Інвестиційно-інноваційні аспекти активізації діяльності молокопереробних підприємств України

Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Узагальнено підходи до визначення сутності інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств; досліджено особливості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств АПК; здійснено аналіз ринкового середовища підприємств молокопереробної галузі України та обґрунтувано пріоритетні напрямки інвестування їх інноваційного розвитку. The approaches for determining the essence of enterprises investment and innovative development are summarized; the peculiarities of investment and innovative development of agricultural production enterprises are researched; the analysis of the market environment for Ukrainian milking processing enterprises is done; the priority directions of investments of their innovation developments are investigated in the article.
Description
Keywords
інвестиційно-інноваційна діяльність, інноваційний процес, інвестиційна привабливість, інвестиційні ресурси, логістика, фінансовий лізинг, investment and innovative activity, innovative process, investment attractiveness, investment resources, logistics, finance leases
Citation
Курдиш Р. Ф. Інвестиційно-інноваційні аспекти активізації діяльності молокопереробних підприємств України / Р. Ф. Курдиш / Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 264–269. – Бібліографія: 6 назв.