів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мельник, Р.; Алексєев, О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано підхід до декомпозиції візуальних образів, що поєднує процедури глобального та локального характеру. В основі перших покладено алгоритми згортання складових мікрооб’єктів образів, другі базуються на переборі варіантів покриття прямокутниками кластерів образів, отриманих на першому кроці.