Комерціалізація інноваційної продукції: сутність, значення та принципи здійснення

Date
2012
Authors
Косцик, Р. С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто погляди українських та іноземних авторів на трактування поняття “комерціалізація”. Розкрито сутність цього поняття та особливості трактування. На основі опрацьованої літератури запропоновано власне визначення поняття “комерціалізація інноваційної продукції”. Розкрито роль, значення та необхідність комерціалізації інноваційної продукції у сучасному суспільстві. Охарактеризовано принципи здійснення комерціалізації інноваційної продукції. The article discusses the views of Ukrainian and foreign authors on the interpretation of the concept of “commercialization.” The essence of this concept and features of interpretation are discussed. Based on the processed literature the own definition of “commercialization of innovative products” is offered. The role, importance and necessity of innovative products commercialization is described in today's society. The principles of innovative products commercialization are characterized.
Description
Keywords
комерціалізація , інновація , інноваційна продукція , інтелектуальна власність , технологія , сутність , принципи , commercialization , innovation , innovative products , intellectual property , technology , essence , principles
Citation
Косцик Р. С. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність, значення та принципи здійснення / Р. С. Косцик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 320–328. – Бібліографія: 21 назва.