Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30699
Title: Оптимізація роботи адаптивних вібраційних технологічних машин за критерієм розповсюдження вібрації у віброкип’ячому шарі
Authors: Чубик, Р. В.
Скварок, Ю. Ю.
Зелінський, І. Д.
Bibliographic description (Ukraine): Чубик Р. В. Оптимізація роботи адаптивних вібраційних технологічних машин за критерієм розповсюдження вібрації у віброкип’ячому шарі / Р. В. Чубик, Ю. Ю. Скварок, І. Д. Зелінський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2015. – № 822. – С. 19–23. – Бібліографія: 13 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: динамічні параметри
низькочастотні коливання
віброприводи
вібраційна технологічна машина
dynamic parameters
low-frequency oscillations
vibrogear
adaptive technology machines
Abstract: Розроблено методику керування динамічними параметрами керованих віброприводів, для забезпечення стабілізації глибини проникнення механічних низькочастотних коливань в шари віброкип’ячого сипкого матеріалу робочого органа за власної резонансної робочої частоти адаптивної вібраційної технологічної машини. The method of control dynamic parameters controlled vibrogear for stabilizing the depth of penetration of mechanical low-frequency oscillations in the layers of vibration boil loose material working body with its own operating frequency resonant vibration of adaptive technology machines.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30699
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2015. – № 822

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05-19-23.pdf474.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.