Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2017. – Випуск 2(34)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – Випуск 2 (34). – 138 с. : іл.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць

Зміст (том 2 (34))


1
8
13
16
18
20
28
36
41
43
47
51
55
59
72
77
85
88
92
98
102
114
119
132
133
134

Content (Vol. 2 (34))


1
8
13
16
18
20
28
36
41
43
47
51
55
59
72
77
85
88
92
98
102
114
119
132
133
134

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Застосування лінійної засічки для побудови гіперболічної сітки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Денисов, О.; Задемленюк, А.; Шептицький, О.; Denisov, A.; Zademlenyuk, A.; Sheptytskyy, O.; Денисов, А.; Задемленюк, А.; Шептицкий, О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто спосіб побудови гіперболічної сітки із застосуванням оберненої геодезичної задачі та лінійної засічки.
 • Item
  Прикладне використання гексакоптера aibot
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Жежера, І.; Тревого, І.; Zhezhera, I.; Trevoho, I.; Жежера, И.; Тревого, И.; Навигационный геодезический центр; Национальный университет «Львовская политехника»
  Запропоновано комплексне рішення для проведення геоінформаційних робіт з використанням автономного літального апарата AiBot x6 v2 схеми гексакоптер. Наведено короткий опис математичної моделі гексакоптера та показано спектр можливостей з прикладами виконаних проектів. У висновку вказано виявлені особливості використання безпілотного літального апарата для проведення геоінформаційних робіт.
 • Item
  Зміна технологій: найперспективніші продукти, рішення та послуги
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Ничвид, М.; Nychvyd, M.; Ничвид, М.; Ужгородський національний університет
  Охарактеризовано деякі з найперспективніших геопросторових продуктів, рішень і послуг від провідних світових компаній.
 • Item
  Аналіз та порівняння географії студентів Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Ярема, Н.; Іванчук, Д.; Согор, А.; Серант, О.; Yarema, N.; Ivanchuk, D.; Sohor, A.; Serant, O.; Ярема, Н.; Иванчук, Д.; Согор, А.; Серант, О.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Виконано тематичне картографування та аналіз географії студентів Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» з 2010 р. до 2015 р.
 • Item
  Поглиблення міжнародної кооперації геодезистів двох університетів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Тревого, І.; Задорожний, В.; Ванчура, О.; Trevoho, I.; Zadorozhnyy, V.; Vanchura, O.; Тревого, И.; Задорожный, В.; Ванчура, О.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Викладено результати наукової та навчальної співпраці Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка» та Вищої школи Нойбранденбурґ (Німеччина).
 • Item
  Міжнародна науково-методична конференція «BALTIC SURVEYING’17»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Савчук, С.; Ванчура, О.; Savchuk, S.; Vanchura, O.; Савчук, С.; Ванчура, А.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Международная научно-методическая конференция «BALTIC SURVEYING’17»
 • Item
  Пріоритетні напрями розвитку сфери топографо-геодезичної та картографічної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Малюк, О.; Malyuk, A.; Малюк, А.; Департамент топографо-геодезичної та картографічної діяльності Держгеокадастру
  Сформовані головні напрями розвитку топографо- геозедичної картографічної діяльності на найближчий період.
 • Item
  Зміст до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01)
 • Item
  Авторський покажчик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01)
 • Item
  Еталонний геодезичний базис: аналіз результатів і нова атестація
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Тревого, І.; Цюпак, І.; Геґер, В.; Trevoho, I.; Tsyupak, I.; Heger, V.; Тревого, И.; Цюпак, И.; Геґер, В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Вища школа, Нойбрандербург
  Проаналізовано метрологічну атестацію…
 • Item
  Дослідження ефективності методів розділення класів при класифікації лісів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Денис, Ю.; Denus, J.; Денис, Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено ефективність таких методів розділення класів, як евклідова відстань, дивергенція, трансформована дивергенція та відстань Джефріса– Матусіти, для класифікації лісів. Дослідження проводились на знімку QuickBird (червень, 2010 р). Визначено оптимальний метод розділення класів для цього знімка.
 • Item
  Порівняльний аналіз статистичних та скейлінгових характеристик РЕМ-зображень, отриманих на різних типах РЕМ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Ivanchuk, O.; Tumska, O.; Иванчук, О.; Тумская, О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Робота містить результати застосування статистичного та фрактального аналізів цифрових РЕМ-зображень, які отримані на різних типах РЕМ у широкому діапазоні збільшень (масштабів) від 1000х до 27000х (крат). Зокрема, обчислені параметри шумової складової РЕМ-зображень, отримано їх дисперсійні фрактальні розмірності спектрів та розмірності за значеннями яскравостей вздовж осей х і у зображень. Ці дослідження дають змогу встановити ізотропний або анізотропний характер яскравісних характеристик зображень та тип їх шумової складової. Показано, що розподіл яскравостей РЕМ-зображень може характеризуватись дисперсійною фрактальною розмірністю Dσ, яка має порівняно стале значення і неістотно змінюється у разі зміни збільшення (масштабу) РЕМ-зображення. Результати досліджень авторів можна використати під час калібрування та цифрового опрацювання РЕМ-зображень і тим самим підвищити точність отримання кількісних просторових параметрів дослідних мікроповерхонь твердих тіл.
