Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS). – 2012 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19285

Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора Дмитра Толопка

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 70
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез вуглеводневих олігомерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кічура, Дарія; Гладій, Андрій
  In this communication an approach to hydrocarbon olygomers,the influence of the temperature, concentrations of the unsaturated carboxylic acid and initiators of physical and chemical characteristics synthetized olygomers were presented. The major features of the process have been determined. The developed empirical mathematical model of the process, on the base mathematical model have been established optimal conditions.
 • Thumbnail Image
  Item
  Одержання полімерних плівок із нанокластерами СdS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нікітішин, Є.; Букартик, Н.; Шевчук, О.
  Описано новий метод отримання полімерних плівок на основі акрилової кислоти та співполімеру акрилової кислоти і стиролу адсорбційно-полімеризаційним методом, привитих до твердої поверхні і синтез золь -гель методом нанокластерів CdS на їх основі з контрольованими розміром та формою.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування епоксидних сполук для модифікації полімерних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Никипанчук, Михайло; Гринчук, Юрій; Вашкурак, Юрій
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз кінетики газофазного окиснення ацетальдегіду і вибір реактора одержання пероцтової кислоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Левуш, Сергій Сидорович; Скачко, Володимир Петрович
 • Thumbnail Image
  Item
  Екологічні, ресурсозберігаючі технології синтезу 1,2 -дихлоретану і вінілхлориду та утилізації хлорорганічних відходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Курта, С. А.
  В роботі висвітлено удосконалення технології виробництва 1,2-дихлоретану(1,2-ДХЕ) і вінілхлориду (ВХ) каталітичними способами окислювального(ОХЕ) та прямого хлоруванням етилену в 1,2-ДХЕ, з піролізом останнього у вінілхлорид, а також докладно вивчено ректифікацію одержаних продуктів та виділення хлорорганічних відходів (ХОВ, досліджено характеристики каталізаторів прямого та ОХЕ етилену і піролізу 1,2 -ДХЕ протягом тривалої їх експлуатації, встановлено механізм прямого та гетерогенного каталізу ОХЕ в 1,2-ДХЕ, що дозволило в значній мірі знизити промислові матеріальні та енергетичні втрати, при спалюванні ХОВ, а також підвищити ефективність всіх вище згаданих технологічних процесів,збільшити вихід 1,2-ДХЕ і ВХ та зменшити кількість побічних продуктів реакції–ХОВ, шляхом комплексної переробки їх у товарні продукти - мономери вінілхл орид (ВХ) і вініліденхлорид (ВДХ) та нетоксичні полімерні продукти.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування полікомплексів солей поліакрилової кислоти та полідиметиламіноетиленметилакрилатом та їх (СО)полімерів з бутилакрилатом у водних розчинах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кисленко, В. М.; Олійник, Л. П.
  В даній роботі досліджено процес утворення полікомплексів між солями поліакрилової кислоти чи її кополімерів з бутилакрилатом та хлоридом полідиметиламіноетилен -метакрилатом у воді при низьких концентраціях полімерів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Закономірності структурування епоксинафтополімерних композицій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Рипка, А. М.; Никулишин, І. Є.; Піх, З. Г.
 • Thumbnail Image
  Item
  Processing and recycling of polymer- coated waste paper
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Kurta, M.; Voronych, O.
  The technology of recycling polymer coated wall -paper waste was developed. Design included the first stage of shredding waste paper with chopper -disk and milling. During the second stage, shredding was carried out on drum mills with separation of cellulose fiber from polymer coating. The third stage consisted of separation of two fractions: polymer coating and cellulose fiber. As a result of this process, 50 -95% of pure cellulose and 5 -50% solid polymer waste were obtained. Obtained cellulose could be used for technical paper and packaging carton, as structural filler in the construction, etc., polymer -coated wastes are used for construction and composite materials.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив природи розчинника на кінетику термічного розкладу пероксиду лаурилу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Коваль, Зіновія; Романюк, Ганна; Євчук, Ірина
  Методом хемілюмінесценції досліджено кінетику термічного розкладу пероксиду лаурилу та встановлено вплив природи розчинників на процес.
 • Thumbnail Image
  Item
  Комп’ютерне моделювання кислотно-каталітичного нітрування бензолу в промисловому реакторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кондратов, Сергій; Красильнікова, Анна; Аль Хамадані, Мохаммед
  Розроблено математичні і комп’ютерні моделі кислотно-каталітичного нітрування бензолу сульфатно-нітратною кислотною сумішшю в промисловому реакторі неперервної дії. Створено модель політропного та адіабатичного нітрування з уведенням відпрацьованої кислоти, а також, адіабатного процесу з відгонкою води з метою зацикловування сульфатної кислоти.