Skip navigation

putin IS MURDERER

Chemistry & Chemical Technology : [1002] Community home page

Logo
Паралельна назва: Хімія та хімічна технологія Додаткові відомості: наук.-техн. журн. Відом. про відпов.: Lviv Politechnic National University

Browse

Collections in this community

Науково-технічний журнал “Хiмiя та хiмiчна технологiя”
Виходить щоквартально з вересня 2007 року.
Засновник i видавець Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”
Контактна адреса: Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка”
вул. Бандери,12, 70013, Україна
Тел.:+30322 2582166
e-mail: mbratych@polynet.lviv.ua
http://nauka.lp.edu.ua/
Мова видання англійська.