 • Item
  Обґрунтування структурних принципів побудови ІПД методами реляційної картографії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Чабанюк, В.; Дишлик, О.; Chabanyuk, V.; Dyshluk, O.; Чабанюк, В.; Дышлык, О.; Інститут географії НАН України; ТОВ “Інтелектуальні Системи ГЕО”
  Методом концептуальних каркасів реляційної картографії визначено п’ять структурних принципів ІПД: 1 – проектування, а не покращення; 2 – федеративна, а не унітарна система; 3 – триконтекстна гармонізація; 4 – відкриті рішення, 5 – хоча б одна користувацька аплікація. Принципи 1, 2 деталізують “загальний патерн впливів і відношень рівнів ІПД”. Принцип 3 уточнює “продуктову модель ІПД”. Усі п’ять принципів обов’язкові для використання у конкретних проектах створення ІПД.
 • Item
  Методика визначення перенесення меж Нового єврейського кладовища у Львові за допомогою геоінформаційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Четверіков, Б.; Chetverikov, B.; Четвериков, Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто метод геоінформаційного визначення зміни меж Нового єврейського цвинтаря у Львові. Визначено, що частина цвинтаря зазнала руйнівних змін. На ній прокладено проїжджу вулицю, частину забудовано.
 • Item
  Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум-2017»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Тревого, І.; Четверіков, Б.; Ткачук, П.; Trevoho, I.; Chetverikov, B.; Tkachyk, P.; Тревого, И.; Четвериков, Б.; Ткачук, П.; Національний університет «Львівська політехніка»; Національна академія сухопутних військ України імені гетьмана Петра Сагайдачного
  Подано огляд сучасного стану та перспектив розвитку геодезичних, картографічних та ка- дастрових робіт в Україні за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції «Геофо- рум-2017», що відбулася 25–27 квітня 2017 р. у Львові–Брюховичах–Яворові.
 • Item
  Моніторинг зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів (червень 2016 р. – березень 2017 р.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Лозинський, В.; Ломпас, О.; Lozynskyi, V.; Lompas, A.; Лозинский, В.; Ломпас, А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Викладено досвід виконання геодезичного моніторингу зсувонебезпечної ділянки Львівського міського полігона твердих побутових відходів у період з червня 2016 року до березня 2017 року. Визначено числові характеристики накопичення та осідання сміття в цей період.
 • Item
  Використання косої рівнокутної циліндричної проекції Swiss Oblique Mercator як математичної основи географічних карт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Король, П.; Волошин, В.; Korol, P.; Voloshyn, V.; Король, П.; Волошин, В.; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  Доведено можливість та доцільність використання модифікованої косої рівнокутної циліндричної проекції Розенмунда – Ukraine Oblique Mercator як математичної основи географічних карт України та її регіонів. Виконано переобчислення оригінальної проекції Swiss Oblique Mercator на еліпсоїд Красовського у системі координат СК-42, а також побудовано макети картографічних сіток проекції для карт України і Волинської області.
 • Item
  К теории инструментальных методов учета рефракционного удлинения траекторий электромагнитных волн при дальномерных измерениях на приземных трассах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Прокопов, О.; Тревого, І.; Prokopov, A.; Trevoho, I.; Прокопов, А.; Тревого, И.; Национальный научный центр “Институт метрологии”, Харьков; Национальный университет “Львовская политехника”
  Запропоновано інструментальний метод визначення поправки, що враховує рефракційне викривлення траєкторії електромагнітного сигналу віддалеміра під час геодезичних вимірювань на приземних трасах. Метод ґрунтується на інтегральному поданні променевих рівнянь геометричної оптики неоднорідних середовищ і реалізується за допомогою вимірів кутів рефракції та середньоінтегрального показника заломлення повітря на досліджуваній трасі.
 • Item
  Основні теоретичні передумови спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними методами.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Тревого, І.; Костецька, Я.; Звягіна, М.; Trevoho, I.; Kostetska, Y.; Zvyagina, M.; Тревого, И.; Костецкая, Я.; Звягина, М.; Національний університет “Львівська політехніка”; ДП “ЧорноморНДІпроект”
  Вибрано метод і виконано попередній розрахунок точності спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними методами.
 • Item
  Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на дніпровських схилах у м. Києві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Ковтун, В.; Шульц, Р.; Сидоренко, В.; Бойко, О.; Kovtun, V.; Schultz, R.; Sidorenko, V.; Boyko, O.; Ковтун, В.; Шульц, Р.; Сидоренко, В.; Бойко, О.; Дочірнє підприємство “Укргеодезмарк” ПАТ “Київметробуд” Державної корпорації “Укрметротунельбуд”; Київ, Україна; Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна; Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна; Національний авіаційний університет, Київ, Україна
  Виконано дослідження сучасних методів геодезично-маркшейдерських робіт зі створення планововисотного обґрунтування для підземних дренажно- штольневих споруд.