Управління ризиками комерційного банку

Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розкрито особливості управління ризиками в комерційних банках України. Висвітлено суть та складові системи управління ризиками, а також зміст основних видів банківських ризиків. Запропоновано напрями удосконалення системи управління ризиками та заходи зменшення ризикованості діяльності банків. Facilities of risk management on commercial banks of Ukraine are described in the article. The sense and elements of system of the risk management and contents of kinds of bank risk are presented. The directions of improvement of risk management system and actions for decrease risks of bank activity are offered.
Description
Keywords
банківська система, ризик-менеджмент, система управління ризиками, банківський ризик, bank system, risk management, risk management system, bank risk
Citation
Просович О. П. Управління ризиками комерційного банку / О. П. Просович, К. В. Процак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління. – С. 194–200. – Бібліографія: 7 назв.