Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22477
Title: Flux 3D application package for the analysis of electromagnetic field in an induction heater for cylindrical charges
Authors: Joanna, Kolańska-Płuska
Jerzy, Barglik
Bernard, Baron
Zygmunt, Piątek
Bibliographic description (Ukraine): Flux 3D application package for the analysis of electromagnetic field in an induction heater for cylindrical charges / Joanna Kolańska-Płuska, Jerzy Barglik, Bernard Baron, Zygmunt Piątek // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 8. – Bibliography: 3 titles.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: pole elektromagnetyczne
nagrzewanie indukcyjne
hartowanie indukcyjne
pola sprzężone
electromagnetic field
induction heating
induction hardening
coupled fields
Abstract: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń składowych pola elektromegneiycznego w procesie nagrzewania indukcyjnego wsadów cylindrycznych od wewnątrz. Wykonano obliczenia w programie FLUX 3D metodą elementów skończonych. Obliczenia pola magnetycznego wykonano dla trzech różnych czasów nagrzewania. Rozkład pola magnetycznego wyznaczony został dla prądu o wartości skutecznej 2kA I częstotliwości 9835Hz (Zastosowanie programu FLUX 3D do analizy pola magnetycznego nagrzewnicy indukcyjnej wsadów cylindrycznych). The paper encloses the results of the numerical analysis of electromagnetic held in the induction heating device for cylindrical charges. Numerical simulation was made for three different value of the times. The magnetic field in the charge was calculated for current 1=2000 A and frequency f=10 kHz. Its distribution was simulated and analyzed in the FLUX 3D program by using of finite element method.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/22477
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7-Kolanska-8.pdf198.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.