Актуальні проблеми хімії та технології органічних речовин (APCTOS). – 2012 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора Дмитра Толопка

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 70
 • Item
  Синтез вуглеводневих олігомерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кічура, Дарія; Гладій, Андрій
  In this communication an approach to hydrocarbon olygomers,the influence of the temperature, concentrations of the unsaturated carboxylic acid and initiators of physical and chemical characteristics synthetized olygomers were presented. The major features of the process have been determined. The developed empirical mathematical model of the process, on the base mathematical model have been established optimal conditions.
 • Item
  Одержання полімерних плівок із нанокластерами СdS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нікітішин, Є.; Букартик, Н.; Шевчук, О.
  Описано новий метод отримання полімерних плівок на основі акрилової кислоти та співполімеру акрилової кислоти і стиролу адсорбційно-полімеризаційним методом, привитих до твердої поверхні і синтез золь -гель методом нанокластерів CdS на їх основі з контрольованими розміром та формою.
 • Item
  Застосування епоксидних сполук для модифікації полімерних матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Никипанчук, Михайло; Гринчук, Юрій; Вашкурак, Юрій
 • Item
  Аналіз кінетики газофазного окиснення ацетальдегіду і вибір реактора одержання пероцтової кислоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Левуш, Сергій Сидорович; Скачко, Володимир Петрович
 • Item
  Екологічні, ресурсозберігаючі технології синтезу 1,2 -дихлоретану і вінілхлориду та утилізації хлорорганічних відходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Курта, С. А.
  В роботі висвітлено удосконалення технології виробництва 1,2-дихлоретану(1,2-ДХЕ) і вінілхлориду (ВХ) каталітичними способами окислювального(ОХЕ) та прямого хлоруванням етилену в 1,2-ДХЕ, з піролізом останнього у вінілхлорид, а також докладно вивчено ректифікацію одержаних продуктів та виділення хлорорганічних відходів (ХОВ, досліджено характеристики каталізаторів прямого та ОХЕ етилену і піролізу 1,2 -ДХЕ протягом тривалої їх експлуатації, встановлено механізм прямого та гетерогенного каталізу ОХЕ в 1,2-ДХЕ, що дозволило в значній мірі знизити промислові матеріальні та енергетичні втрати, при спалюванні ХОВ, а також підвищити ефективність всіх вище згаданих технологічних процесів,збільшити вихід 1,2-ДХЕ і ВХ та зменшити кількість побічних продуктів реакції–ХОВ, шляхом комплексної переробки їх у товарні продукти - мономери вінілхл орид (ВХ) і вініліденхлорид (ВДХ) та нетоксичні полімерні продукти.