Modernization of industrial enterprises as the important prerequisite of their transition to the innovative development

Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
It is shown that modernization of the economy of Ukraine, its sectors and enterprises presents quite a number of problem issues. Their solution requires improvement of organizing the process of managing productive, innovative and HR activities at all levels of the hierarchy: national economy, industry, region, enterprise. These activities must have a clear purpose and have to be accompanied by realization of system measures of organizational, technical and economic character. The implementation of these measures will allow to increase the output of innovative products, the efficiency of enterprises and their competitiveness on internal and external markets. Показано, що модернізація економіки України, її секторів і підприємств охоплює широке коло проблемних питань, вирішення яких зумовлене удосконаленням організування процесу управління виробничою, інноваційною та кадровою діяльністю на всіх рівнях ієрархії: національне господарство, галузь, регіон, підприємство, яке повинно мати чітке цільове призначення і супроводжуватись реалізацією системних заходів організаційно-технічного і економічного характеру, реалізація яких дасть змогу збільшити обсяги випуску продукції із інноваційним наповненням, підвищити ефективність суб’єктів господарювання та їх конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках.Показано, що модернізація економіки України, її секторів і підприємств охоплює широке коло проблемних питань, вирішення яких зумовлене удосконаленням організування процесу управління виробничою, інноваційною та кадровою діяльністю на всіх рівнях ієрархії: національне господарство, галузь, регіон, підприємство, яке повинно мати чітке цільове призначення і супроводжуватись реалізацією системних заходів організаційно-технічного і економічного характеру, реалізація яких дасть змогу збільшити обсяги випуску продукції із інноваційним наповненням, підвищити ефективність суб’єктів господарювання та їх конкурентоспроможність на внутрішньомуі зовнішньому ринках.
Description
Keywords
modernization, national economy, technical and technological base, industrial enterprises, innovations, модернізація, національна економіка, модернізація, технічна та технологічна база, промислові підприємства, інновації
Citation
Petrovych J. M. Modernization of industrial enterprises as the important prerequisite of their transition to the innovative development / J. M. Petrovych // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 779 : Проблеми економіки і управління. – С. 3–8. – Bibliography: 6 titles.