Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу

Date
2016
Authors
Корендій, В. М.
Дмитерко, П. Р.
Новіцький, Ю. Я.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Обґрунтовано доцільність упровадження альтернативних джерел енергії у промисловість і сільське господарство України. Багато уваги приділено можливостям використання вітроустановок на території нашої держави. Розглянуто основні проблеми експлуатації сучасних вітроенергетичних установок. Запропоновано конструкцію тихохідного (багатолопатевого) горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу та розраховано параметри його основних елементів (лопатей, маточини вітроколеса, механізму приєднання лопатей тощо). Проаналізовано основні перспективи і переваги використання вітрильних вітроустановок в Україні. The expediency of alternative energy sources implementation in Ukrainian industry and agriculture is substantiated. Much attention is focused on the possibilities of the wind turbines using on the territory of our country. Main problems of the modern wind-electric turbines exploitation are considered. The construction of the low-speed (multiblade) horizontal-axis wind-wheel with sail-blades is proposed and the parameters of its basic elements (blades, windwheel hub, mechanism of blades attachment, etc.) are calculated. Main prospects and advantages of sail wind turbines using in Ukraine are analyzed.
Description
Keywords
горизонтально-осьова вітроустановка , лопаті вітрильного типу , механізм регулювання потужності , система орієнтації , протиштормовий захист , horizontal-axis wind turbine , blades of sail type , mechanism of power control , system of orientation , anti-storm protection
Citation
Корендій В. М. Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу / В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко, Ю. Я. Новіцький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2016. – № 839. – С. 23–34. – Бібліографія: 9 назв.