Фізико-математичні науки. – 2004. – №518

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  До 60 -річчя від дня народження професора Богдана Антоновича Лукіянця
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  До 60-річчя річчя від дня народження професора Івана Євстаховича Лопатинського
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Математика у Львівській політехніці наприкінці XX — початку XXI століть
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Каленюк, П.; Новіков, Л.
  У статті подано огляд деяких наукових результатів, що отримані на основі ідей та методів, які виникли і розвиваються у математичних школах Львова в останній чверті XX ст. і на початку XXI ст. In the paper we present the review of some scientific results obtained on the basis of the ideas and methods which have appeared and are being developed in the Lviv mathematical schools at the last quarter of 20 th century and at the beginning of 21st century.
 • Item
  Вирощування та властивості високолегованих монокристалів Yb : Y3Al5O12
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мартинюк, Н.; Петерман, К.; Хойман, Е.; Убізький, С.
  Методом Чохральського вирощено монокристали УЬ : У3AL5О12 з концентрацією ітербію 20, 40, 60 та 80 ат.%. Досліджено спектри пропускання одержаних кристалів, виміряно часи життя на верхньому лазерному рівні, створено лазери на основі одержаних кристалів. Показано необхідність післяростового відпалу кристалів в окислювальній атмосфері для усунення дефектних центрів. Всі відпалені кристали мають час життя на верхньому лазерному рівні вище 1 мс, а в спектрах поглинання не виявлено смуг поглинання дефектними центрами. Проведено експерименти, в яких показано можливість одержання лазерної генерації на високолегованих монокристалах УЬ : У3AL5О12 в неперервному та імпульсному режимах. Single crystals ofYb:Y3AlBOi2 with ytterbium concentration of 20, 40, 60 and 80 at.% have been grown by Czochralski-method. We have investigated the absorption spectra of the obtained crystals, mesuared fluorescence lifetimes of Yb3+-ion and performed the laser experiments. In order to remove defect centers, the as-grown crystals have been annealed in oxidizing atmosphere. All annealed crystals had fluorescence lifetime of Yb3+-ion about 1 ms and showed no absorption bands of defect centers on the absorption spectra. The laser experiments showed the possibility to obtain the laser action on highly doped Yb:Y3Al5012 single crystals in continuous-wave (CW) and pulsed operation.
 • Item
  Зміст до Вісника Фізико-математичні науки № 518.
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)