Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30709
Title: Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку
Authors: Яким, Р. С.
Сліпчук, А. М.
Bibliographic description (Ukraine): Яким Р. С. Вдосконалення технології виготовлення бурових доліт з вставним породоруйнівним оснащенням на етапі проектування процесу пресування твердосплавних вставок у шарошку / Р. С. Яким, А. М. Сліпчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2015. – № 822. – С. 86–91. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: шарошка
твердосплавні зубки
селективні групи
бурове долото
натяг
cutter
carbide teeth
selective group
drill bit
tension
Abstract: Встановлено, що за умов забезпечення наявною технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубки створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та зубків. Запропоновано підхід для встановлення оптимальних параметрів натягів для проектування з’єднання „зубок–шарошка” у селективних групах. Favorable conditions are created under false carbide teeth for grouping selective groups of dimensions of holes and teeth if the conditions existing technology to ensure normal distribution of sizes of holes in the crown cutters. The proposed method allows to determine the optimal parameters tensions in the design of connection "tooth-rolling cutter" in selective groups.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30709
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2015. – № 822

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14-86-91.pdf560.06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.