Оптимізація технологічних параметрів давача магазина для гайок

Date
2015
Authors
Кулинич, А. І.
Ніщенко, І. О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто загальне функціонування магазина для гайок, який механізовано подає гайки в головку різезагвинчувального пристрою і їх забирання з головки під час складання і розбирання різевих з’єднань машин. Магазин оснащений давачем сигналу про подавання гайок у головку, який містить торове еластичне кільце. Давач періодично пересувається разом з подаваними гайками, за рахунок їх охоплення по шестиграннику внутрішнім деформованим отвором тора кільця, під час подавання у нього стисненого повітря. Подано обґрунтування залежності розміру цього отвору від тиску повітря і механічних властивостей матеріалу кільця. The article deals with the general functioning of magazine for nuts, which provides the mechanized feeding of nuts into the head of the thread and screwed up device and their removal from the head during assembly and disassembly of threaded connections of machenes. The magazine is equipped with the signaling sensor of feed of nuts into the head, which contains the tore elastic ring. The sensor moves periodically together with the supplied nuts, due to their coverage on a hexagon by the internal deformed opening of the torus ring, when feeding the compressed air into it. Justification of dependence of the size of this opening on air pressure and mechanical properties of material of the ring is given.
Description
Keywords
магазин , гайка , давач , тор , еластичне кільце , стиснене повітря , magazine , nut , sensor , tore , elastic ring , compressed air
Citation
Кулинич А. І. Оптимізація технологічних параметрів давача магазина для гайок / А. І. Кулинич, І. О. Ніщенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2015. – № 822. – С. 14–18. – Бібліографія: 9 назв.