Перспективний аналіз умов інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України

Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано тенденції розвитку промисловості України загалом та машинобудівної галузі зокрема; виявлено проблеми, з якими стикаються машинобудівні підприємства; окреслено можливі перспективи розвитку машинобудування країни. Розглянуто фактори зовнішнього й внутрішнього ділового середовища та можливості і загрози з боку ринкового середовища щодо машинобудування. В результаті цього визначено завдання та необхідні заходи, які необхідні для перетворення машинобудування на конкурентоспроможну, ефективну й сприйнятливу до інновацій галузь, що динамічно розвивається. The trend in Ukraine industry in general and mechanical engineering industry in particular is analysed, the problems faced by engineering companies are found, the possible prospects of engineering country are outlined. An analysis of factors external and internal business environment and opportunities and threats from the market environment for engineering is conducted. The objectives and appropriate measures for transforming engineering in a competitive, efficient and receptive to innovation industry are defined.
Description
Keywords
промисловість, машинобудування України, економічна криза, SWOT- аналіз, PEST-аналіз, інновації, ринкове середовище, industry, engineering of Ukraine, economic crisis, SWOT-analysis, PEST-analysis, innovation, market environment
Citation
Андрушкевич З. М. Перспективний аналіз умов інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / З. М. Андрушкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 9–13. – Бібліографія: 4 назви.