Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 1(29)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – Випуск 1 (29) : До професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України та 20-ї річниці МНТК “Геофорум”. – 192 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 47
 • Item
  Авторський покажчик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Применение лазерного сканирования для моделирования рельефа техногенных зон
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Горб, А.; Ерёменко, Д.
  Приведен и описан способ комбинирования лазерного сканирования и GNSS-технологий для применения в задачах 3D-моделирования техногенных зон. Наведено й описано спосіб комбінування лазерного сканування і GNSS-технологій для застосування в задачах 3D-моделювання техногенних зон. Shows and describes a process for combining laser scanning and GNSS-technologies for use in 3D-modeling of relief technogenic areas applications.
 • Item
  Assessment accuracy of the topographic raster maps – Iraq
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Abdallah, R.
  This article is concerned with the task of possible update and completion of raster topographic maps. Iraq is one of those countries, where nearly 95 % of topographic maps at the scale of 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000 are not updated, and if they are, then only those with the small coverage areas. Поставлено завдання можливого оновлення та поповнення растрових топографічних карт. Ірак є однією з тих країн, де близько 95 % топографічних карт з масштабом 1: 25000, 1: 50000 та 1: 100000 не оновлюються, а якщо і оновлюються, то тільки карти з малим охопленням територій. Поставлена задача возможного обновления и пополнения растровых топографических карт. Ирак является одной из тех стран, где около 95 % топографических карт с масштабом 1:25000, 1:50000 и 1:100000 не обновляются, а если и обновляются, то только карты с малым охватом территорий.
 • Item
  Деякі загальні принципи тривимірного відтворення ПЕМ-зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, В.; Рудик, О.
  Розглянуто основні принципи застосування в електронній мікроскопії типу просвічувальної електронної мікроскопії (ПЕМ) теорії опуклих множин. Пропонується застосовувати для поліпшення якості ПЕМ-зображень на стадії попереднього оброблення математичний апарат гомоморфних функцій. Розглянуто питання інтеграції дискретного перетворення Фур’є та обчислюваної схеми алгоритму Гершберга в задачах 3D-реконструкції ПЕМ-зображень. Рассмотрены основные принципы применения в электронной микроскопии типа просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) теории выпуклых множеств. Предлагается применять для повышения качества ПЭМ-изображений на стадии предварительной обработки математический аппарат гомоморфных функций. Рассмотрены вопросы интеграции дискретного преобразования Фурье и вычислительной схемы алгоритма Гершберга в задачах 3D-реконструкции ПЭМ-изображений. The basic principles for use in electron microscopy, transmission electron-type electron microscopy (TEM), the theory of convex sets is considered. It is proposed to use to improve the quality TEM images in the pretreatment step mathematical tool of homomorphic functions. The problems of integration of the discrete Fourier transform and computational scheme of Gerchberg`s alhorithm in 3Dreconstruction of the TEM images is reviewed.