Держава та армія. – 2005. – №528

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Тематичний випуск «Держава та армія» фахового Вісника Національного університету «Львівська політехніка» виданий з ініціативи Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки. У цьому випуску Вісника публікуються наукові статті, в яких основна увага приділяється проблемі історії України та її державності і національним Збройним cилам. Виходить у дев’ятий раз. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами військової історії України.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавницво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 528 : Держава та армія / відповідальний редактор Л. Є. Дещинський. – 148 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
16
28
34
39
48
54
63
68
74
81
87
94
100
106
113
117
123
129
133
136
144
149
157

Content


1
3
16
28
34
39
48
54
63
68
74
81
87
94
100
106
113
117
123
129
133
136
144
149
157

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Перший Всеукраїнський військовий з’їзд та його результати
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Зінкевич, Р. Д.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Показано причини скликання Першого всеукраїнського військового з’їзду, його хід та значення для українського національно-визвольного руху.
 • Item
  Військова авіація у Галичині в 1914 –1915 рр.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Козицький, А. М.; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Розглянуто діяльність австро-угорської та російської військової авіації під час початкового етапу Першої світової війни. Детально простежено використання ро-сійської авіації у ході битви за Львів в серпні–вересні 1914 р., виявлено аеродроми базування австрійських авіаторів у Галичині, подано низку невідомих фактів з історії Першої світової війни.
 • Item
  Вплив діяльності старшин УСС на формування національної свідомості Волинян
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дем’янюк, О. Й.; Університет “Україна”
  Досліджено вплив старшини Легіону Українських Січових Стрільців на фор-мування національної свідомості населення Волині під час Першої світової війни. Показано роль окремих суспільно-політичних діячів Галичини у зародженні осві-тянської справи на волинських землях.
 • Item
  Утворення та головні напрямки діяльності січових організацій у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Нагірняк, А. Я.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено спробу проаналізувати феномен українського Січового руху у Галичині, зокрема прослідковано генезу цього громадсько-політичного напрямку від перших студентських “Січей” до формування Українських Січових Стрільців на початку Першої світової війни.
 • Item
  Картографія Львова XVII - XVIII століть як джерело до вивчення історії фортифікацій міста
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шишка, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто картографічний матеріал XVII–XVIII ст. як джерело до вивчення історії розвитку та реконструкції оборонних укріплень Львова.