Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2019. – Vol. 2, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2019. – Volume 2, number 1. – 172 p. : il.

Зміст


1
10
15
22
28
34
41
47
53
59
64
69
76
83
92
97
102
110
115
121
127
133
138
145
153
159
166

Content (Vol. 2, No 1)


1
10
15
22
28
34
41
47
53
59
64
69
76
83
92
97
102
110
115
121
127
133
138
145
153
159
166

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 27
 • Item
  Флотація як стадія кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Сухацький, Ю. В.; Знак, З. О.; Sukhatskyi, Yu. V.; Znak, Z. O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати досліджень стадії флотації комбінованої кавітаційно-флотаційної технології очищення водних гетерогенних середовищ від дисперсних твердих частинок та органічних сполук. Синтез процесів кавітації та флотації запропоновано здійснювати у суміщеному апараті колонного типу. Виявлено раціональні межі зміни тиску на вході у кавітатор (0,3–0,4 МПа) для забезпечення ефективної флотації. Встановлено, що за таких значень тиску утворюється плівково-структурна піна з усередненим радіусом флотаційної бульбашки 1,8 мм, а середня газонаповненість флотаційного шару становить 0,05 м3/м3. Зазначено, що максимальній швидкості флотації кальцію оксалату (13,2·10-4 кг/(м3·с)) відповідає діапазон тривалості кавітаційного оброблення 600–900 с.
 • Item
  Вплив умов гальванічного заміщення у розчинах ДМСО на розміри наночастинок золота, фіксованих на поверхні кремнію
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Шепіда, М. В.; Shepida, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати досліджень залежності розмірів наночастинок золота, осаджених на поверхні кремнію, від умов гальванічного заміщення (складу розчину, температури та тривалості процесу) у середовищі ДМСО. Показано, що за концентрації 2–8 mМ H [AuCl4] формуються сферичні наночастинки металу з доброю адгезією до підкладки. Встановлено, що фіксовані наночастинки золота проявляють високу каталітичну активність для метал- каталітичного хімічного травлення кремнію з утворенням його наноструктур.
 • Item
  Вплив величини катодних включень на корозію алюмінієвого сплаву із застосуванням модельних зразків
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Гуменецький, Т. В.; Білий, Л. М.; Зінь, Я. І.; Humenetskyi, T. V.; Bilyi, L. M.; Zin, Ia. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України; Lviv Polytechnic National University; Karpenko Physico-mechanical Institute of the NAS of Ukraine
  Розроблено нові модельні зразки, які дозволяють ефективно досліджувати зміну експлуатаційних характеристик під час корозії алюмінієвих сплавів. На модельних системах досліджено вплив катодних включень на корозійні процеси в алюмінієвому сплаві. Встановлено, що зменшення розмірів катодних включень призводить до збільшення площі електрохімічної активності та поширення загальної корозії внаслідок зростання співвідношення площ анодних і катодних ділянок. При цьому локальна корозія зменшується. За умов диспергування інтерметалічних включень потенціал корозії моделі алюміній-мідь зменшується внаслідок збільшення площі контакту анод-катод.
 • Item
  Вплив марки гіпсу на властивості композиційного в’яжучого та характеристики каменю
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Чеканський, Б. Б.; Луцюк, І. В.; Chekanskyi, B. B.; Lutsyuk, I. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено нормальну густоту та терміни тужавіння безклінкерного композиційного гіпсовапняного в’яжучого за різних водотвердих відношень. Досліджено фізико-механічні та експлуатаційні показники каменю. Визначено зміну відносного розширення каменю в часі. Встановлено, що в системі “гіпс – негашене вапно – метакаолін” найбільшою міцністю та водостійкістю характеризується камінь, до складу в’яжучого якого входить будівельний гіпс марки Г-5. Методом ДТА досліджено фізико-хімічні процеси під час нагрівання каменю, який тверднув у повітряно-сухих умовах протягом 1 року. Методом РФА встановлено фазовий склад продуктів гідратації.
 • Item
  Study of the interaction of sodium tyocyanate with the mineral acids and investigation of the properties of received products
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2019-02-28) Знак, З. О.; Оленич, Р. Р.; Зінь, О. І.; Znak, Z. O.; Olenych, R. R.; Zin, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Встановлено, що внаслідок взаємодії натрію тіоціанату, який є домішкою у натрію тіосульфаті, з мінеральними кислотами (нітратною, сульфатною, хлоридною) утворюються малорозчинні осади. Вони зумовлюють надмірну зольність полімерної сірки, яку одержують кислотним розкладом натрію тіосульфату. В середовищі нітратної кислоти утворюються високомолекулярні аморфні продукти, які ідентифіковано як біс (триазин-4,6-дитіол-іл-2)- полісульфід). Під дією сульфатної та хлоридної кислот утворюються низькомолекулярні продукти з високим ступенем кристалічності, добре розчинні в органічних середовищах. Сформульовано висновок про недоцільність вилучення зазначених продуктів з полімерної сірки розчинами натрію гідроксиду через її можливу деструкцію.