Формування композиційних плівкових гідрогелевих мембран із поліамідним шаром

Abstract
Синтезовано композиційні гідрогелеві мембрани на основі кополімерів 2-гідроксі- етилметакрилату (ГЕМА) із полівінілпіролідоном (ПВП), модифікованих тонким шаром сумішей поліаміду-6 (ПА-6) з ПВП методом дифузійного осадження з розчину. Визначено величину поверхневої адсорбції залежно від складу гідрогелю і модифікувальної полімерної суміші, а також часу витримки гідрогелевої плівки в модифікувальному розчині. Досліджено вплив величини поверхневої адсорбції суміші ПА-6/ПВП на фізико- механічні властивості синтезованих плівкових композиційних мембран.
The composite hydrogel membranes based on 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and PVP copolymers modified by a thin layer of PA-6/PVP mixture using the diffusion deposition from the solution were synthesized. The surface adsorption has been determined depending on the hydrogel nature and the modifying polymer compositions as well as the holding time of hydrogel film in the modifying solution. The influence of the surface adsorption of PA-6/PVP mixture on the physical and mechanical properties of the synthesized films composition membranes has been investigated.
Description
Keywords
плівка, гідрогель, полівінілпіролідон, 2-гідроксіетилметакрилат, поліамід, поверхнева адсорбція, film, hydrogel, polyvinylpyrrolidone, 2-hydroxyethyl methacrylate, polyamide, surface adsorption
Citation
Формування композиційних плівкових гідрогелевих мембран із поліамідним шаром / Н. М. Баран, Ю. Я. Мельник, С. А. Суберляк, Г. В. Яцульчак, В. М. Земке // Chemistry, Technology and Application of Substances. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Том 1. — № 2. — С. 132–135.