Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34346
Title: Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу
Authors: Корендій, В. М.
Дмитерко, П. Р.
Новіцький, Ю. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Корендій В. М. Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу / В. М. Корендій, П. Р. Дмитерко, Ю. Я. Новіцький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні : збірник наукових праць. – 2016. – № 839. – С. 23–34. – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2016
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: горизонтально-осьова вітроустановка
лопаті вітрильного типу
механізм регулювання потужності
система орієнтації
протиштормовий захист
horizontal-axis wind turbine
blades of sail type
mechanism of power control
system of orientation
anti-storm protection
Abstract: Обґрунтовано доцільність упровадження альтернативних джерел енергії у промисловість і сільське господарство України. Багато уваги приділено можливостям використання вітроустановок на території нашої держави. Розглянуто основні проблеми експлуатації сучасних вітроенергетичних установок. Запропоновано конструкцію тихохідного (багатолопатевого) горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу та розраховано параметри його основних елементів (лопатей, маточини вітроколеса, механізму приєднання лопатей тощо). Проаналізовано основні перспективи і переваги використання вітрильних вітроустановок в Україні. The expediency of alternative energy sources implementation in Ukrainian industry and agriculture is substantiated. Much attention is focused on the possibilities of the wind turbines using on the territory of our country. Main problems of the modern wind-electric turbines exploitation are considered. The construction of the low-speed (multiblade) horizontal-axis wind-wheel with sail-blades is proposed and the parameters of its basic elements (blades, windwheel hub, mechanism of blades attachment, etc.) are calculated. Main prospects and advantages of sail wind turbines using in Ukraine are analyzed.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/34346
Content type: Article
Appears in Collections:Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – № 839

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_23-34.pdf327.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.