Skip navigation

putin IS MURDERER

Облік, аналіз та контроль в системі управління суб'єктами економіки. – 2018 р. : [99] Collection home page

Матеріали конференції розкривають актуальні тематичні напрямки та проблемні аспекти і перспективи наукових досліджень, подані у форматі наступної структуризації: “Актуальні проблеми бухгалтерського, управлінського та податкового обліку і шляхи їх вирішення”, “Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні”, “Проблеми розвитку економічного аналізу та його застосування у прийнятті управлінських рішень на практиці”, “Шляхи реформування внутрішнього та зовнішнього контролю для подолання економічних проблем підприємств”, “Проблеми та перспективи використання інформаційних технологій в обліку, аналізу та аудиті”. Конференція проведена з метою залучення студентів до активних науководослідницьких дискусій щодо обліково-інформаційного забезпечення систем управління підприємствами, організації й удосконалення фінансового, управлінського та податкового обліку, подолання проблемних питань розвитку економічного аналізу, аудиту і контролю.

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки: тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції, Львів, 18–19 жовтня 2018 р. / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 208 c .

Облік, аналіз і контроль в системі управління суб’єктами економіки : тези доповідей ІV Міжнародної студентської наукової конференції

Зміст


1
5
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО, УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
126
128
130
132
134
136
138
140
142
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПРАКТИЦІ
144
146
148
150
152
154
156
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
159
161
162
164
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Content


1
5
AKTUALNI PROBLEMY BUKHHALTERSKOHO, UPRAVLINSKOHO TA PODATKOVOHO OBLIKU I SHLIAKHY YIKH VYRISHENNIA
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
42
44
47
49
51
53
55
57
58
60
63
65
67
69
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
111
113
115
117
119
120
121
123
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY ROZVYTKU AUDYTORSKOI DIIALNOSTI V UKRAINI
126
128
130
132
134
136
138
140
142
PROBLEMY ROZVYTKU EKONOMICHNOHO ANALIZU TA YOHO ZASTOSUVANNIA U PRYINIATTI UPRAVLINSKYKH RISHEN NA PRAKTYTSI
144
146
148
150
152
154
156
SHLIAKHY REFORMUVANNIA VNUTRISHNOHO TA ZOVNISHNOHO KONTROLIU U KONTEKSTI PODOLANNIA EKONOMICHNYKH PROBLEM PIDPRYIEMSTVA
159
161
162
164
PROBLEMY TA PERSPEKTYVY VYKORYSTANNIA INFORMATSIINYKH SYSTEM I TEKHNOLOHII V OBLIKU, ANALIZI TA AUDYTI
167
169
171
173
175
178
181
183
185
187
189
191
192
194
196
198
200
202
204
207

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
18-Oct-2018Видавнича сторінка-Conference Abstract18-Oct-2018Видавнича сторінка-
18-Oct-2018Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwaSmygur, R.; Uniwersytet Marii Curie – SkłodowskiejConference Abstract18-Oct-2018Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwaSmygur, R.
18-Oct-2018Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości onlineSocha, P.; Uniwersytet Marii Curie – SkłodowskiejConference Abstract18-Oct-2018Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości onlineSocha, P.
18-Oct-2018Model Poznański jako narzędzie przewidywania upadlości przedsiębiorstwaSkałbania, W.; Uniwersytet Marii Curie – SkłodowskiejConference Abstract18-Oct-2018Model Poznański jako narzędzie przewidywania upadlości przedsiębiorstwaSkałbania, W.
18-Oct-2018Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowościMandzińska, M.; Uniwersytet Marii Curie – SkłodowskiejConference Abstract18-Oct-2018Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowościMandzińska, M.
18-Oct-2018Protectionism as a key element in saving domestic businessesSemeniuk, M. N.; Baranovska, S. P.; Lviv Polytechnic National UniversityConference Abstract18-Oct-2018Protectionism as a key element in saving domestic businessesSemeniuk, M. N.; Baranovska, S. P.
18-Oct-2018Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwachKudlak, I.; Uniwersytet Marii Curie – SkłodowskiejConference Abstract18-Oct-2018Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwachKudlak, I.
18-Oct-2018Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwojuKiełbasa, A.; Uniwersytet Marii Curie – SkłodowskiejConference Abstract18-Oct-2018Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwojuKiełbasa, A.
18-Oct-2018Використання інтерактивних технологій навчання у сфері економічної освітиХарьковський, П. Є.; Дульцева, І. І.; Харківський патентно-комп’ютерний коледж; ДЗ Луганський національній університет ім. Тараса ШевченкаConference Abstract18-Oct-2018Використання інтерактивних технологій навчання у сфері економічної освітиХарьковський, П. Є.; Дульцева, І. І.
18-Oct-2018Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowościBrzuchala, K.; Uniwersytet Marii Curie – SkłodowskiejConference Abstract18-Oct-2018Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowościBrzuchala, K.
18-Oct-2018Сутність методу таргет-костинг для управління витратами підприємстваВента, Н. С.; Ясінська, А. І.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Сутність методу таргет-костинг для управління витратами підприємстваВента, Н. С.; Ясінська, А. І.
18-Oct-2018Проблеми автоматизації обліку розрахунків з дебіторамиФедина, О. О.; Воськало, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Проблеми автоматизації обліку розрахунків з дебіторамиФедина, О. О.; Воськало, В. І.
18-Oct-2018Процес реформування бухгалтерського обліку суб’єктів державного секторуТкачук, Ю. М.; Височан, О. О.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Процес реформування бухгалтерського обліку суб’єктів державного секторуТкачук, Ю. М.; Височан, О. О.
18-Oct-2018Інноваційні гаджети як альтернатива РРО: переваги та недолікиТерещенко, А. В.; Ольшанська, М. В.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Інноваційні гаджети як альтернатива РРО: переваги та недолікиТерещенко, А. В.; Ольшанська, М. В.
18-Oct-2018Впровадження інформаційних систем і технологій в бухгалтерському облікуСалига, В. Р.; Барановська, С. П.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Впровадження інформаційних систем і технологій в бухгалтерському облікуСалига, В. Р.; Барановська, С. П.
18-Oct-2018Порівняння програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського облікуРедько, М. О.; Пилипенко, Л. М.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Порівняння програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського облікуРедько, М. О.; Пилипенко, Л. М.
18-Oct-2018Документообіг – основний інструмент інформаційного забезпечення управлінської системи сучасного підприємстваПоріцький, В. В.; Яремко, І. Й.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Документообіг – основний інструмент інформаційного забезпечення управлінської системи сучасного підприємстваПоріцький, В. В.; Яремко, І. Й.
18-Oct-2018Особливості розвитку криптовалюти в світовій економіціКосило, В. І.; Воськало, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Особливості розвитку криптовалюти в світовій економіціКосило, В. І.; Воськало, В. І.
18-Oct-2018Проблеми та переваги використання інформаційних систем і технологій в облікуКрищук, Т. М.; Тесак, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Проблеми та переваги використання інформаційних систем і технологій в облікуКрищук, Т. М.; Тесак, О. В.
18-Oct-2018Автоматизація ведення контролю за собівартістю виготовленої продукції на виробничих підприємствахЖенчук, Я. Ю.; Борщук, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка”Conference Abstract18-Oct-2018Автоматизація ведення контролю за собівартістю виготовленої продукції на виробничих підприємствахЖенчук, Я. Ю.; Борщук, І. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99