Математична модель кварцового ємнісного перетворювача

Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розроблено математичну модель номінальної статичної характеристики ємнісного кварцового вимірювального перетворювача при його сумісній роботі із серійним перетворювачем напруга–частота. Здійснено експериментальну перевірку цієї моделі та визначено межі її застосування. Запропоновано способи лінеаризації номінальної статичної характеристики та розширенняд іапазону вимірювань перетворювача. Разработано математическую модель номинальной статической характеристики емкостного кварцевого измерительного преобразователяпри его совместной работе с серийным преобразователем напряжение– частота. Произведено экспериментальную проверку этой модели и определены границы её использования. Предложены пути линеаризации номинальной статической характеристики и расширенияди апазона измерений преобразователя. The mathematical model of the nominal static characteristic of the quartz capacitance transmitter at his joint work with the serial converter voltage-frequency is created. There made the experimental verification of this model and defined the borders of its use. Linearization ways nominal static characteristic and widening the borders of the measurement of the converter are proposed.
Description
Keywords
Citation
Рак В. Математична модель кварцового ємнісного перетворювача / Володимир Рак, Роман Байцар // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 71. – С. 94–98. – Бібліографія: 8 назв.